Р І Ш Е Н Н Я №44 / 12 січня 2016 року / Про затвердження Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2016 році

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №44

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

 

Про затвердження Програми

підтримки творчої діяльності

аматорських колективів

Сокальського району у 2016 році

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2016 році,  (далі – Програма), що додається.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

          Голова районної ради                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

підтримки творчої діяльності аматорських колективів

Сокальського району у 2016 році

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму  та духовного розвитку Сокальської районної ради

 

________________ О.БЕРЕЗА

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА

________________ М.МИХАЙЛЮК

МП

«__» __________ 20__ року

     

м. Сокаль
2016 рік

 

Програма підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району на 2016 рік

 

1.Загальні положення

         Станом на 01.01.2016 р. в Сокальському районі проживає понад 93 тис. жителів, що потребують забезпечення своїх духовних, культурних потреб, реалізації творчих задатків і здібностей.

Народні колективи – це постійно діючі колективи художньої самодіяльності, які досягли високої художньо-виконавської майстерності, ведуть активну творчу, виховну та просвітницьку роботу  по відродженню національно-культурних традицій українського народу, його духовних цінностей, свої творчі здобутки систематично виносять на осуд глядача, забезпечують непереривність творчого процесу шляхом залучення в колектив обдарованої молоді. В районі  працює 24 народних  колективи художньої самодіяльності: 16/уч.279 народних колективів вокально-хорового жанру, 2/54 народні хореографічні колективи, 2/47 народних театральних колективів, народних: камерний оркестр, народний ансамбль бандуристів (8), 2/10  народні відео студії.

За підсумками атестації народних колективів в Сокальському районі Львівським обласним департаментом з питань культури, національностей та релігій  та обласним науково-методичним центром народної творчості, яка відбулась в 2014 році підтверджено звання «народний» народній відео студії «Спектр» Сокальського РНД, народному ансамблю пісні і музики «Росинка» НД м.В.Мости та народному ансамблю пісні і музики «Княжий» НД м.Белз.

Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації приділяє особливу увагу розвитку самодіяльної художньої творчості, підтримці і всебічному сприянню діяльності колективів, які мають звання «народний», забезпечує нерозривність національних традицій, моралі, усього комплексу ціннісних орієнтацій, що консолідують націю.

Наявність даної Програми у 2016 році дасть можливість стимулювати діяльність творчих колективів, що функціонують при Народних домах місцевих рад Сокальського району за результативність у художній творчості, участь у культурному житті громади, інших творчих здобутках.

Підставою для розробки програми є:

 • Бюджетний кодекс України;
 • Закон України “Про культуру”;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 1. Мета Програми:
 • підтримка, збереження та розвиток творчого потенціалу району;
 • співпраця з професійними творчими спілками, громадськими об’єднаннями, національно-культурними товариствами, громадськими організаціями;
 • забезпечення гарантій свободи творчості, доступ до культурних надбань, створення можливостей для активної участі жителів району у самодіяльній творчості;
 • збереження та розвиток у районі національної культурної спадщини, духовного надбання як основи національної культури;
 • забезпечення виконання загальнодержавних, обласних, районних цільових програм;
 • сприяння розвитку творчих особистостей та їх підтримка.

 

 1. Основні заходи програми:
 • культурно-просвітницька робота, аматорська та професійна творчість;
 • організація дозвілля населення;
 • культурологічні заходи, відзначення знаменних та пам’ятних дат;
 • підтримка творчих особистостей, учасників вікторин, конкурсів, турнірів, тощо;
 • Концертно-гастрольна діяльність, участь у районних, обласних конкурсаї, святах, фестивалях.

 

 

 1. Критерії фінансування

Для участі у програмі творчий колектив подає заявку, встановленої форми у якій вказано:

 • назва колективу;
 • назва місцевої ради;
 • Народний дім, при якому функціонує творчий колектив;
 • П.І.Б. художнього керівника колективу;
 • рік заснування;
 • кількість учасників, вікові категорії учасників колективу;
 • звання та інші відзнаки колективу;
 • ціль на яку буде направлено фінансування програми.

 

Окремо подається графік виступів (гастрольний) колективу, опис проблеми, що необхідно профінансувати.

Рішення про участь колективу у програмі приймає комісія з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку Сокальської районної ради на спільному засіданні із представниками відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА із оформленням відповідного протоколу. Засідання комісії не може бути пізніше ніж у місячний термін із дня закінчення отримання заявок.

Обов’язковими критеріями є кількість учасників колективу – більше 10-ти осіб; існування колективу – більше 5-ти років; концертно-гастрольна діяльність на території 3-х і більше місцевих рад Сокальського району, мінімум один раз на рік у м.Сокаль, та участь у районних, обласних, конкурсах, святах, фестивалях.

Перевагою є до фінансування місцевої ради для вирішення проблеми, вказаної у заявці на участь у Програмі.

 

 1. Порядок фінансування

Розпорядником коштів по даній програмі є відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА.

По результатах засідання комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку Сокальської районної ради стосовно погодження учасників програми голова Сокальської РДА видає розпорядження про фінансування.

Кошти надаються у вигляді цільової субвенції місцевій раді, у випадку коли творчий колектив належить до закладу, що фінансується із районного бюджету (Сокальський Народний Дім), кошти виділяються відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА.

Кошти надані згідно Програми використовуються на придбання обладнання, сценічних костюмів, декорацій, оплату відряджень, транспорту, музичних інструментів, оплата послуг аматорським колективам та їх учасникам згідно затверджених кошторисів.

Згідно запропонованої Програми фінансування проводитиметься для колективів, які переможуть у конкурсі

 

 1. Результати програми.

Результатами програми є:

 • кількість залучених жителів району до проведених культурних заходів.
 • кількість проведених творчими колективами гастрольних заходів участь у районних, обласних, конкурсах, святах, фестивалях.