Р І Ш Е Н Н Я № 126 / 23 червня 2016 року / Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сокальському районі на 2016-2017 роки

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_VII_ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 126

           23  червня   2016 року                                                             м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

поліпшення сервісу обслуговування

платників податків у Сокальському районі

на 2016-2017 роки

 

З метою удосконалення порядку надання адміністративних та інформаційних послуг, підвищення їх якості та забезпечення комфортних умов платникам податків району, керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Программу поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сокальському районі на 2016-2017 роки, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення сесії                                                                                                      Голова Сокальської

Сокальської районної ради                                                        районної державної адміністрації

№____ від „___________” 201  р.                                                 _________________ О.З. Пелих

„______”_______________     201  р.

Голова Сокальської

Районної ради

____________________ М.М. Пасько

 

 

                                                                                                                                    ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника Сокальської ОДПІ

Головного управління

ї                                                                                                   ДФС у Львівській області

_______________ М.В. Шайнер

„____” _____________ 201  р.

 

 

 

 

ПРОГРАМА                              

поліпшення сервісу обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2016-2017 роки

 

               Сокаль-2016 р.

 

 1. Загальна характеристика

Програма поліпшення сервісу обслуговування платників (далі – Програма) передбачає застосування сучасних технологій, які дозволять підняти на якісно вищий рівень взаємовідносини з платниками податків та надання їм адміністративних послуг, сприятиме мінімізації людського фактора у податковій сфері, а відтак, і зменшенню корупційних ризиків. На ділі це означає ліквідацію багатолюдних черг, які змушені долати підприємці, необов’язковість їх систематичних візитів до інспектора, обмеження рамок бюрократичної тяганини при отримані різного роду довідок, прозорість і оперативність проведення звірки щодо платіжних зобов’язань тощо.

З метою забезпечення належних умов для платників податків у Сокальській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Львівській області (далі – Сокальська ОДПІ) створено та функціонує Центр обслуговування платників (далі – ЦОП).

ЦОП провадить діяльність відповідно до Конституції України, указів і розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, законів України „Про державну службу”, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів ДФС України, Типового регламенту Центру обслуговування платників.

Основні принципи роботи ЦОП:

 • орієнтація на платника та неупередженість;
 • ввічливість та доброзичливість;
 • надання повної та достовірної інформації;
 • надання послуг у максимально стислі строки (не більш 10 хв. на одне стандартизоване питання).

Організацію та спрямування відвідування платниками податків ЦОП безпосередньо здійснює консультант-модератор відділу реєстрації платників та електронних сервісів Сокальської ОДПІ.

Загальне керівництво ЦОП здійснює керівник Сокальської ОДПІ.

 

 1. Основні положення

ЦОП сприяє формуванню клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищенню рівня їх добровільної сплати до бюджету, і як результат – це забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність регіону та держави в цілому.

Питання ефективності та якості обслуговування платників податків – це один з основних пріоритетів діяльності органів ДФС України, який визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.

Програма становить комплекс взаємопов’язаних окремих завдань, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури в Сокальській ОДПІ, орієнтованої на платника податків.

В цьому контексті, основними стратегічними напрямами в роботі ЦОП Сокальської ОДПІ є:

– впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів;

– оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень платників;

– спрощення процедур надання послуг;

– розвиток електронних сервісів (приклади інструментів: розширення функціональності «Електронного кабінету платника податків», запровадження використання у інформаційній взаємодії форматів «життєвих сценаріїв», розширення переліку on-line сервісів і т.д.);

– розвиток телефонних сервісів (приклади інструментів: впровадження «Стандарту телефонного обслуговування», який включає отримання SMS повідомлень, адаптація веб-порталу ДФС для користувачів мобільних пристроїв);

– поліпшення якості обслуговування.

Зазначене вище визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.

В цьому напрямі вже зроблено ряд важливих кроків, зокрема в ЦОП вже запроваджено та реалізовуються якісно нові стандартизовані та прозорі форми і методи обслуговування платників.

На даному етапі проводиться робота щодо реалізації таких сервісів для платників:

 • Адаптація «Електронного кабінету платника податків» для потреб фізичних осіб.
 • Створення електронного сервісу «Web-запис на прийом».
 • Створення електронного сервісу «Інспектор-онлайн».

Електронний сервіс «Інспектор-онлайн» це – спілкування співробітників органів ДФС з суб’єктами господарювання та громадянами через Інтернет, надання запитів та відповідей в електронному вигляді з використанням електронного підпису як суб’єктами господарювання, так і посадовими особами органів ДФС. Створення електронного сервісу “Web-запис на прийом” – запис на прийом до інспектора через офіційний портал ДФС. Сервіс дозволить платникам (громадянам та суб’єктам господарювання) заздалегідь спланувати свій візит до податкової інспекції, в тому числі, на прийом до керівництва, і звести до мінімуму час очікування в черзі, при цьому завантаженість ЦОП оптимізується.

В цілому, наявна матеріально-технічна база та кадровий потенціал дозволяє забезпечити в ЦОП належний сервіс та якісне надання адміністративних послуг платникам податків району.

Однак, залишається проблемним питання технічного забезпечення діяльності ЦОП та облаштування його додатковими технічними засобами, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, офісними меблями для реалізації наведених завдань у повному обсязі.

 

 1. Основні завдання, які повинна вирішити Програма

Прийняття програми дозволить вирішити питання:

 • забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП;
 • скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідні для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо;
 • забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);
 • забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;
 • поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).

 

 1. Мета Програми

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:

 • створення комфортних умов платникам податків;
 • розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
 • подальший розвиток системи управління якістю щодо послуг, який включає внутрішній і зовнішній моніторинг та аудит якості надання послуг, вдосконалення документів системи якістю, зокрема технологічних карток послуг;
 • спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування Сокальської ОДПІ;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;
 • формування позитивної громадської думки щодо діяльності Сокальської ОДПІ.

 

 1. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми

Досягнення мети та завдань Програми зумовлене матеріально-технічним забезпеченням екстериторіальності обслуговування клієнтів, а також створенням технічних можливостей для розвитку їх дистанційного обслуговування.

Важливим у цьому контексті є розвиток електронних сервісів (розширення функціональності «Електронного кабінету платника податків», запровадження електронних сервісів «Інспектор-онлайн» та “Web-запис на прийом”, використання у інформаційної взаємодії форматів «життєвих сценаріїв», розширення переліку on-line сервісів і т.д.).

Електронний кабінет платника податків – новий електронний сервіс веб-порталу ДФС України, який за допомогою спеціального інструмента доступу (наприклад, електронної картки платника податків) з використанням електронно-цифрового підпису дозволяє платнику податків працювати з органами ДФС в режимі реального часу.

Призначенням Електронного кабінету платника податків є надання платнику податків можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line. Зокрема, платник податків без використання клієнтського застосування матиме змогу:

– підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді;

– переглядати дані картки особового рахунка про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня тощо);

–  формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету;

–  здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем типу Інтернет-банкінг;

– здійснювати офіційне листування з органами ДФС України з питань оподаткування, отримувати консультаційні послуги (у режимі реального часу або за попередньо надісланими питаннями), замовляти та отримувати адміністративні послуги;

–  оперативно переглядати актуальні, а також архівні відомості, які надано платником податків або сформовано на підставі наданих ним до органів ДФС документів (дані обліку, дані щодо об’єктів оподаткування, інформацію про результати перевірок, інформацію про доходи фізичної особи тощо).

Електронний сервіс «Інспектор-онлайн» це – спілкування співробітників органів ДФС з суб’єктами господарювання та громадянами через Інтернет, надання запитів та відповідей в електронному вигляді з використанням електронного підпису як суб’єктами господарювання, так і посадовими особами органів ДФС.

Електронний сервіс „Web-запис на прийом” це – запис на прийом до інспектора через офіційний портал ДФС. Сервіс дозволить платникам (громадянам та суб’єктам господарювання) заздалегідь спланувати свій візит до податкової інспекції, в тому числі, на прийом до керівництва, і звести до мінімуму час очікування в черзі, при цьому завантаженість ЦОП оптимізується.

Зазначене вище вимагає значне переоснащення матеріально-технічної бази ЦОП, в тому числі сучасною комп’ютерною технікою.

 

Кошторис Програми поданий у додатку.

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Реалізація Програми забезпечить виконання Сокальською ОДПІ основних стратегічних цілей та організації надання якісних адміністративних та інформаційних послуг мешканцям Сокальсщини, відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

Належне функціонування ЦОП в Сокальській ОДПІ є запорукою успішного виконання завдань щодо обслуговування платників податків, визначених законодавством України, та дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.

 

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

 1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • покращити рівень та прискорити процес обслуговування громадян в ЦОП Сокальської ОДПІ;
 • забезпечити системність процесу оподаткування, збільшення та стабільного забезпечення доходної частини місцевих бюджетів у затверджених обсягах за рахунок модернізації роботи ЦОП;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій, з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення;
 • впровадження подання звітності в електронному вигляді у повному обсязі;
 • покращити оперативний контроль за сплатою податків;
 • підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства у сфері оподаткування;
 • створити умови для партнерських взаємовідносин Сокальської ОДПІ та платників податків;
 • підвищити оперативність та якість надання адміністративних та інформаційних послуг;
 • усунути корупційні ризики через мінімізацію безпосереднього спілкування інспекторів з платниками податків.

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на керівника Сокальської ОДПІ.