Р І Ш Е Н Н Я №258 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №258

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

 

Про затвердження Програми фінансової

підтримки громадської організації

Благодійного Фонду

«Карітас» – Сокаль на 2017 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою фінансової підтримки Благодійного фонду “Карітас” – Сокаль , Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки громадської організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль на 2017 рік, що додається.
 2. Виконавцям Програми забезпечити реалізацію передбачених заходів  у  2017 році.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено :

 

Голова Сокальської

районної ради

_________________М.М. Пасько

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

 

 

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

 «КАРІТАС» – СОКАЛЬ

НА 2017 РІК

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

 

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

 

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 20__ року

     
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

 

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

 

«__» ________ 20__ року

 

     
    Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації

 

_______________ В.ОГІНСЬКИЙ

 

«__» __________ 20__ року

     

 

м. Сокаль
2017 рік

 

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КАРІТАС» – СОКАЛЬ НА 2017 РІК

 

 1. Загальна характеристика

Програма фінансової підтримки громадської організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль (надалі – Громадська організація) є програмою фінансової підтримки статутної діяльності громадської організації.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про соціальні послуги”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інших законодавчих документів що гарантують соціальні права інвалідів, багатодітних сімей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах  передбачені Конституцією України.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Дана Програма спрямована на фінансову підтримку діяльності Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль діяльність, якої направлена на надання матеріальної, моральної та психологічної допомоги та реабілітації одиноким особам  похилого віку, особам без  постійного місця проживання та  одиноким матерям з дітьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

БФ «Карітас» – Сокаль з 1999 року утримує власними коштами благодійну їдальню для одиноких малозабезпечених осіб похилого віку, в тому числі для осіб без постійного місця проживання. Щоденно гарячі обіди отримують  38 осіб.  Кількість потребуючих харчування кожного року у складні погодні умови  зростає в середньому на 10-12 осіб.

Основне фінансове навантаження на утримання благодійної їдальні припадає на споживання енергоносіїв (електроенергії та води). Витрати на саму електроенергію становлять близько 3,0 -3,5 тис. грн. в місяць.

З 2001 року при  БФ «Карітас» – Сокаль діє притулок для одиноких матерів з дітьми «Центр матері і дитини «Подаруй сонце дітям», призначений для надання тимчасового притулку, матеріальної та психологічної підтримки жінкам разом із малолітніми дітьми, що опинилися у важких життєвих обставинах (жертви торгівлі людьми, втрата житла, домашнє насильство).

Кожного року, особливо в осінньо-зимовий період з’являються жінки з дітьми з Сокальського району, які потребують тимчасового притулку та захисту. Як правило, –  це неблагополучні, неповні сім’ї, сім”ї, де є домашнє насильство.

Однак, фінансові можливості БФ «Карітас» – Сокаль не дозволяють утримувати одиноких матерів з дітьми у «Центрі матері і дитини «Подаруй сонце дітям». Необхідне фінансування перебування таких сімей на час перебування в притулку.

 

 1. Мета Програми

Метою даної програми є надання фінансової підтримки Благодійному фонду «Карітас» – Сокаль для забезпечення функціонування  благодійної їдальні та Центру матері і дитини «Подаруй сонце дітям».

 

 1. Перелік заходів та результативність показників Програми

Фінансова підтримка БФ «Карітас» – Сокаль використовується для:

 • оплати затрат на приготування їжі для малозабезпечених громадян та утримання приміщення для благодійної їдальні «Карітас» – Сокаль, в тому числі і оплата енергоносіїв;
 • оплати за утримання жінок з дітьми у Центрі матері і дитини. Витрати по даній категорії проводяться лише у разі перебування матері і дитини на тимчасовому утриманні та визначаються згідно кількості днів перебування. У разі відсутності даної категорії клієнтів такі витрати не проводяться.

 

До результативних  показників Програми належать:

 1. показники затрат:

1.1.         сума коштів яка витрачена на реалізацію Програми.

 1. показники продукту:

2.1.       вид соціальної послуги.

 1. кількісні показники:

3.1.         кількість наданих послуг.

 1. якісні показники:

4.1.       кількість охоплених громадян послугами.

 

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією районної ради на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядником коштів:

 • управлінням соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації;

Виконавець Програми – Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль.

Виконання Програми  здійснюється впродовж 2017 року.

 

 1. Порядок реалізації заходів Програми

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті.

Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є громадська організація  Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль.

Для отримання бюджетних коштів громадська органiзацiя подає управлінню соціального захисту населення заяву.

До заяви додаються:

– копія Статуту БФ «Карітас» – Сокаль, засвідчена печаткою;

– копія виписки та витягу від державного реєстратора, засвідчені печаткою організації;

– копія довідки про взяття на облік БФ «Карітас» – Сокаль у державній податковій інспекції, підписана керівником та засвідчена печаткою організації;

– копія протоколу засідання вищого органу БФ «Карітас» – Сокаль про обрання посадових осіб, засвідчені підписом керівника та печаткою організації;

– напрями використання бюджетних коштів, затверджені Загальними Зборами БФ «Карітас» – Сокаль, підписані керівником та засвідчені печаткою організації (за формою, встановленою управлінням соціального захисту населення).

Розгляд поданих документів здійснює управління соціального захисту населення на протязі одного місяця з дня їх надходження.

Використання бюджетних коштів БФ «Карітас» – Сокаль дозволено лише для цілей, передбачених даною Програмою, зазначених у заходах Програми п.4.

Одержання та використання бюджетних коштів відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності БФ «Карітас»-Сокаль в установленому законодавством порядку.

Відповідальність за використання коштів несе виконавець Програми – Благодійний фонд «Карітас»-Сокаль.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій що до реалізації Програми здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Контроль за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання  соціального захисту населення, і керівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації та постійну комісію  районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення

Громадська організація щомісячно звітує перед головним розпорядником коштів, а саме, управлiням соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiї щодо використання бюджетних коштiв за звітний період з вiдповiдними пiдтверджуючими документами.

Відповідальність за використання коштів несе виконавець Програми – Благодійний Фонд «Карітас» – Сокаль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми фінансової підтримки громадської

організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль

на 2017 рік

 

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КАРІТАС» – СОКАЛЬ НА 2017 РІК

 

 1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації, благодійний фонд «Карітас» -Сокаль.

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми –

 

 1. Розробник програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації

 

 1. Співрозробники програми – благодійний фонд «Карітас» -Сокаль.

 

 1. Відповідальний виконавець програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації, благодійний фонд «Карітас» -Сокаль.

 

 1. Учасники програми – благодійний фонд «Карітас» -Сокаль.

 

 1. Термін реалізації програми – 01.01.2017 – 31.12.2017

 

7.1. Етапи виконання програми –

 1. Загальний обсяг фінансових – в межах виділених асигнувань
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету – в межах виділених асигнувань.

коштів інших джерел  (вказати)  – 0.0 тис.грн.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                         ОГІНСЬКИЙ В.Б.                           

 

 

Відповідальний

виконавець Програми                                                     ОГІНСЬКИЙ В.Б.

 

                                                                                                    КАЩУК Я.В.

             

 

тел.: 7-20-63

 

 

 

 


Додаток 2 до Програми фінансової підтримки громадської

організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль

на 2017 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КАРІТАС» – СОКАЛЬ НА 2017 РІК

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 25,0       25,0
у тому числі          
обласний бюджет 0       0
районний  бюджет** 25,0       25,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** 0       0
кошти небюджетних джерел** 0       0

 

 

 

Заступник голови районної ради       Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Програми фінансової підтримки громадської

організації Благодійного Фонду «Карітас» – Сокаль

на 2017 рік

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми

 

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КАРІТАС» – СОКАЛЬ НА 2017 РІК

 

 

 

№ з/п

Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Підтримка діяльності БФ «КАРІТАС» – Сокаль Оплата енергоносіїв  витрачених на приготування їжі та діяльності організації Затрати – 20,0 тис. грн. БФ «КАРІТАС» – Сокаль районний бюджет 20,0 Відсутність заборгованості за спожиті енергоносії
Продукт – підтримка роботи організації
Ефективність – оплата спожитих енергоносіїв
Якість – відсутність заборгованості за спожиті енергоносії
    Оплата продуктів на приготування їжі Затрати – 5,0 тис. грн. БФ «КАРІТАС» – Сокаль районний бюджет 5,0 Охоплення постійним  харчуванням 34 особи
Продукт – надання соціальної послуги
Ефективність – надання послуги з харчування
Якість – охоплення постійним харчуванням 34 особи
Усього на Програму:   25,0  

 

Заступник голови районної ради                Василь Бойко