Р І Ш Е Н Н Я №50 / 12 січня 2016 року / Про Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2016р.

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_III_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №50

  12  січня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про Програму захисту

сільськогосподарських угідь від

повторного заболочення та населених

пунктів від підтоплення на 2016 рік

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада  Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2016 рік (далі – Програма), що додається.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 

 

 

 

 

         Голова  районної ради                                         Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А.ВАСИЛИШИН

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

МП

 

 

 

ПРОГРАМА

захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2016 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

 

Погоджено

Голова постійної комісії  з питань агропромислового комплексу,  земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

________________ А.СЕНЮК

«__» __________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ В.КОРОЗА

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

Начальник управління агропромислового розвитку Сокальської РДА

________________ І.ШАЙНОГА

 

МП

«__» __________ 20__ року

 

м. Сокаль
2016 рік

1.Загальні положення та мета Програми.

 

Програма приймається на виконання Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-VI “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” та “Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Львівській області” затвердженої рішенням № 1110 від 03 червня 2014 року XXX сесії VI скликання Львівської обласної ради.

У Сокальському районі нараховується 51962 га меліорованих сільськогосподарських угідь, відведення надлишкових вод проходить через 1006,4 км каналів. В незадовільному стані знаходиться 580 га угідь.

Важкий фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, відсутність коштів у місцевих радах на проведення робіт по догляду за меліоративними каналами призводить до повторного заболочення сільськогосподарських угідь, зменшення продуктивності сільськогосподарських культур та підтоплення населених пунктів.

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на регулювання водно-повітряного режиму осушних земель, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, а також покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Привабливість та вигідність цієї форми інвестування сільськогосподарських товаровиробників полягає в тому що:

– по перше, покращується відведення води з перезволожених площ та регулюється водно – повітряний режим земель, що сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур, безперешкодному проїзду сільськогосподарської техніки, запобігається підтоплення населених пунктів;

– по друге, повертаються у сільськогосподарське виробництво сільськогосподарські угіддя, на яких пройшло повторне заболочення.

Головним розпорядником бюджетних коштів є управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

 

  1. Заходи Програми.

 

  1. Очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.
  2. Ремонт гідротехнічних споруд з метою покращення пропуску води, регулювання водно–повітряного режиму земель, безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки.

 

 

 

  1. Порядок використання коштів.

 

Кошти перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління агропромислового розвитку відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою – розрахунком на видатки, передбачені Програмою.

Виконавцем програми визначається Сокальське управління водного господарства.

Розпорядник коштів встановлює першочерговість та обсяги виконання робіт.

Управління агропромислового розвитку перераховує кошти на бюджетний рахунок виконавця Програми після того, як він представить усі документи, що підтверджують цільовий характер використання коштів.

Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість виконаних робіт, правильність оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності,   цільове використання коштів.