Р І Ш Е Н Н Я №80 / 8 квітня 2016 року / Про затвердження Програми проведення протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та підтримки установ ветеринарної медицини на території Сокальського району на 2016 рік

,

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_V_ сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №80

8 квітня 2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

проведення протиепізоотичних,

лікувально-профілактичних заходів

проти незаразних, інфекційних,

інвазійних, антропозоонозних

захворювань та підтримки установ

ветеринарної медицини на території

Сокальського району на 2016 рік

 

          

         Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», ЗУ “ПРо місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку , інвестицій  та з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму проведення протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та підтримки установ ветеринарної медицини на території Сокальського району на 2016 рік, що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету,          соціально-економічного розвитку та інвестицій, агропромислового комплексу,          земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку          сільських територій.

 

 

 

 

 

         Голова районної ради                                               Микола Пасько

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ О.ПЕЛИХ

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2016 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

Програма

проведення протиепізоотичних,

лікувально-профілактичних заходів

проти незаразних, інфекційних,

інвазійних, антропозоонозних

захворювань та підтримки установ

ветеринарної медицини на території

Сокальського району на 2016 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань агропромислового комплексу,    земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку             сільських територій

________________ А. СЕНЮК

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник управління ветеринарної медицини в Сокальському районі

___________П.КЛИМЧУК

МП

«__» __________ 20__ року

     

м. Сокаль
2016 рік

Загальні положення

 

Цільову Програму проведення протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та підтримки установ ветеринарної медицини на території Сокальського району на 2016 рік розроблено відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» та Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

 

 

Мета Програми

 

Основною метою програми є отримання субвенції з бюджету району для забезпечення виконання заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та біогельмінтозів, а в разі їх виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації та ліквідації хвороб тварин та птиці в населених пунктах та агро формуваннях різних форм власності.

 

 

                                                        Завданнями програми є:

 

виконання заходів з профілактики інфекційних та інвазійних захворювань на території району а в разі їх виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації та ліквідації хвороб тварин та птиці в населених пунктах та агроформуваннях різних форм власності;

зменшення або усунення ризиків виникнення зоонозів та захворювання населення;

захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів;

здійснення заходів унеможливлення перенесення хвороб тварин через товари, засоби догляду за тваринами і супутні об’єкти;

моніторинг кормів та води для забезпечення їх придатності для вживання та неможливості перенесення хвороб тварин;

забезпечення правильного, належного, ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів;

захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, що пов’язані з вирощуванням та обігом тварин;

захист благополуччя тварин шляхом забезпечення гуманного ставлення до них протягом усього їхнього життя;

здійснення перед забійного клінічного огляду тварин та проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, у тому числі тварин, забитих на полюванні;

виконання загальнодержавної програми здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;

сприяння впровадженню системи ідентифікації тварин.

 

 

Фінансування та порядок використання коштів

 

Фінансування заходів Програми  здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету,субвенцій в обласний бюджет з районного бюджету та інших джерел ,не заборонених законом

Головним розпорядником коштів в частині фінансування субвенції в обласний бюджет визначити фінансове управління.

 

 

Очікувані результати від реалізації Програми

 

Основним результатом від реалізації Програми проведення профілактичних протиепізоотичних заходів у Сокальському районі є утримання оптимальної кількості штатних одиниць які б забезпечили проведення забезпечення профілактики інфекційних та інвазійних, антропозоонозних захворювань тварин та птиці, біогельмінтозів, унеможливлення їх виникнення на території району, а в разі виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації і ліквідації цих хвороб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік заходів Програми проведення протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та підтримки установ ветеринарної медицини на території Сокальського району на 2016 рік

 

 

№ з/п Назва заходів Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. Термін виконання Обсяги фінансування, тис.грн. Очікуваний результат
1. Проведення профілактичних протиепізоотичних та ветеринарно – санітарних заходів проти інфекційних та інвазійних захворювань с/г тварин та птиці в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті 2016 рік в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті Недопущення виникнення інфекційних та інвазійних захворювань с/г тварин та птиці на території району
  Усього на програму:     в межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті  

 

 

 

 

Начальник управління ветеринарної

медицини в

 Сокальському районі                                                                                     П.П.Климчук