Р І Ш Е Н Н Я №40 / 12 січня 2016 року / Про Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети “Голос з-над Бугу” на 2016 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №40

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети “Голос з-над Бугу” на 2016 рік

 

Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва, Сокальська районна рада  Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети “Голос з-над Бугу” на 2016 рік (далі – Програма), що додається.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.

 

         Голова  районної ради                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

МП

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази

районної газети “Голос з-над Бугу”

на 2016 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

 

  Погоджено

Голова постійної комісії  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва Сокальської районної ради

________________ О.СОЛОДЯК

«__» __________ 20__ року

 

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

    Головний редактор КП “Редакція газети “Голос з-над Бугу”

 

________________ В.СОРОЧУК

 

МП

«__» __________ 20__ року

 

м. Сокаль
2016 рік

  1. Загальні положення

Програма підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2016 рік (надалі – Програма), розроблена на виконання Законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію”.

Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є Сокальська районна рада Львівської області.

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

 

  1. Мета програми

Висвітлення діяльності Сокальської районної ради, Сокальської райдержадміністрації, міських рад, розвитку  місцевого самоврядування, соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста та району.

 

  1. Завдання програми

3.1. Інформування громадськості Сокальського району про головні події суспільно-політичного життя, висвітлення ключових рішень органів влади та місцевого самоврядування та їх безпосередній вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста та району.

3.2. Грунтуючись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках газети «Голос з-над Бугу» обговорювати актуальні проблеми сьогодення, що викликають зацікавленість громадськості, залучаючи до цього якнайширше коло читачів.

3.3. Газетними публікаціями сприяти побудові громадянського суспільства, поінформованості населення міста та району, його правовій освіті, піднесенню духовного та культурного рівня.

3.4.          Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних матеріалів.

3.5. Фінансова підтримка діяльності редакції газети «Голос з-над Бугу» виділяється на:

– оплату поліграфічних послуг;

– часткове утримання чисельності працівників.

 

  1. Заходи з виконання програми

4.1. Продовжувати тісну і всебічну співпрацю редакції із співзасновниками, а саме: систематично висвітлювати на сторінках газети «Голос з-над Бугу» роботу Сокальської районної ради, органів місцевого самоврядування, їх здобутки та досягнення у виробничій, комунальній, освітній, культурній, спортивній сферах, охороні здоров’я.

4.2. Регулярно залучати до висвітлення найважливіших питань життя міст і району керівників районної ради, райдержадміністрації, депутатів районної ради та керівників постійних комісій, провідних спеціалістів різних галузей, відділів, управлінь.

4.3. Налагодити систему підготовки та опрацювання інформації шляхом залучення головних підрозділів райдержадміністрації та районної ради: продовжувати рубрики «Із сесії районної ради», «Актуально», «Слово депутата» та запровадити нові рубрики «Мовою фактів», «24», у яких будуть висвітлюватись основні факти із життя міст та району та безпосередній їх вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку району.

4.4. Розробити модуль випуску та верстки газети на дванадцяти шпальтах з використанням графічних елементів та блочного макетування, відпрацювати і запустити технологію підготовки матеріалів за тематичними сторінками: «Компетентно про головне», «Новини звідусіль», «Здоров’я» та інші.

4.5. Створення належних умов для роботи редакційного колективу газети «Голос з-над Бугу».

4.6. Забезпечення випуску районної газети.

 

  1. Фінансове забезпечення програми

З метою реалізації цієї програми треба забезпечити належне її фінансування.

Джерелом фінансування є кошти районного бюджету.

 

  1. Порядок використання коштів

Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації перераховує кошти районній раді, а районна рада в Державну казначейську службу України в Сокальському районі  на рахунок редакції газети “Голос з-над Бугу” (виконавця Програми) відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно із поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені програмою.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове використання коштів.