Р І Ш Е Н Н Я №227 2 лютого 2017 року Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVI  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 227

2  лютого 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

розвитку місцевого самоврядування

Сокальського  району на 2017 рік

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, п. 21 ст. 91  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, керуючись п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

 

 

             Голова районної ради                                       Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ О.ПЕЛИХ

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району

на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

Голова Сокальської районної ради

Львівської області

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

«__» __________ 20__ року

м. Сокаль
2017 рік

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

(далі – Програма)

 

Мета Програми

Розвиток місцевого самоврядування у Сокальському районі, залучення широких верств населення до  формування громадянського суспільства. Здійснення додаткових заходів для активізації діяльності місцевих та районної рад. Метою Програми є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування різних рівнів у Сокальському районі, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань місцевого значення, підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки ініціатив територіальних громад, забезпечення поіменного електронного голосування депутатами Сокальської районної ради Львівської області відповідно до ЗУ “Про внесення змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо поіменних голосувань)”

 

Завданнями програми є :

 • піднесення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування, Асоціації рад Сокальщини;
 • організація дієвої системи зв’язку з органами місцевого самоврядування;
 • залучення громадськості до вирішення актуальних місцевих проблем;
 • забезпечення активної участі сільських громад у місцевому самоврядуванні.

 

Заходами Програми  передбачається:

 • проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування:

а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участі в міні-проектах, які передбачають залучення  грантового фінансування ;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

 • підтримка роботи офіційного Web-сайту Сокальської районної ради та місцевих рад;
 • розвиток діяльності Асоціації рад Сокальщини

 

Затвердження та фінансування означеної Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад, спричинить до активізації діяльності Асоціації рад Сокальщини та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

План заходів спрямованих на виконання Програми

на 2016 рік.

 

№ з/п Назва заходу Виконавці
1. Семінари , тренінги, навчання   для керівників органів місцевого самоврядування Районна рада

 

2. Забезпечення діяльності офіційного об’єднаного Web-сайту Сокальської районної   та місцевих рад Районна рада

 

Місцеві

ради

3. Розвиток діяльності  Асоціації рад Сокальщини Районна рада

Асоціація

4. Забезпечення спів фінансування з районного бюджету переможців обласних, всеукраїнських , міжнародних конкурсів, проектів, спрямованих на підтримку місцевих ініціатив, участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях Районна рада

 

 

 

Місцеві ради

5. Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування Районна рада

 

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті. Суми коштів, які спрямовуються на виконання кожного заходу Програми, визначаються додатком 1 до Програми “Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік»

                                    

Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного, міських, селищного, сільських, бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти, передбачені Програмою, з районного бюджету перераховуються  на бюджетний рахунок районної ради як головному розпоряднику.

 

Рішення про розмір співфінансування учасників міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів приймає районна рада. При цьому, обсяг співфінансування з районного бюджету заходів конкурсів, проектів та грантів не повинен перевищувати розміру співфінансування з обласного бюджету.

Проектно-кошторисна документація на проведення заходів конкурсів, проектів та грантів, по яких буде проводитися співфінансування з районного бюджету надається учасниками таких заходів перед подачею на конкурс до районної ради для опрацювання та моніторингу.

Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність, подання звітності та цільове використання коштів

Очікувані результати.

 

Програмою передбачені заходи розвитку місцевого самоврядування у Сокальському районі на 2017 рік, реалізація яких сприятиме:

– удосконаленню співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів виконавчої влади району з органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Сокальського району;

– створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

– підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

– створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

– вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

– підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, тощо;

– створенню умов для впровадження реформ місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки громадських ініціатив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми  розвитку

місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

 

 

 

Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

 

№ з/п Назва заходу Сума коштів, грн
1 Забезпечення співфінансування з районного бюджету переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку по Програмі проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (в новій редакції), затвердженої рішенням Львівської обласної ради №270 від 25.10.2016р., інших міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів.  

5 000 000,0

2 Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування 80 000,0
3 Забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної   ради Львівської області 5 000,0
4 Участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях, Асоціації рад Сокальщини 100 000,0

 

 

Заступник голови районної ради                      Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми  розвитку

місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік заходів і результативних показників ПРОГРАМИ

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік заходів Показники виконання заходу, один. виміру Значення показника Фінансування
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1. Забезпечення співфінансування з районного бюджету переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку по Програмі проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради №270 від 25.10.2016р. затрат –кількість поданих проектів, шт. 150  

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

5000,0

продукту –кількість проектів, що перемогли, шт . 80
ефективності– сума співфінансування з районного бюджету на один проект, який переміг, тис.грн 62,5
якості– відсоток проектів, які перемогли до загальної кількості поданих, % 53
 

2.Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування

затрат – обсяг видатків на проведення заходів, тис.грн 17  

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

80,0

затрат – обсяг видатків на придбання друкованої продукції, тис.грн 63
продукту – кількість проведених заходів, шт 26
продукту – кількість придбаної (виготовленої)  друкованої продукції, шт 1 500
ефективності– середні витрати на один захід, тис.грн 0,65

 

ефективності– середні витрати на одиницю придбаної (виготовленої) друкованої продукції,  тис.грн 0,04
якості-кількість осіб, ознайомлених з інформацією про район, чол. 2000  
3.Забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної   ради Львівської області затрат– обсяг видатків на  забезпечення діяльності (підтримання роботи) Web-сайту, тис.грн 5,0  

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

5,0

продукту – кількістьWeb-сайтів, шт. 1
ефективності

кількість переглядів (відвідувань),шт

39252
якості

кількість переглянутих документів , шт.

130416
Участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях затрат – обсяг видатків на сплату вступних, членських внесків Асоціаціям, тис.грн 100,0  

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

100,0

продукту  – кількість Асоціацій, до яких запланований вступ чи участь в їх роботі, шт 3
ефективності– середні витрати на участь в роботі однієї Асоціації (сплата вступних, членських внесків, тис.грн) 33,333
якості– кількість заходів, у яких прийнято участь в процесі діяльності Асоціацій, шт. 16
Разом по програмі     5185,0

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                      Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

(назва програми)

 

 1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми _______________________________________

 

 1. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______

 

 1. Співрозробники програми _________________________________________

 

 1. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області, Сокальська районна державна адміністрація______________________

 

 1. Учасники програми __міські, селищна, сільські ради району_____________

 

 1. Термін реалізації програми _2017 рік_________________________________

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, __ грн.______5185000____________________
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету __грн.___5185000______________________
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника
коштів                         _
Пасько М.М.                ____   __________          _

                                                               (П. І. Б.)                              (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми         _
Бойко В.І.__________              _______________

                                                               (П. І. Б.)                               (підпис)

тел.: