Р І Ш Е Н Н Я №69 / 31 березня 2016 року / Про внесення змін та доповнень до Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_V_ сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №69

31 березня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту

Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання

 

На виконання Закону України “Про внесення змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо поіменних голосувань)”, у зв’язку із застосуванням системи електронного голосування “Голос”, керуючись пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, з питань бюжету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання, затвердженого рішенням № 14 від 26.11.2015р. наступного змісту:

1.1. Статтю 24 викласти в наступній редакції: “Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесії районної ради застосовується система електронного голосування «Голос» у відповідності до Положення про порядок застосування системи електронного голосування”Голос”, яке є невід’ємною частиною цього Регламенту (далі – Положення).

Виконавчий апарат районної ради за дорученням голови або заступника районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій, організовує ведення протоколу засідання, реєстрацію депутатських звернень та запитів, друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного редакційною комісією, виконує інші доручення ради.”

1.2. Пункт 2 статті 30  викласти в наступній редакції: Не пізніше наступного робочого дня після отримання керуючий справами районної ради забезпечує розміщення проекту рішення та додатків до нього в повному обсязі на офіційному веб-сайті районної ради, при цьому проекту рішення присвоюється порядковий номер.

1.3. Пункт 3 статті 40 викласти в наступній редакції: “3. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного дня пленарних засідань та після обідньої перерви за допомогою системи електронного голосування “Голос”, а у випадку технічної неможливості її застосування – працівниками апарату ради. На початку засідання (без включення до порядку денного) може відводитися до 10 хвилин для оголошень, заяв та повідомлень (якщо такі є). При цьому дебати не відкриваються.

1.4. Пункт 2 статті 51 викласти в наступній редакції: “2. Запис на виступ проводиться за системи електронного голосування “Голос”, а у випадку технічної неможливості її застосування – працівниками апарату ради.

Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.”

1.5. Пункт 3 статті 63 викласти в наступній редакції: “Голосування проводитися за допомогою програмно-технічного комплексу «Голос» а у випадку технічної неможливості її застосування – підняттям руки або бюлетенями при проведенні таємного голосування”.

1.6. Пункт 1 статті 67  викласти в наступній редакції: “1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законодавством.”

1.7. Пункт 2 статті 67  викласти в наступній редакції: “2. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.”

1.8. Пункт 3 статті 67  викласти в наступній редакції: “3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.”

1.9. Пункт 4 статті 67  викласти в наступній редакції:  “4.На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

1.10. Пункт 5 статті 67  викласти в наступній редакції:  “5. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради”.

1.11. Пункт 1 статті 82  викласти в наступній редакції: “1. Запис до списку бажаючих виступити на пленарному засіданні сесії проводиться після затвердження порядку розгляду питань сесією за допомогою системи електронного голосування “Голос”, а у випадку технічної неможливості її застосування – працівниками апарату ради.

1.12. Пункт 1 статті 106 викласти в наступній редакції: “1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради за допомогою системи електронного голосування “Голос”. Протокол засідання ради підписується головуючим на засіданні.

 

1.13. Статтю 33 викласти в наступній редакції: “Поширення проектів рішень та додатків до них серед депутатів проводиться за допомогою пристроїв програмно-технічного комплексу системи голосування “Голос”. Копіювання інших матеріалів сесії для поширення серед депутатів визначається запитами депутатів та надається на їх пропозицію  на паперових носіях.”

 

1.14. Пункт 23 статті 67 виключити.

 

  1. Доповнити Регламент Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання Положенням про порядок застосування системи електронного голосування “Голос” (додаток 1 до Регламенту), що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

  Голова районної ради                                            Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання

Положення про порядок застосування системи електронного голосування “Голос”

  1. Призначення системи електронного голосування “Голос” (далі – СЕГ “Голос”), його основні завдання і функції

1.1. СЕГ ” Голос ” – це комплекс спеціального обладнання і програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій районної ради.

1.2. Основною метою СЕГ ” Голос ” є забезпечення швидкості та об’єктивності при виконанні та обліку процедурних дій депутатів – учасників сесії Сокальської районної ради Львівської області.

1.3 Визначення термінів:

1.3.1 Робоче місце головуючого – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи Windows.

1.3.2 Робоче місце секретаря – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи Windows.

1.3.3 Робоче місце депутата – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи Android.

1.3.4 Центральне табло – мультимедійний пристрій (LED панель, телевізор, екран проектора тощо) з допомогою котрого відображається зведена інформація СЕГ «Голос»

1.3.5 Ядро (сервер) –  серверна частина СЕГ «Голос»

1.3.6 Спеціалізоване програмне забезпечення системи електронного голосування «Голос» (далі – СЕГ «ГОЛОС») – це програмне забезпечення, що адаптоване до потреб Сокальскої районної ради Львівської області, визначених у Технічному завданні.

1.4. СЕГ ” Голос ” призначене для вирішення таких завдань:

1.4.1. Скорочення і запобігання процедурних витрат часу при підготовці і проведенні сесій районної ради, а також при оформленні їх протоколів.

1.4.2. Автоматизація контролю за дотриманням регламентних норм.

1.4.3. Об’єктивна реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів сесій.

1.4.4. Формування комп’ютерної бази даних для створення архівних сесій регламентованого права доступу до матеріалів сесій.

1.5. СЕГ ” Голос ” виконує такі основні функції при проведенні підрахунків голосів і визначенні результатів.

1.5.1. Реєстрація депутатів на сесії районної ради.

1.5.2. Запис депутатів на виступи.

1.5.3. Автоматизовує підрахунок голосів і визначає результати голосування з відображенням даної інформації на Робоче місце головуючого, на Робочих місцях депутатів та Центральному табло.

1.5.4. Накопичення та оперативна видача довідкової і статистичної інформації про хід сесії.

1.5.5. Формування і друк технічного протоколу та інших сесійних документів.

  1. Основні вимоги до СЕГ ” Голос “

2.1. СЕГ ” Голос ” повинно забезпечити:

2.1.1. Оперативну реєстрацію та ідентифікацію депутатів районної ради.

2.1.2. Проведення поіменного голосування.

2.1.3. Занесення у списки виступаючих і відмови від виступу.

2.1.4. Відображення на Робочому місці головуючого поточного часу і дати, порядку денного, інформації для голосування, результатів реєстрації депутатів і голосування, інформації про наявність кворуму, зворотнього відліку часу виступу, кількості осіб, що записалися до виступу, прізвища, імені, по батькові виступаючого і його даних.

2.1.5. Виведення на робоче місце депутатів повідомлень у ручному та автоматичному (планованому) режимі.

2.1.6. Оперативну обробку та друк списків депутатів, технічних протоколів сесій районної ради.

2.1.7. Збереження всіх результатів роботи СЕГ ” Голос ” у реальному часі.

2.1.8. Проведення автоматичної діагностики зв’язку Робочих місць головуючого, секретаря та депутаів із ядром (сервером).

2.1.9. Створення архівів результатів роботи сесій та можливість їх перегляду з комп’ютера секретаріату.

2.2. Робоче місце депутата повинно забезпечувати:

2.2.1. Перевірку особи депутата (за допомогою логіну та паролю).

2.2.2. Виведення на робоче місце депутата повідомлень, переданих від комп’ютера секретаріату.

2.2.3. Проведення голосування (опитування): пересилання на ядро (сервер) інформації про результат голосування (опитування).

2.3. Пристрій повинен забезпечувати реєстрацію унікального коду депутата: логіну та паролю депутата.

2.4. СЕГ «ГОЛОС» повинно забезпечувати:

2.4.1. Реєстрацію депутатів на сесії, відстеження наявності депутатів у реальному часі ходу сесії.

2.4.2. Обмін даними між усіма елементами ПТК «Голос».

2.4.3. Обробку і виконання прийнятих команд і даних.

2.4.4. Можливість здійснювати функції голосування.

2.5. Програмне забезпечення Робочого місця секретаря повинно забезпечувати:

2.5.1. Повну відповідність регламенту проведення сесій районної ради.

2.5.2. Підготовку до проведення сесій: внесення порядку денного, проектів рішень, дати сесії тощо.

2.5.3. Ведення бази даних депутатів: внесення даних у список депутатів, перевірка на реєстрацію депутатів.

2.5.4. Формування протоколів сесії.

2.5.5. Формування звітів по базі даних депутатів.

2.5.6. Діагностику стану локальної мережі, що поєднує робочі місця депутатів з комп’ютером секретаріату.

2.5.7. Регламентацію доступу користувачів до бази даних сесій.

2.6. Програмне забезпечення Робочого місця головуючого повинно забезпечувати:

2.6.1. Відображення всієї необхідної інформації по ходу сесії: порядок денний, інформацію з поточного питання порядку денного, список депутатів тощо.

2.6.2. Відображення результатів голосування.

  1. Організація функціонування, обслуговування і контролю ПТК “Голос”

3.1. Комісія по контролю за використанням ПТК “Голос”

3.1.1. Контроль за використанням СЕГ ” Голос ” на сесії районної ради здійснює обрана лічильна комісія (далі – комісія).

3.1.2. Члени комісії мають право безперешкодного доступу до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням СЕГ “Голос “.

3.1.3. Рішення комісії з питань, віднесених до її відання, обов’язкові для всіх працівників апарату районної ради, включаючи фахівців, що обслуговують СЕГ ” Голос “.

3.1.4. Комісія разом із спеціалістом по технічному обслуговуванню СЕГ “Голос ” до початку засідання районної ради перевіряє готовність електронної системи до роботи.

3.1.5. Комісія проводить перевірку заяв депутатів та їх обґрунтованість при неточності в результатах голосування, в результатах запису на виступи та про інші помилки в роботі СЕГ ” Голос “.

3.1.6. Комісія залучає в разі необхідності до своєї роботи експертів і фахівців.

3.2. Ідентифікація депутатів у ході засідання.

3.2.1. Для ідентифікації депутатів у ході засідання використовуються унікальний індивідуальний код депутата: логін та пароль, який розпізнається СЕГ ” Голос “.

3.2.2. Унікальний індивідуальний код депутата: логін та пароль встановлюється самим депутатом після внесення в СЕГ ” Голос ” даних про депутата, необхідних для його ідентифікації в системі електронного голосування.

3.2.3. Депутат зобов’язаний забезпечити належне зберігання і використання унікального індивідуального коду депутата: логіну та паролю.

3.2.4. При втраті унікального індивідуального коду депутата: логіну та паролю депутат повинен повідомити про це апарат районної ради письмовою заявою, після чого в базу даних вносяться зміни.

3.3. Підготовка СЕГ ” Голос ” до проведення сесії

3.3.1. Робоче місце депутата видається депутату працівниками апарату ради під розпис в спеціальному журналі. Після закінчення сесії робочі місця депутатів повертаються депутатом працівникам апарату ради з відповідною відміткою в журналі.

3.3.2. Підготовку СЕГ ” Голос ” до проведення сесії виконує працівник апарату районної ради,  відповідальний за інформаційне обслуговування СЕГ ” Голос ” (далі – оператор комп’ютера секретаріату) та фахівець, відповідальний за технічне обслуговування системи.

3.3.3. Оператор Робочого місця секретаря в ході підготовки до сесії вносить в порядок денний сесії доповідачів, співдоповідачів, перевіряє цілісність і несуперечність бази даних депутатів.

3.4. Проведення сесій за допомогою СЕГ ” Голос ”

3.4.1. Виконання основних функцій СЕГ ” Голос ” під час проведення сесій районної ради здійснює оператор Робочого місця секретаря під постійним контролем комісії.

3.4.2. Оператор Робочого місця секретаря за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення проводить реєстрацію депутатів, вносить зміни до порядку денного, фіксує запис на виступ по поточних питаннях порядку денного, контролює список виступаючих і регламент виступів; виконує фіксацію початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, фіксує пропозиції депутатів до проектів рішень, що потребують подальшого голосування по них; проводить і фіксує результати голосувань, виконує формування протоколів сесії та звітів по базі даних депутатів.

3.4.3. Головуючий за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення: отримує всю необхідну інформацію на моніторі комп’ютера головуючого: порядок денний, інформацію з поточного питання порядку денного, список депутатів та ін.; контролює списки тих, хто записався на виступ з поточних питань порядку денного.

3.5. Реєстрація депутатів районної ради

3.5.1. Депутати районної ради реєструються за допомогою унікального індивідуального коду депутата: логіна та паролю.

3.6. Голосування за допомогою СЕГ ” Голос ”

3.6.1. СЕГ ” Голос ” дозволяє приймати рішення районної ради на її засіданні поіменним голосуванням.

3.6.2. При голосуванні по кожному питанню депутат районної ради має один голос. Голосування полягає у виборі варіанта відповіді на пульті депутата: “за”, “проти”, “утримався”.

3.6.3. Перед початком голосування головуючий повідомляє про кількість пропозицій, що ставлять на голосування, уточнює їх формулювання і послідовність, у якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

3.6.4. Під час голосування на робочому місці  в депутата виводиться інформація про номер або назву питання порядку денного, що голосуються, або прізвище депутата, пропозиція якого голосується.

3.6.5. Час на процедуру голосування встановлюється згідно з регламентом сесії.

3.6.6. По закінченні підрахунку голосів СЕГ ” Голос ” автоматично визначає: число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно з зареєстрованими в базі даних депутатів); кількість голосів “за”, “проти”, “утримався”, а також тих, що не голосували; прийняття чи неприйняття рішення за результатами голосування.

3.6.7. Головуючий повідомляє, про прийняття чи не прийняття рішення. Інформація про результати голосування відображається на екрані, встановленому в залі засідань.

3.6.8. Голоси депутатів, що були відсутні під час голосування, не враховуються після закінчення часу, відведеного для голосування.

3.6.9. Якщо після визначення результатів голосування від депутатів надходить заява про невірогідність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, комісія разом із оператором комп’ютера секретаріату та фахівцем з технічного обслуговування за участю даного депутата перевіряє справність роботи його робочого місця.

3.6.10. В разі фіксації збою і неточностей в роботі робочого місця депутата комісія вносить районній раді пропозицію про проведення повторного голосування.

3.6.11. Після визначення результатів голосування формується список депутатів, що голосували “за”, “проти”, “утримався”, “не голосували”, що також відображається на моніторах комп’ютерів секретаріату та головуючого.

3.7. Отримання звітів, іншої інформації та збереження даних

3.7.1. СЕГ ” Голос ” дозволяє протягом сесії чи після її закінчення отримувати в апараті районної ради роздруковану інформацію про хід сесії, формувати та отримувати роздрукований протокол сесії та прийняті рішення.

3.7.2. Доступ до СЕГ ” Голос ” для безперешкодного отримання інформації, вказаної в п. 3.7.1 цього Положення, мають голова районної ради,  заступник голови районної ради, депутати районної ради, працівники апарату районної ради. Для всіх інших осіб доступ до інформації в СЕГ ” Голос ” може бути дозволений за письмовою заявою на імя голови районної ради.

3.7.3 Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

3.7.4.Вся інформація зберігається на жорсткому диску комп’ютера секретаріату. Копії зберігаються також на магнітних носіях в апараті районної ради.

 

  Заступник голови районної ради                                  Василь Бойко