Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в районних засобах масової інформації на 2017 рік

проект

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я _____

березня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

висвітлення діяльності органів

місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації

 на 2017 рік

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, п. 21 ст. 91  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, керуючись п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в районних засобах масової інформації  на 2017 рік, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

 

             Голова районної ради                                       Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено                                                          Затверджено
Голова Сокальської районної                      Рішенням   сесії  Сокальської районної

державної адміністрації                                ради  Львівської області

Голова Сокальської районної ради

 

______________ О.ПЕЛИХ                                     ________________ М.ПАСЬКО
«__» __________ 2017р.                                     №_____ від «_____»_______2017 р
МП                                                                   МП

 

 

 

 

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

 

Погоджено                                                                                    Погоджено

 

Голова постійної комісії                                               Голова постійної комісії  з питань

з питань бюджету, соціально-економічного              промисловості, інфраструктури,

розвитку та інвестицій Сокальської                            комунального майна та підприємництва

районної ради                                                               Сокальської районної ради
_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ                                     ________________ О.СОЛОДЯК
«__» __________ 2017 р.                                                      «__» __________ 2017 р.

 

Погоджено                                                                            Погоджено
Начальник відділу житлово- Начальник фінансового управління
комунального господарства, цільових              Сокальської районної державної

програм та    розвитку інфраструктури              адміністрації

Сокальської районної державної

адміністрації    ___________________Г.ЛЕОНОВА
____________ С. ШЕВЧУК

«__» ________ 2017 р.                               «__» ________ 2017 р.

 

 

Сокаль-2017

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

 

 1. Загальна частина

 

 1. Загальна частина

 

 • . Органи місцевого самоврядування, керуючись у своїй діяльності принципами відкритості та прозорості, відстоюючи свободу слова, зобов’язані забезпечувати ефективне комунікування із громадськістю.  Розробка Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в  районних засобах масової інформації на 2017 рік (надалі – Програма) зумовлена потребою удосконалювати систему ефективних комунікацій між представниками органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації. Окрім того, Програма спрямована на задоволення інформаційних потреб громадськості та усунення комунікаційних бар’єрів.

 

 • Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в  районних засобах масової інформації на 2017 рік визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування Сокальського району з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення їх діяльності (надалі – засоби масової інформації).
 • Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, “Про телебачення і радіомовлення“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, «Про доступ до публічної інформації».
 • Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Сокальської районної ради Львівської області, сільських, селищної та міських рад Сокальського району, їх виконавчих органів, депутатів та посадових осіб, органів самоорганізації населення.

 

 1. Мета і завдання Програми

 

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців району про діяльність органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальною громадою району.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців району з питань місцевого значення.

 

 

 

 

 1. Предмет та основні засади висвітлення діяльності

органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації

 

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність органів місцевого самоврядування Сокальського райну, їх виконавчих органів і посадових осіб, депутатів, органів самоорганізації населення.

3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

3.2.1. Прийняті органами місцевого самоврядування Сокальського району нормативні акти, програмні документи та інші рішення.

3.2.2. Роз’яснення рішень органів місцевого самоврядування, їх наслідків для мешканців району та механізмів реалізації.

3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування.

3.2.4. Інформування про діяльність районної ради, її постійних і тимчасових комісій, голови, заступника голови та депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті району.

3.2.5. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.

3.2.6. Інформування про культурне життя району, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки органів місцевого самоврядування.

3.2.7. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує районна рада чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.8. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням органів місцевого самоврядування Сокальського району.

3.2.9. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у районі  та їх значення для повсякденного життя району і кожного його мешканця.

3.2.10. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.

3.2.11. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади району.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою (крім інформації, що готується для висвітлення за межами України).

3.4. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, Інтернет), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців району.

3.5. При висвітленні діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу.

3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.

 

 

 1. Механізм висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб у засобах масової інформації

 

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у районному бюджеті Сокальського району на 2017 рік.

4.2. Реалізація завдань Програми покладається на Сокальську районну раду Львівської області, яка виступає головним розпорядником коштів.

4.3. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення.

4.4. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через укладення Сокальською районною радою Львівської області договорів із засобами масової інформації про надання послуг з висвітлення з дотриманням вимог законодавства про публічні закупівлі.

4.5. Висвітлення діяльності сільських, селищної, міських рад Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається пропорційно для усіх рад району. Розпорядженням голови Сокальської районної ради Львівської області визначаються квоти для висвітлення діяльності для кожної з рад району. Висвітлення діяльності сільських, селищної, міських рад Сокальського району, їх виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через подання в Сокальську районну раду Львівської області головою місцевої ради інформації про намір висвітлення діяльності ради у ЗМІ та підписання головою районної ради заявки у засіб масової інформації про надання послуг з висвітлення.  При відмові окремих сільських, селищної, міських рад району від використання своїх квот  з висвітлення діяльності, кошти можуть бути використані для висвітлення діяльності інших рад району.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

У результаті виконання Програми очікується:

5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

5.2. Запровадження постійного діалогу районної влади з громадою району з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

5.3. Підвищення результативності виконання органами місцевого самоврядування Сокальського району своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою району.

5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми:

 

 1. Розробник програми:  Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Співрозробник програми: Редакція газети «Голос з-над Бугу», КП “Телерадіокомпанія “Сокаль”

 

 1. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Учасники програми: засоби масової інформації комунальних та інших форм власності.

 

 1. Термін реалізації програми: січень 2017 р. – 31 грудня 2017 р.

 

7.1.Етапи виконання: виконання Програми передбачається в один етап.

 

 1. Загальні обсяги фінансування: витрати, необхідних для реалізації

Програми,  тис.грн., всього,      490,00

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету  490,00

 

Керівник головного розпорядника –

Голова Сокальської районної ради     ___________________        М. М. Пасько

 

Відповідальний виконавець Програми –

________________

 

Додаток 1 до Програми

висвітлення діяльності органів місцевого

самоврядування в  районних засобах

масової інформації на 2017 рік

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20  17    рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 490,0       490,0
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет** 490,0       490,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

Голова Сокальської районної ради                                                    ______М. М. Пасько______________________

(П. І. Б.)                     (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми

____       _____________

(П. І. Б.)                   (підпис)

Додаток 2 до Програми

висвітлення діяльності органів місцевого

самоврядування в  районних засобах

масової інформації на 2017 рік

 

ПЕРЕЛІК

напрямів, завдань і заходів програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

 

№ п/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк вико-нання Виконавці Орієнтовні обся-ги фінансування грн., у т.ч. Джерела фінансу-вання Очікуваний результат
усього 2017
1.   Виготовлення та трансляція інформаційних повідомлень про діяльність органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб, депутатів в аудіовізуальних засобах масової інформації 2017 Засоби масової інформації 220,0 220,0 Районний бюджет Підвищення рівня всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування; створення умов для вільного доступу до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
2.   Виготовлення та розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність  органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб, депутатів 2017 Засоби масової інформації 270,0 270,0 Районний бюджет Підвищення рівня всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування; створення умов для вільного доступу до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
УСЬОГО: 490,0 490,0    

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

 

Голова Сокальської районної ради                                                    _М. М. Пасько____________________

(П. І. Б.)               (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми

____       _____________

(П. І. Б.)                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Програми

висвітлення діяльності органів місцевого

самоврядування в  районних засобах

масової інформації на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

в  районних засобах масової інформації на 2017 рік

 

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Організація висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району в аудіовізуальних засобах масової інформації Виготовлення та трансляція інформаційних повідомлень про діяльність органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб, депутатів в аудіовізуальних засобах масової інформації затрат

кількість радіостанцій, 1 шт

Засоби масової інформації Районний бюджет 220,0 Підвищення рівня всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування; створення умов для вільного доступу до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
продукту

обсяг трансляцій – 27430,0 хв.

     
Ефективності

видатки на одиницю радіомовлення – 8,02грн/хв

     
якості-динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком- 3,98 %      
           
2. Організація висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Сокальського району в друкованих засобах масової інформації Виготовлення та розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність  органів місцевого самоврядування Сокальського району, їх виконавчих органів та посадових осіб, депутатів затрат

кількість періодичних друкованих видань всього, 1од.

Засоби масової інформації Районний бюджет 270,0 Підвищення рівня всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування; створення умов для вільного доступу до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
продукту

-обсяг кольорової друкованої площі-  12187 см²

– обсяг чорно-білої друкованої площі – 30691 см²

     
ефективності

-видатки на одиницю кольорової друкованої площі-  7,8 грн/ см²;

-видатки на одиницю чорно-білої друкованої площі- 5,7 грн/ см²

     
Якості

динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього -0,05%,

 

     
           
Усього на етап або на програму:      

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

Керівник установи –
головного
розпорядника коштів

Голова Сокальської районної ради                                                    М. М. Пасько__     _______________

                                                                                                                                          (П. І. Б.)                              (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми             
           

____       _____________

                                                                                                                               (П. І. Б.)                                 (підпис)