Про внесення змін до Регіональної програми протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі.

ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ cесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я №__

 

“___”_______________2016р.                                                                    м.Сокаль

 

Про внесення змін до Регіональної

програми протипожежного захисту

торфовищ на період 2016-2021 року

у Сокальському районі.

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в Регіональну програму протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №51 від 12.01.2016 року, наступного змісту:

1.1. Розділ 1 “Загальні положення та мета програми” доповнити абзацом 4 “Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

1.2. В абзаці 1 розділу 4 “Порядок використання коштів” слова “Сокальської РДА” замінити словами “відділу агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації”.

1.3. Видалити абзац 3 розділу 4 “Порядок використання коштів” слова “Виконавцем програми визначається Сокальське управління водного господарства”.

1.4. Включити в програму таблицю “Перелік напрямків, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми”.

1.5. Включити в програму “Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 

 

Голова районної ради                                           Микола Пасько

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової регіональної програми*

протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі.

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж на торфовищах. Захід : ремонт та будівництво шлюзів- регуляторів з метою регулювання рівнів води в каналах і подачі води на торфополя. затрат: ремонт та будівництво шлюзів-регуляторів для захисту торфяників  від вигоряння на площі 11,2 тис. га.   районний бюджет 300,00

 

 

Збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища.
продукту: площа торфяників які будуть захищені від загоряння 11,2 тис. га.   районний бюджет

 

300,00

 

 

 
ефективності: Середні витрати на захист 1 га торф’яників 26,78        
якості: відсоток виконання робіт до потреби. 100 %        
2018 рік
2 Завдання: здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж на торфовищах. Захід : очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення підводу води до площ торфополів. затрат: Довжина каналів які потребують очистки 200 км.   районний бюджет 325,00 Збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища.
продукту: Довжина каналів які будуть очищені 10 км.   районний бюджет 325,00  
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км. каналів 32,5 тис. грн        

 

 

 

 

якості: відсоток виконання робіт до потреби. 5,0 %        

 

 

2019 рік.
3 Завдання: здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж на торфовищах. Захід : очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення підводу води до площ торфополів. затрат: Довжина каналів які потребують очистки 190 км.   районний бюджет 325,00 Збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища.
продукту: Довжина каналів які будуть очищені 10 км.   районний бюджет 325,00  
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км каналів 32,5 тис. грн.        
якості: відсоток виконання робіт до потреби 5,3 %        
2020 рік.
4 Завдання: здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж на торфовищах. Захід : очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення підводу води до площ торфополів. затрат: Довжина каналів які потребують очистки 180 км.   районний бюджет 325,00 Збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища.
продукту: Довжина каналів які будуть очищені 10 км.   районний бюджет 325,00  
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км каналів 32,5 тис. грн.        
якості: відсоток виконання робіт до потреби 5,5 %        
2021 рік.
5 Завдання: здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо запобігання та ліквідації пожеж на торфовищах. Захід: очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення підводу води до площ торфополів. затрат: Довжина каналів які потребують очистки 170 км.   районний бюджет 340,00 Збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища.
продукту: Довжина каналів які будуть очищені 10,5 км.   районний бюджет 340,00  
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км. каналів 32,4 тис. грн.        
якості: відсоток виконання робіт до потреби 6,2 %        
Усього на етап або на програму: районний бюджет 1615,00

 

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Начальник відділу агропромислового

розвитку Сокальської РДА                      _Тарасюк О.П.                                       ______________

                                                               (П. І. Б.)                                                (підпис)

 

 

 

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

Регіональна програма протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 38,240 300,00 325,00 325,00 325,00 340,00 1653,24
у тому числі              
обласний бюджет              
районний  бюджет** 38,240 300,00 325,00 325,00 325,00 340,00 1653,24
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**              
кошти небюджетних джерел**              

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Начальник відділу агропромислового
розвитку Сокальської РДА      
_Тарасюк О.П.               ________                    _____________

                                                               (П. І. Б.)                                                          (підпис)

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

„Про внесення змін до Регіональної програми протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі”.

  1. Проект рішення розроблено на виконання розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації №368 від 24.11.2015 року “Про затвердження Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання”.
  2. Рішення приймається з метою виконання  Регіональної програми “Протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі” затвердженої рішенням районної ради №51 від 12 січня 2016 року V сесії  VII скликання.
  3. Нормативно – правова база даного питання регулюється статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування”.
  4. Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
  5. Позиція заінтересованих органів: проект рішення розроблено на виконання розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації №368 від 24.11.2015 року “Про затвердження Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання”.
  6. Реалізація рішення дозволить виконати районну Регіональну програму “Протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі”, яка фінансується з районного бюджету.
  7. Реалізація рішення не потребує громадського обговорення.
  8. Рішення вносить зміни в Регіональну програму “Протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі”.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу агропромислового

розвитку  Сокальської районної

державної адміністрації                                               Олег Тарасюк

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

змін до Регіональної програми протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі.

Статті, частини, пункти, абзаци. Стара редакція Нова редакція
Розділ 1 “Загальні положення та мета програми” доповнити абзацом 4. Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
Абзац 1 розділу 4 “Порядок використання коштів”. Кошти перераховуються на бюджетний рахунок Сокальської РДА відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені Програмою.  Кошти перераховуються на бюджетний рахунок відділу агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені Програмою.
Абзац 3 розділу 4 “Порядок використання коштів” Виконавцем програми визначається Сокальське управління водного господарства.
Включити в програму “Перелік напрямків, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми. таблиця додається.
Включити в програму “Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування” таблиця додається

Начальник відділу агропромислового розвитку

районної державної адміністрації                                                           Олег Тарасюк