Р І Ш Е Н Н Я №48 / 12 січня 2016 року / Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 – 2020 роки

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №48

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

 

Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 – 2020 роки

На виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», доручень та листів Львівської обласної державної адміністрації, керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму розроблення містобудівної документації в  Сокальському районі на 2016 – 2020 роки, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

МП

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗРОБЛЕННЯ  МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

В   СОКАЛЬСЬКОМУ   РАЙОНІ

НА   2016-2020  РОКИ

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

 

  Погоджено

Голова постійної комісії  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва Сокальської районної ради

________________ О.СОЛОДЯК

«__» __________ 20__ року

 

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

    Начальник відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА

 

 

________________ М.БАРАЛУС

 

МП

«__» __________ 20__ року

 

м. Сокаль
2016 рік

 

                                             1.Загальні положення

 

Просторове   планування  є  важливим  інструментом   регіональної  програмної  політики,  її   невід»ємною  стратегічною складовою,  що  безпосередньо  впливає  на  розвиток   як  району   вцілому , так  і на   розвиток   та  розбудову   його  населених пунктів..

Планування  ї  забудова  території – це діяльність  державних  органів, органів  місцевого  самоврядування, юридичних  та  фізичних  осіб.

Відносини  у    сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України,    Цивільним,  господарським та Земельним кодексами України,  законами  України „ Про генеральну схему планування території України” , „Про основи містобудування”, „ Про архітектурну діяльність” , „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про комплексну реконструкцію кварталів/мікрорайонів/ застарілого житлового фонду”, „Про землеустрій” та іншими  нормативно-правовими  актами,

Програма  розроблення  містобудівної документації    у Сокальському районі розроблена з врахуванням вимог перелічених вище  законодавчих документів та  проведеного моніторингу наявної містобудівної документації, місць розташування населених пунктів, а також інтенсивності  їх розвитку.

Інструментом   державного   регулювання планування  території  населених пунктів  та рад  району – є  містобудівна  документація.

Планування  територій на  місцевому  рівні здійснюється  шляхом  розроблення  генеральних  планів, які   визначають   принципові   вирішення розвитку, планування, забудови   та   іншого  використання   територій   населеного  пункту.

 

 1. Мета програми.

 

Генеральний план населеного пункту є основним  видом  містобудівної документації  на  місцевому рівні, призначеної для довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.  Невід”ємною  частиною генерального плану населеного пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту.

Генеральний   план   населеного пункту розробляється  і  затверджується в інтересах  відповідної   територіальної   громади з урахуванням  державних, громадських та приватних інтересів.

Реалізація Програми забезпечить:

–         активізацію  та прозорість інвестиційних  процесів;

 • прогнозування розвитку  територій;
 • обгрунтування розподілу земель за цільовим  призначенням;
 • взаємоузгодження державних, громадських інтересів під  час  планування  і забудови  територій;
 • визначення і  раціональне  взаємне  розташування  зон  житлової  та  громадської  забудови,  виробничих,  рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих,історико-культурних  та  інших  зон  об’єктів;
 • реконструкцію існуючих кварталів  забудови  територій;
 • збереження та  відновлення  рекреаційних, природоохоронних  ландшафтів, парків, скверів  окремих  зелених  насаджень;
 • створення та  розвиток  інженерно-транспортної  інфраструктури.

 

 1. Основні проблеми

 

Сокальський  район одним  з  найбільших  районів  Львівської  області. В  районі нараховується  106  населених  пунктів.

Проте забезпечення  містобудівною  документацією не відповідає сучасним вимогам  щодо планування розвитку    та   раціонального використання   територій.

Розроблені  проекти  роздержавлення  і приватизації  землі, які  не  врахували  будь-які містобудівні  потреби. Виходячи  з  того, відбулася приватизація  земель  для  ведення особистого  селянського  господарства  на  територіях , які передбачалися   для  містобудівних  потреб.

Земля  під  житловою,  громадською  та виробничою забудовою  дає  набагато більші  поступлення в  бюджет,  сприяє  розвитку  території, дає  нові  робочі  місця.

В районі  в 2014 році затверджено генеральні плани сіл Угринів та Ниновичі. Виготовляється документація по зміні  та встановленню меж згаданих населених пунктів.

В 2015 році завершені проекті роботи та затверджені генеральні плани сіл Сілець, Межиріччя та Добрячин. З позитивними рекомендаціями обласної архітектурно-містобудівної ради передано на затвердження генеральні плани сіл Борятин та Рудки. Завершена об»ємна робота по виготовленню генерального плану та історико-архітектурного опорного плану мю.Великі Мости, яке відноситься до малих історичних місць України.

На завершенні  розроблення   генеральних   планів  забудови сіл Тартаків, Бендюга, Корчів, Варяж, Лучиці,  Скоморохи, Волсвин, Первятичя, Спасів, Волиця, Двірці, Волиця /Двірцівська/, Ванів, Глухів, Савчин, Гута.

 

 1. Завдання

 

Генеральний  план населеного  пункту є  основним  видом  містобудівної документації  на  місцевому  рівні,  призначеної  для  обгрунтування  довгострокової  політики  з  питань  планування,  забудови  та  іншого  використання  території  населеного пункту .  Для  населених  пунктів  ,  занесених  до  Списку  історичних  населених  місць  України  в  межах  визначених  історичних  ареалів,  у складі  генерального  плану  населеного пункту,  розробляється  історико – архітектурний  опорний  план.

Розроблення містобудівної документації, відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів, повинно  забезпечити прогнозований розвиток територій та взаємоузгодження  державних , громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій.

 

 

 1. Очікувані результати.

 

У  результаті реалізації  Програми  зросте роль територіального фактору у  вирішенні  стратегічних  завдань  соціально-економічного  поступу   району. Підвищиться ефективність  використання  основного  національного  багатства  – землі,  яка  не  є  тільки  головним  засобом  сільськогосподарського виробництва, але й  просторовим  базисом  розселення  та  усіх видів економічної  діяльності.

Розроблена та погоджена містобудівна документація  забезпечить прогнозований розвиток територій, обґрунтує розподіл земель за цільовим призначенням, встановить режими забудови територій, забезпечить здійснення контролю у сфері  містобудування, а також збільшити   площі   населених   пунктів   за   рахунок доручення земель. Генеральні   плани   являються  основою для   встановлення та відведення меж населених пунктів.

Проекти   детальних   планів територій  житлових кварталів  дадуть можливість забезпечити земельними ділянками учасників АТО для будівництва індивідуальних житлових будинків садибного типу, дачного будівництва та ведення садівництва.

Вирішенню  питання залучення інвесторів в район сприятимуть розроблені проекти детальних планів   або проекти зонування територій колишніх підприємств  та господарських дворів.

 

                                    6.Фінансування Програми.

 

             Програма може  фінансуватися  із  кількох  бюджетів  (обласний, районний, місцевий), а  також  можна використовувати  кошти  з інших джерел, не заборонених законом.

На виконання  Програми пропонується  передбачати кошти з бюджету місцевих рад, районного  так обласного бюджету.

Розрахунок вартості  проектно – вишукувальних  робіт по розробленню  генеральних  планів  населених  пунктів  та проектів детальних планів територій на 2016-2020 роки проводитиметься  при формуванні  річних бюджетів місцевих рад.