Р І Ш Е Н Н Я №226 2 лютого 2017 року Про затвердження Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVI  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 226

2  лютого 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

виплати одноразової адресної

допомоги окремим категоріям

громадян Сокальського району

у 2017 році

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних  комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                            Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ О.ПЕЛИХ

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

 

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

Голова Сокальської районної ради

Львівської області

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

«__» __________ 20__ року

м. Сокаль
2017 рік

 

ПРОГРАМА

виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році

(далі – Програма)

 

Мета Програми

 

Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян,  дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких і малозабезпечених матерів, сімей учасників АТО та інших громадян, зареєстрованих у Сокальському районі.

 

Джерела  фінансування Програми

 

Кошти районного бюджету в межах обсягу, затвердженого районною радою на 2017 рік. (Додаток 1 до Програми)

 

Заходи щодо реалізації Програми

 

Надання одноразової адресної допомоги cоціально-вразливам верстам населення: малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім`ям, одиноким і малозабезпеченим матерям, учасникам АТО та членам їх сімей,  іншим категоріям громадян, які зареєстровані у Сокальському районі.

Порядок надання допомоги:

Розгляд заяв про надання допомоги здійснює комісія з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення на своєму засіданні на  підставі подання депутата районної ради ;

До  подання додаються наступні документи:

Для учасників  АТО, членів їх сімей, важкохворих:

–     особиста заява;

–    довідка про склад сім`ї;

–    довідка про фактичне проживання заявника та членів його сім`ї (у випадку, якщо вони  проживають окремо);

–    копії документів, що підтверджують участь в АТО;

–    завірені заявником копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

–    реквізити банківського рахунка заявника.

Для малозебезпечених та інших категорій громадян

–    особиста заява;

–    довідка про склад сім`ї ;

–    довідка про фактичне проживання заявника та членів його сім`ї (у випадку, якщо вони  проживають окремо);

–    довідки про доходи заявника та членів його сім`ї;

–    акт обстеження матеріально-побутових умов заявника (в разі стихійного лиха);

–    документи (чи їх копії) щодо необхідності надання одноразової  адресної допомоги (акт обстеження, копії документів, що підтверджують потребу в лікуванні (в разі  звернення про надання допомоги на лікування), тощо;

–    завірена копія трудової книжки  (у випадку, коли працездатні члени сім`ї не працюють) або інші документи, що підтверджують даний факт;

–     завірені заявником копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

–    реквізити банківського рахунка заявника.

При цьому, до членів  сім`ї заявника враховуються – чоловік, дружина, неодружені повнолітні діти заявника, батьки неодруженого заявника, які проживають спільно з ним.

Розмір допомоги та доцільність її призначення визначається комісією з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення залежно від наявних коштів, матеріального стану заявника  та інших обставин.

На підставі рішення комісії з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення районної ради і підтверджуючих документів видається розпорядження голови районної ради. Адресна  допомога може надаватися одній особі лише один раз на рік.

 

Механізм надання допомоги

 

Фінансування видатків на виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам відповідно до розпоряджень голови районної ради за власним поданням та поданням депутатів районної ради здійснюється з районного бюджету.

Фінансово-господарський відділ районної ради відповідно до розпоряджень голови районної ради готує реєстр нарахованих сум одноразових допомог у розрізі населених пунктів району (місцевих рад) та подає заявку фінансовому управлінню Сокальської районної державної адміністрації.

Фінансове управління райдержадміністрації після отримання реєстру нарахованих сум одноразових допомог у розрізі місцевих рад, перераховує головному розпоряднику кошти на виплату допомоги згідно з помісячним розписом асигнувань районного бюджету та інформує районну раду про перерахунок коштів.

Розпорядник коштів забезпечує інформування одержувачів про виділення їм одноразової адресної допомоги та виплачує зазначену допомогу.

Використання коштів депутатами здійснюється в межах  помісячного розпису асигнувань районного бюджету на надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Організація виконання Програми покладається на Сокальську районну раду Львівської області та фінансове управління Сокальської райдержадміністрації в частині фінансування.

.

 

 

Очікувані результати виконання Програми

(Додаток 2 до Програми )

 

 1. Покращення умов життя соціально незахищених груп населення Сокальського району.
 2. Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян Сокальського району.
 3. Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей на території Сокальського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           


ПАСПОРТ

 Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році.

(назва програми)

 

 1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми .

 

 1. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______

 

 1. Співрозробники програми _________________________________________

 

 1. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Учасники програми _______________________________________________

 

 1. Термін реалізації програми _2017 рік_________________________________

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, __ грн.______ 370 000____________________
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету __ грн.____ 370 000_____________________
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

Керівник установи –
головного
розпорядника
коштів                         _Пасько М.М.                            ________________     

                                                               (П. І. Б.)                              (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми         _
Пасько М.М._______              _______________

                                                               (П. І. Б.)                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2017 рік
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району на 2017 рік

 

                                                             грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік

 

Усього витрат на виконання Програми
Усього, 370 000 370 000
у тому числі
районний бюджет 370 000 370 000
бюджети сіл, селища, міст районного значення
кошти позабюджетних джерел

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                       Пасько М.М.                                                                         

 

Керівник                 Програми            Бойко В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік завдань, заходів та показників районної цільової Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги,  грн.
2017 рік
1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Покращення умов життя  соціально незахищених груп населення області.

Покращення стану здоров’я окремих громадян.

Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей.

Виділення матеріальної допомоги соціально незахищеним сім’ям району Затрат:  кількість соціально незахищених та малозабезпечених громадян –  3000 чол. Сокальська районна рада Львівської області Районний бюджет 370 000 В результаті прийняття програми буде надана матеріальна допомога найбільш вразливим (соціально незахищеним) сім’ям району. Очікується надати допомогу в районі в загальній кількості 300 особам.

 

Продукту:  кількість одержувачів допомоги – 300 чол.      
Ефективності:  мінімальний розмір допомоги – 500грн.      
Якості:  частка одержувачів допомоги до загальної кількості соціально незахищених та мало-забезпечених громадян – 10%.      

 

 

Голова районної ради                                                                                                                          Пасько М.М.                                                                         

 

Керівник                                    Програми                                                                               Бойко В.І.