Р І Ш Е Н Н Я №143 / 8 вересня 2016 року / Про внесення змін в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__X  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №143

8 вересня 2016 року                                                             м.Сокаль                   

 

Про внесення змін в районну Програму

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

у Сокальському районі на 2016-2018 роки

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада Львівської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №38 від 12 січня 2016 року, наступного змісту:

 

1.1. Абзац 14 у розділі І «Загальні положення» викласти в наступній редакції:

 

«Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень між обласним, районним та місцевими бюджетами формується з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством»

 

 

1.2. Пункт 2 абзацу 3 та абзац 12 у розділі ІІІ «Завдання, заходи,обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в наступній редакції:

 

«-  30 кв. метрів – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку»

 

«Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві приватної власності є органи місцевого самоврядування:

1)забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;

2)складає кошторисний розрахунок витрат»

 

 

1.3.Абзац 3 розділу ІV «Координація та контроль, очікувані результати» викласти у новій редакції:

 

«Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей райдержадміністрації – щоквартально (з наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми, фінансовому управлінню  райдержадміністрації, відділу ЖКГ, службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації, цільових програм, розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, проводить аналіз зазначеної інформації та включає її до щоквартальних звітів для керівництва райдержадміністрації й районної ради щодо стану виконання державних та районних цільових програм, які реалізуються в районі»

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                     Микола Пасько