Р І Ш Е Н Н Я №257 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №257

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

Про затвердження Програми фінансової

підтримки громадської організації

Сокальської районної асоціації

інвалідів на 2017 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою фінансової підтримки статутної діяльності Сокальської районної асоціації інвалідів , Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2017 рік, що додається.
 2. Виконавцям Програми забезпечити реалізацію передбачених заходів у  2017 році.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено :

 

Голова Сокальської

районної ради

_________________М.М. Пасько

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

 

МП

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

 

 

 

ПРОГРАМА

 ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОКАЛЬСЬКОЇ

 РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

НА 2017 РІК

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

 

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

 

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

 

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

 

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації

 

_______________ В.ОГІНСЬКИЙ

 

«__» __________ 20__ року

     

 

м. Сокаль
2017 рік

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 2017 РІК

 

 1. Загальна характеристика

Програма фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів (надалі – Громадська організація) є програмою фінансової підтримки статутної діяльності громадської організації.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про соціальні послуги”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів” інших законодавчих документів, що гарантують соціальні права інвалідів, передбачені Конституцією України.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Дана Програма спрямована на фінансову підтримку діяльності Сокальської районної асоціації інвалідів, діяльність якої є здійснення соціальної, психологічної та фізичної реабілітації людей з інвалідністю, шляхом їхньої участі у всебічних гуртках, проведення творчих виставок, участь у різноманітних конкурсах, проведення навчань, семінарів, круглих столів та інших заходів спрямованих на реабілітацію інваліда.

В Сокальському районні проживає  5933 осіб з обмеженими фізичними можливостями, із них людей з інвалідністю: загального захворювання – 3473 чол.; трудового каліцтва – 486 чол.; військової служби – 90 чол.; державної служби – 129 чол.; в наслідок аварії на ЧАЕС – 26 чол.; з дитинства – 1243 чол.; інваліди війни – 97 чол.; діти інваліди – 389 чол.

 

 1. Мета Програми

Фінансова підтримка статутної діяльності Сокальської районної асоціації інвалідів.

 

 1. Перелік заходів та результативність показників Програми

Фінансова підтримка громадської організації використовується для:

–         проведення конференцій, навчальних семiнарiв, засідань за ,,круглими столами”, спортивних змагань, проведення гуртків з людьми з iнвалiдністю;

–         оплата затрат на утримання приміщень асоціації інвалідів для можливості проведення заходів, в тому числі, оплата енергоносіїв та послуг КП «Сокальжитлокомунсервіс»;

–         передплата часопису «Благовість» для людей з інвалідністю.

 

До результативних  показників Програми належать:

 1. показники затрат:

1.1.  сума коштів яка витрачена на реалізацію Програми.

 1. показники продукту:

2.1.  надання послуг з соціальної реабілітації.

 1. кількісні показники:

3.1.  кількість наданих послуг;

 1. якісні показники:

4.1.  кількість залучених інвалідів.

 

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією районної ради на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головним розпорядником коштів:

 • управлінням соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації;

Виконавець Програми – Сокальська районна асоціація інвалідів.

Виконання Програми  здійснюється впродовж 2017 року.

 

 

 

 

 1. Порядок реалізації заходів Програми

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті.

Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є громадська організація  Сокальська районна асоціація інвалідів.

Для отримання бюджетних коштів громадська органiзацiя подає управлінню соціального захисту населення заяву.

До заяви додаються:

–   копiя статуту (положення) громадської організації, засвiдчене печаткою громадської органiзацiї;

–   копiя свiдодтва про легалiзацiю громадської організації, засвiдчене печаткою громадської органiзацiї;

–   копiя довiдки про взяття громадської органiзацiї на облiк у державнiй податковiй iнспекцiї, пiдписана керiвником та засвiдчена печаткою громадської органiзацiї;

–   копiя протоколу засiдання вищого органу громадської органiзацiї про обрання посадових осiб, пiдписана керiвником та засвiдчена печаткою громадської органiзацiї;

–   напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi загальними зборами громадської органiзацiї, пiдписанi керiвником та засвiдченi печаткою громадської органiзації (за формою встановленою управлiнням соцiального захисту населення).

Розгляд поданих громадською органiзацiєю документiв здiйснює управлiння соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiї протягом одного мiсяця з дня їх надходження.

Громадській органiзацiї дозволяється використовувати бюджетнi кошти лише для цiлей, передбачених даною Програмою зазначених у заходах Програми п.4.

Одержання та використання бюджетних коштiв вiдображається в документах бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi громадської органiзацiї в установленому законодавством порядку.

Відповідальність за використання коштів несе виконавець Програми – Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій щодо реалізації Програми здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Контроль за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання  соціального захисту населення, і керівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації та постійну комісію  районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадська організація щомісячно звітує перед головним розпорядником коштів, а саме, управлiнням соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiї щодо використання бюджетних коштiв за звітний період з вiдповiдними пiдтверджуючими документами.

Відповідальність за використання коштів несе виконавець Програми – Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми фінансової підтримки

громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів

на 2017 рік

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 2017 РІК

 1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації, Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми –

 

 1. Розробник програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації

 

 1. Співрозробники програми – Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 1. Відповідальний виконавець програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації, Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 1. Учасники програми – Сокальська районна асоціація інвалідів.

 

 1. Термін реалізації програми – 01.01.2017 – 31.12.2017

 

7.1. Етапи виконання програми –

 1. Загальний обсяг фінансових – в межах виділених асигнувань
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету – в межах виділених асигнувань

коштів інших джерел  (вказати)  – 0.0 тис.грн.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                         ОГІНСЬКИЙ В.Б.                           

 

 

Відповідальний

виконавець Програми                                                     ОГІНСЬКИЙ В.Б.

 

                                                                                                    КОНОНОВА О.

             

 

тел.: 7-20-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Додаток 2 до Програми фінансової підтримки

громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів

на 2017 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 2017 РІК

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 25,0       25,0
у тому числі          
обласний бюджет 0       0
районний  бюджет** 25,0       25,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** 0       0
кошти небюджетних джерел** 0       0

 

 

 

Заступник голови районної ради       Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Програми фінансової підтримки

громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів

на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 2017 РІК

 

 

 

№ з/п

Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Підтримка діяльності Сокальська районна асоціація інвалідів оплата затрат на утримання приміщень асоціації інвалідів для можливості проведення заходів в тому числі і оплата енергоносіїв та послуг КП «Сокальжитлокомунсервіс» Затрати – 15,0 тис.грн. Сокальська районна асоціація інвалідів районний бюджет 15,0 Відсутність заборгованості за спожиті енергоносії
Продукт – Підтримка роботи організації
Ефективність – Оплата спожитих енергоносіїв
Якість – Відсутність заборгованості за спожиті енергоносії
    проведення конференцій, навчальних семiнарiв, засідань за ,,круглими столами”, спортивних змагань, проведення гуртків з людьми з інвалідністю Затрати – 5,0 тис.грн. Сокальська районна асоціація інвалідів районний бюджет 5,0 Охопленно соціальною реабілітацією 250 інвалідів
Продукт – Надання послуги соціальної реабілітації
Ефективність – Кількість наданих послуг
Якість – Залучено до реабілітації  250 інвалідів
    оплата виписки часопису «Благовість» для людей з інвалідністю Затрати – 5,0 тис.грн. Сокальська районна асоціація інвалідів районний бюджет 5,0 Охоплено правовою освіченістю людей з інвалідністю
Продукт – Виписка часопису «Благовість»
Ефективність – Правова освіченість людей з інвалідністю
Якість – Передплачено часопис для людей з інвалідністю
Усього на Програму:   25,0  

 

 

Заступник голови районної ради                Василь Бойко