Р І Ш Е Н Н Я №43 / 12 січня 2016 року / Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №43

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

розвитку місцевого самоврядування

Сокальського  району на 2016 рік

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, п. 21 ст. 91  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, керуючись п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

 

 

             Голова районної ради                                  Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району

на 2016 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     
    Голова Сокальської районної ради

Львівської області

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

«__» __________ 20__ року

     

м. Сокаль
2016 рік

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік

(далі – Програма)

 

Мета Програми

Розвиток місцевого самоврядування у Сокальському районі, залучення широких верств населення до  формування громадянського суспільства. Здійснення додаткових заходів для активізації діяльності місцевих та районної рад. Метою Програми є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування різних рівнів у Сокальському районі, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань місцевого значення, підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки ініціатив територіальних громад, забезпечення поіменного електронного голосування депутатами Сокальської районної ради Львівської області відповідно до ЗУ “Про внесення змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо поіменних голосувань)”

 

Завданнями програми є :

  • піднесення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування, асоціації сільських та селищної рад;
  • організація дієвої системи зв’язку з органами місцевого самоврядування;
  • залучення громадськості до вирішення актуальних місцевих проблем;
  • забезпечення активної участі сільських громад у місцевому самоврядуванні.

 

Заходами Програми  передбачається:

  • проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування:

а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участі в міні-проектах, які передбачають залучення  грантового фінансування ;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

  • підтримка роботи офіційного Web-сайту Сокальської районної ради та місцевих рад;
  • розвиток діяльності районної асоціації сільських і селищної рад;
  • забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та місцевих рад.

Затвердження та фінансування означеної Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад, спричинить до активізації діяльності районної асоціації сільських та селищної ради та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

 

 

 

План заходів спрямованих на виконання Програми

на 2016 рік.

 

№ з/п Назва заходу Виконавці
1. Семінари , тренінги, навчання   для керівників органів місцевого самоврядування Районна рада

 

2. Забезпечення діяльності офіційного об’єднаного Web-сайту Сокальської районної   та місцевих рад Районна рада

 

Місцеві

ради

3. Розвиток  діяльності районної асоціації сільських, селищної рад Районна рада

Асоціація

4. Забезпечення спів фінансування з районного бюджету переможців обласних, всеукраїнських , міжнародних конкурсів, проектів, спрямованих на підтримку місцевих ініціатив

 

Районна рада

 

 

 

Місцеві ради

5. Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування Районна рада
6. Впровадження системи поіменного електронного голосування депутатами Сокальської районної ради Львівської області Районна рада

 

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

                                    

Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного, міських, селищного, сільських, бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти передбачені програмою з районного бюджету перераховуються з на бюджетний рахунок районної ради як головному розпоряднику.

Рішення про розмір співфінансування учасників міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів приймає районна рада.

Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність, подання звітності та цільове використання коштів.

 

Очікувані результати.

 

Програмою передбачені заходи розвитку місцевого самоврядування у Сокальському районі на 2016 рік, реалізація яких сприятиме:

– удосконаленню співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів виконавчої влади району з органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Сокальського району;

– створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

– підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

– створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

– вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

– підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, тощо;

– створенню умов для впровадження реформ місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки громадських ініціатив.