Р І Ш Е Н Н Я №45 / 12 січня 2016 року / Про затвердження Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №45

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

по збереженню обєктів культурної

спадщини Сокальського району на 2016 рік

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Закону України “Про охорону культурної спадщини”, враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік,  (далі – Програма), що додається.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Пасько М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ОБ’ЄКТІВ  КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 РІК

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму  та духовного розвитку Сокальської районної ради

 

________________ О.БЕРЕЗА

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА

________________ М.МИХАЙЛЮК

МП

«__» __________ 20__ року

     

 

м. Сокаль
2016 рік

1.Загальні положення.

Історико-культурна спадщина — важливий   чинник   життєдiяльностi нацiї, показник рівня  цивiлiзованостi  суспiльства. Вона є надбанням багатьох поколiнь.

Згiдно ст. 54 Конституцiї України культурна спадщина охороняється законом, держава забезнечує збереження об’єктiв культурної спадщини, що мають вiдповiдну цiннiсть, а культурна спадщина охороняється законом.

Сокальщина має самобутнє iсторико-культурне середовище, багате на пам’ятки архітектури та містобудування, iсторiї, мистецтва та археології.  У Сокальському районі зареєстровано:

  • одна пам’ятка археології національного значення – Городище літописного міста Белз;
  • одна пам’ятка історії місцевого значення – Місце єврейського релігійного центру в м.Белзі;
  • 19 пам’яток архітектури національного значення:

-Костел Пресвятої Богородиці, монастирські приміщення ордену Бернандинів 1604-1649 рр.  (мур.) у cмт. Жвирка,

– Монастирські келії, 1604-1619рр. (мур.) у cмт. Жвирка,

– Мури з брамою, ХVII – XVIII ст.. (мур.) у cмт. Жвирка,

– Церква Св Миколая 16 ст. (мур.) у м Сокалі,

– Палац Потоцьких к. ХІХ ст.., (мур ) у с Тартаків,

– Флігель к. ХІХ ст.., (мур ) у с Тартаків,

– Мури замку ХVII ст.. у с Тартаків,

– Костел Св.Миколая монастиря сс..Домініканок, 1653р.  (мур.) у м.Белзі,

– Монастирські келії, 1743р. (мур.) у м.Белзі,

– Вежа-каплиця, 1606р. (мур.) у м.Белзі,

– Церква Св.Параскеви, ХVII ст.., (дер.) у м.Белзі,

– Дзвіниця церкви Св.Параскеви, ХІХ ст.., (дер.) у м.Белзі,

-Костел Св.Марка 1688-1693 рр. (мур.) у с.Варяж,

-Костел  Успіння Пр.Богородиці 1642, 1625 рр./мур./ у м.Угнові,

-Церква Св Миколая 1782 р. (дер.) у с. Княже,

– Дзвіниця церкви Св Миколая 1782 р. (дер.) у с. Княже,

-Церква Св. Iвана Богослова 1782 р. (дер ), у с.Фусів,

– Дзвіниця церкви Св. Iвана Богослова 1782 р. (дер ), у с.Фусів,

– Церква Св.Косми і Дем’яна, 1862р. (дер.), у с.Цеблів.

  • 50 пам’яток архітектури місцевого значення (з них 27 об’єктів дерев’яної сакральної архітектури);
  • 83 нововиявлених об’єтiв культурної спадщини.

На жаль, на Сокальщині, як і по всій Україні безповоротно втрачаються об’єкти культурної спадщини. На сьогоднішній день з Реєстру вже необхідно вилучити чотири втрачені дерев’яні пам’ятки, а саме: церкву  Св.Косми і Дем’яна 1885 р. в с.Корчів (згоріла в роки війни), церкву Покрови Пр.Богородиці 1864 р. в с.Свитазів (згоріла у 1995 р.), церкву Покрови Пресвятої Богородиці 1864р. в с.Стремінь (згоріла в 2011р.), церкву Св.Миколая 1760р. в с.Залижня (згоріла в 2011р.). Окрім цього дерев’яна церква Св.Миколи в с.Острівок згоріла в 1990 р. (церква не була внесена до Реєстру пам’яток), у 2004 р. згоріла церква Успіння Пресвятої Богородиці в с.Нисмичі, датована 1579 р. (до Реєстру не внесена), у 1984 р. згоріла церква Св.Миколая 1853-1936 рр. (до Реєстру не внесена).

Недотримання  режиму   використання власниками чи користувачами об’єктів культурної  спадщини завдає   їм непоправної шкоди. Непоодинокі випадки самовільної перебудови пам’яток, добудови приміщень, заміни окремих елементів конструкцій, дверей, обшивки стін плитами ДВП, що призводить до втрати автентичного вигляду пам’ятки.  Дуже поширене покриття дерев’яних конструкцій  пам’яток пластиковою вагонкою спричиняє руйнування деревини споруд. На сьогоднішній день під пластиком заховані:  пам’ятки національного значення: церква   Св.Івана Богослова 1782 р. в с.Фусів, церква Св Миколая 1782 р. в с. Княже, пам’ятки місцевого значення: церква Воздвиження Чесного Хреста 1867 р. в с.Горбків. У статті 23 Закону України „Про охорону культурної спадщини” прописано: „Відсутність охоронного   договору   не   звільняє  особу  від обов’язків, що випливають  із цього Закону.”

 

  1. Мета Програми

Головною метою Програми збереження культурної спадщини Сокальського району на 2015 р. є створення умов для органiзацiйно-правового, фiнансово-економiчного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в iнтересах динамiчного соцiально-культурного та духовного  розвитку району.

Для реалiзацiї головної мети Програми вирiшуються такi головнi завдання:

– поетапна розбудова сфери охорони культурної спадщини в районi  тав iсторичних населених пунктах району;

– запровадження механiзмiв ефективного використання внутрiшнього економiчного потенцiалу  сфери охорони культурної спадщини в районi з вiдпрацюванням методiв регулювання iнвестицiйного процесу для забезпечення охорони культурної спадщини.

Для забезпечення реалiзацii програми визначаються такі прiоритети:

– створення науково-iнформацiйної районної бази;

– забезпечення виконання першочергових протиаварiйних та консервацiйних робiт на найбiльш цiнних пам’ятках.

Основними напрямками науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi при реалiзацii  Програми  є:

-органiзацiя та проведення в районi комлексних дослiджень пам’яток сакральної архiтектури;

-вирiшення науково-технiчних та технологiчних завдань збереження, консервацiї і реставрацiї пам’яток;

– наукове обгрунтування та розробка програм эбереження культурної спадщини в районi;

-органiзацiя спецiального нагляду (монiторингу) за технiчним станом пам’яток, ведення вiдповiдних iнформацiйних баз даних щодо технiчного стану об’єктiв;

– розробка iнформацiйних систем та видавничої дiяльностi, якi б забезпечували загальну доступнiсть до iнформацiйних  масивiв  у галузi охорони культурны спадщини;

– створення привабливих умов для залучення iнвестицiй до об’єктiв культурної спадщини через розробку та реалiзацiю iнвестицiйних проектiв i програм;

        

  1. Заходи реалiзацiї Програми.

Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведения вiдповiдної фiнансово-економiчної полiтики. Слiд залучити спецiальнi кошти для здiйснення першочергових протиаварiйних та ремонтно-реставрацiйних робiт на пам’ятках, якi мають велику iсторичну та художню цiннiсть i використовуються у соцiально культурнiй сферi.

Для збереження пам’яток необхiдно:

-проведення комплексного обстеження, інвентаризації, виявлення та взяття на облік об’єктiв культурної спадщини (в тому числі пам’яток археології) на території району, виготовлення пам’яткоохоронної  документації, та створення  відповідного банку  даних;

-проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх використання;

-виготовлення та встановлення охоронних дошок;

-забезпечення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;

-підготовка, видання та розповсюдження буклетів;

-розробка та впровадження туристичних маршрутів;

-забезпечення включения до програм соцiально-економiчного розвитку району вiдповiдних планiв  бюджетного фiнансування;

-утворення в районному бюджетi спецiального фонду эбереження культурної спадщини згiдно iз Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

Вiдповiдальними за проведення Програми по збереженню об’єктiв культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік є комiсiя з перевірки  технiчного стану пам’яток дерев’яної сакральної архiтектури Сокальської  райдержадмiнiстрацiї.

Розпорядником коштiв виступає Сокальська районна державна адмiнiстрацiя.

 

  1. Очiкуваний результат.

Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сферi эбереження об’єктiв культурної спадщини, усвiдомлення суспiльством необхiдностi збереження пам’яток для нинiшнього i майбутнього поколiнь, як важливого чинника патрiотичного виховання громадян, розвитку нацiональної свiдомостi народу. Виконання Програми сприятиме полiпшенню фiнансування заходiв iз збереження та використання пам’яток, залучення iнвестицiй на пам’яткоохороннi заходи, спрямованi на збереження пам’яток, розвитку туристичної галузi та iнфраструктури в цiлому.

До програми додається Перелік пам’яток культурної спадщини  на території Сокальського району та перелік нововиявлених об’єктів культурної спадщини на території Сокальського району, на які необхідно виконати облікову пам’ятко-охоронну документацію для внесення їх до Реєстр у пам’яток.