Р І Ш Е Н Н Я №78 / 8 квітня 2016 року / Про затвердження Програми профілактики злочинності та забезпечення громадського порядку в Сокальському районі на 2016 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_V_ сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №78

8 квітня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

 

Про затвердження Програми профілактики злочинності та

забезпечення громадського порядку в Сокальському районі на 2016 рік

 

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму профілактики злочинності та забезпечення громадського порядку в Сокальському районі на 2016 рік, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ О.ПЕЛИХ

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

профілактики злочинності та забезпечення громадського порядку в Сокальському районі

на 2016 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції  ГУНП у Львівській області

 

________________ В.ЯРІШ

МП

«__» __________ 20__ року

     

 

м. Сокаль
2016 рік

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Дана Програма розроблена на виконання Закону України від 22.07.2000 року №1835-III “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, “Про організаційно-правові основі боротьби із організованою злочинністю” та передбачена на 2016 рік.

Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону є Конституція України, Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, Указ Президента України від 24 травня 2007 року № 378 „Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 року 1478-р “Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів поліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку” та розпорядження голови облдержадміністрації від 18 жовтня 2010 року № 1154/0/5-10 і голови райдержадміністрації від 9 грудня 2010 року № 736.

У зв’язку з цим роль громадських помічників дільничних інспекторів поліції, громадських формувань по охороні громадського порядку, сприянні органам поліції у попередженні та профілактиці правопорушень зростає.

Основним стратегічним завданням Програми є: адекватна протидія злочинності і запобігання зросту її рівня, удосконалення діяльності правоохоронних органів району щодо профілактики злочинності, залучення громадян до охорони громадського порядку та державного кордону, створення їхньої матеріально-технічної бази.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ:
 • сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;
 • удосконалення організації, засобів і методів діяльності громадських формувань, створення їхньої матеріально-технічної бази.

 

 1. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ:
 • покращення реагування щодо запобігання розкриття правопорушень, злочинів на території м. Сокаль Львівської області;
 • забезпечення охорони громадського порядку;
 • забезпечення чергової частини Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області сервер відео спостереження в кількості одна штука, програмне забезпечення Windows 7, в кількості одна штука, антивірусна програма в кількості одна штука, ІР камери в кількості 12 ( дванадцять ) штук, кабель UTP категорії 5Е в кількості дві бухти ( 650 м ), монтажні роботи і роботи з налаштування.

 

4.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 

Кошти передбачені програмою перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок райдержадміністрації як головному розпоряднику для забезпечення виконання заходів програми;

Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність подання звітності та цільове використання коштів.

Здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Всього по району на профілактику правопорушень, грошове заохочення громадян, які беруть участь в охороні громадського порядку, передбачаються кошти в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті

 

5.ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 

зниження росту злочинності, підвищення рівня захисту прав і свобод громадян;

підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

своєчасне реагування і прибуття на місце пригоди або злочину;

ефективна організація патрулювання та проведення спільних рейдів по виявленню і профілактиці правопорушень та злочинів;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин та умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

посилення роботи направленої на профілактику алкоголізму та наркоманії серед населення, виявлення каналів транзиту наркотичних засобів через територію району;

створення бази даних осіб, які стоять на профілактичному обліку, схильних до правопорушень, насильства в сім’ї, втягування молоді до наркоманії та інших правопорушень;

забезпечення охорони та збереження арештованого автотранспорту.

Головним розпорядником коштів є районна державна адміністрація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми профілактики злочинності та забезпечення громадського порядку в Сокальському районі на 2016 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми __рішення №78 від 08.04.2016р. __________
 2. Розробник програми Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області

 1. Співрозробники програми                Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 1. Відповідальний виконавець

програми                                               Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області

 1. Учасники програми Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 1. Термін реалізації програми 2016 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                               в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті
у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету                           в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті  .
коштів інших джерел  (вказати)                            –

 

 

Голова райдержадміністрації                                            О.З.Пелих

 

Відповідальний виконавець

Начальник Сокальського відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області                                               В.В. Яріш