Р І Ш Е Н Н Я №107 / 1 червня 2016 року / Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VI  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №107

   1 червня 2016 року                                                                      м.Сокаль

 

Про затвердження Програми підтримки

органів виконавчої влади

Сокальського району на 2016 рік

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сокальської районної державної адміністрації, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік, що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                            Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Пелих О.З.

«__» __________ 2016 року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішення сесії Сокальської районної ради

№__ від ____________2016 року

Голова Сокальської

районної ради

________________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району

на 2016 рік

 

 

 

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ __________

«__» __________ 2016 року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 2016року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ _________

«__» ________ 2016 року

 

  Керівник установи – розробник програми  (повна назва)

Сокальська районна державна адміністрація Львівської області

 

_______________ Пелих О.З.

«__» __________ 2016року

       

 

 

м. Сокаль
2016 рік

 

Програма підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району на 2016 рік

 

Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

 

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи та органи виконавчої влади на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.

Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.

 

Мета Програми

 

Побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.

 

Завдання Програми

 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.

Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.

Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання).          Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників апарату Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань Програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної ланки.

Відсутність  ефективних та мотивованих державних службовців унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень.

Головним розпорядником бюджетних коштів є районна державна адміністрація.

 

                           Порядок використання коштів

Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (виконавця Програми) відповідно до поданої одержувачем заявки-розрахунку на видатки, передбачені Програмою.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність та цільове використання коштів.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

Виконання Програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.

Сокальська  районна державна адміністрація до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми районній раді та постійній комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.

 

  107 Дод_1_2сок107 Дод_3 сок