Р І Ш Е Н Н Я №211 / 16 грудня 2016 року / Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ТОВ «Енергетична Ефективність України»

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХIV  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 211

16 грудня  2016 року                                                                         м.Сокаль

 

Про встановлення тарифів на теплову

енергію для потреб бюджетних установ

та інших споживачів (крім населення)

ТОВ «Енергетична  Ефективність України»

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками» від 12.10.2005 р.  № 897 та розглянувши звернення від 07. 12. 2016 року № 58 Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична Ефективність України», Сокальська районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Встановити та ввести в дію з 16 грудня 2016 року тариф на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергетична Ефективність України» для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення):

– за 1 Гкал. спожитої теплової енергії – 1 320,00 грн. з ПДВ.

  1. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергетична Ефективність України» структуру тарифу на теплову енергію згідно з додатком до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Бойка Василя Івановича.

 

Голова районної ради                                                        Микола Пасько

 

Додаток

до рішення Сокальської районної

ради  Львівської області

від 16 грудня 2016 року № 211

 

Структура тарифів на теплову енергію
для потреб бюджетних установ та інших
споживачів (крім населення) ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УКРАЇНИ” (39302587)

 
    Тарифи без ПДВ
№ п/п Найменування показників для потреб бюджетних установ та інших
споживачів
тис.грн. грн./Гкал
1 Повна собівартість, у 4 358,775 1 036,00
т.ч.:
1.1.    витрати на паливо (пелета) 2 182,900 518,83
1.2.    витрати на електроенергію 192,604 45,78
1.1.    витрати на оплату праці 249,400 59,28
1.2.    відрахування на соціальні фонди 54,868 13,04
1.1.    амортизаційні відрахування 1 285,403 305,52
1.2.    інші витрати собівартості 393,600 93,55
2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 269,282 64,00
2.1. податок на прибуток 48,471 11,52
2.2. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0
3 Вартість теплової енергії 1,036 1 036,00
4 Тариф на теплову енергію 1,100 1 100,00
5 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (відповідно до висновку ДЦІ), Гкал 4 207,324 4 207,32
6 Рівень рентабельності, % 5,82% 5,82%
7 Тариф на теплову енергію з ПДВ (20%) 1,320 1 320,00

 

 

 

Заступник голови районної ради                                             Василь Бойко