Р І Ш Е Н Н Я №26 / 15 грудня 2015 року / Про затвердження Програми забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. на 2015-2017рр.

 СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  II  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №26

15 грудня 2015 року                                                             м.Сокаль                      

 

Про затвердження Програми

забезпечення виконання судового рішення

по відшкодуванню коштів  громадянам 

Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П.

на 2015-2017рр.

 

В зв’язку із блокуванням казначейством  всіх розрахункових рахунків установи,  для повноцінного функціонування медичних установ і використання кошторисних призначень 2015року,  на виконання виконавчого  листа  Сокальського районного суду Львівської області  по справі № 454/673/13-к про стягнення  з КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» в користь Матвіїв Р.Я.- 170,5 тис. грн. та Матвіїв В.П. – 100,0 тис. грн., Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. на 2015-2017рр., що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я,  молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                        Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокальська районна рада Львівської області

Сокальська районна державна адміністрація

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»:                     

Рішення   сесії  Сокальської                                         Заступник голови   Сокальської    районної     районної ради                                            державної    адміністрації

№_____ від «_____»_______2015 р.                            ____________ А.Василишин

                                                                                        «_____» _____________ 2015 р.

Голова Сокальської районної ради

_____________________   М Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

 

СУДОВОГО РІШЕННЯ

 

ПО ВІДШКОДУВАННЮ КОШТІВ

 

ГРОМАДЯНАМ

 

МАТВІЇВ Р.Я.ТА МАТВІЇВ В.П.

 

НА    2015-2017рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.СОКАЛЬ

2015

 

Програма забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам  Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. на 2015-2017рр.

 

 1. Загальна характеристика

 

Програма забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам  Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. є програмою поетапного відшкодування коштів згідно рішення суду.

Програма спрямована на забезпечення реструктуризації боргу між  КЗСРРЛО « Сокальської ЦРЛ» та  громадянами Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П.

 

 1. Проблема , на розв’язання яких спрямована Програма

 

Дана Програма спрямована на поетапне відшкодування коштів згідно рішення суду , та на забезпечення  розтермінування боргу   КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ» перед  громадянами Матвіїв Р.Я. на суму 170,5 тис. грн.. та Матвіїв В.П. на суму 100,0 тис. грн.

Сума боргу складає 270,5 тис. грн. Фінансові можливості установи ( спеціальний фонд)  не дозволяють відшкодувати суму  заборгованості  в однорічний термін.

З надходжень спеціального фонду установи виплачуються енергоносії та  заробітна плата працівникам зубопротезної лабораторії  та медпрацівникам, зайнятих проведенням платних медоглядів , які займають 85 % всіх надходжень.

 1. Мета Програми

 

Метою даної Програми є забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам  Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П.

 

 1. Перелік заходів та результативність показників Програми

 

Забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та  Матвіїв В.П.   проводиться поетапно:

– проведення відшкодування коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. у 2015році.;

– проведення відшкодування коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. у 2016році.;

– проведення відшкодування коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. у 2017році.;

До результативних показників Програми належать :

– Показник затрат:

Сума коштів , яка витрачена  на реалізацію Програми.

– Показники продукту:

2.1.прізвища громадян ,  яким будуть повернуті кошти.

 1. показники ефективності:

3.1. виконання рішення суду.

 

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання  Програми

 

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти спеціального фонду  КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

Фінансування Програми здійснює   КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

Виконавець Програми –   КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

Виконання Програми здійснюється впродовж 2015 – 2017років.

 

 1. Порядок реалізації заходів Програми

 

Порядок визначає механізм  відшкодування коштів громадянам Матвіїв Р.Я. та МатвіївВ.П.  за рахунок коштів  спеціального фонду установи.

При поступленні надходжень на спеціальний фонд КЗСРРЛО  «Сокальської ЦРЛ» першочергово кошти будуть використовуватись на оплату захищених кодів ЕКВ , решта коштів буде направлена на погашення боргу перед громадянами на суми , які зазначені у заходах Програми п. 4

Одержання та відшкодування коштів спеціального фонду відображаються в документах бухгалтерського  обліку та фінансової звітності в установленому законодавством порядку.

Відповідальність за відшкодування коштів громадянам несе виконавець Програми –  КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій щодо реалізації Програми здійснює КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

Контроль за виконання Програми покладається на  головного бухгалтера КЗСРРЛО  « СокальськоїЦРЛ», до обов’язків якої належать питання  проведення розрахунків. Відповідальність за відшкодування коштів громадянам несе виконавець Програми –  КЗСРРЛО  « Сокальської ЦРЛ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

Програма забезпечення виконання судового рішення    по відшкодуванню коштів  громадянам

Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. на 2015 – 2017рр.

 

 Підстави для виконання програми : виконавчий лист  Сокальського районного суду Львівської області  по справі № 454/673/13-к про стягнення  з КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» в користь Матвіїв Р.Я.- 170,5 тис. грн. та Матвіїв В.П. – 100,0 тис. грн..

Мета бюджетної програми : Забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам  Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. 

 1. Ініціатор розроблення програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ

 

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми _______________________________________

 

 1. Розробник програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ

 

 1. Співрозробники програми _________________________________________

 

 1. Відповідальний виконавець програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ

 

 1. Учасники програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ

 

 1. Термін реалізації програми 2015-2017рр.

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  2015р., 2016р. 2017р.

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, 270,5 тис. грн..
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету      0,00 тис. грн..
коштів інших джерел  (вказати)   270,5 тис.грн.спеціальний фонд КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ

 

 

Керівник установи –                    Швед Р.Т.
головного розпорядника
коштів                                   
_____________________                 ______________

                                                                                            (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми     
Швед Р.Т..                 _____________

                                                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

  Програма забезпечення виконання судового рішення  по відшкодуванню коштів  громадянам

                                                                                    Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П. на 2015 – 2017рр.

 

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2015 рік 20 16 рік 20 17 рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 70,5 100,0 100,0   270,5
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет**          
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**( спецфонд) 70,5 100,0 100,0   270,5

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів            
_      Швед Р.Т.________                    _____________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                     (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                  
            Швед Р.Т..                             ______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                       (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку розроблення районних
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

Забезпечення виконання судового рішення  на  по відшкодуванню коштів  громадянам

Матвіїв Р.Я. та Матвіїв В.П.2015 – 2017рр.

 

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 15 рік***
  Завдання 1.     Забезпечення виконання судового рішення по відшкодуванню коштів  громадянам  Матвіїв Р.Я.- 170,5 тис. грн.. та Матвіїв В.П. – 100,0 тис. грн.. 1.

Проведення відшкодування коштів громадянам у 2015р.

Затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» спецфонд 70,5 Виплата коштів громадянам
продукту        
Громадяни , яким відшкодовуються кошти:   Матвіїв Р.Я.- 70,5 тис. грн.        
ефективності        
Виконання рішення суду        
         
                                                                        2016р.  
2.

Проведення відшкодування коштів громадянам  у 2016р.

Затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» спецфонд 100,0 Виплата коштів громадянам
продукту        
Громадяни , яким відшкодовуються кошти:   Матвіїв Р.Я.- 100,0 тис. грн. ;        
ефективності        
Виконання рішення суду        
                                                    2017р.
    3.

Проведення відшкодування коштів громадянам  у 2017р.

Затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» спецфонд 100,0 Виплата коштів громадянам
продукту        
Громадяни , яким відшкодовуються кошти:   Матвіїв В.П. – 100,0 тис. грн..        
ефективності        
  Виконання рішення суду        
Усього на етап або на програму:    270,5 тис. грн..      

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів            
_       Швед Р.Т.________                    _____________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                     (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                  
            Швед Р.Т..                             ______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                       (підпис)