Р І Ш Е Н Н Я №264 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №264

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль

 

 

Про затвердження Програми

по збереженню об’єктів культурної

спадщини Сокальського району на 2017 рік

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Закону України “Про охорону культурної спадщини”, враховуючи висновки постійних профільних комісій та комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2017 рік, (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до бюджету спланувати видатки на фінансування завдань і заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні профільні комісії та комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                             Микола Пасько

 

 

 

 

 

 


   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М.Пасько

 

МП

 

 

 

 

 

Програма

по збереженню об’єктів культурної спадщини

Сокальського району на 2017 рік

 

 


ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

______________ В. І.Пограничний

«_____» ________________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку

Сокальської районної ради _______________________ О. Береза

«_____» ________________ 20__ р.

 

 

 


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

____________________ С.П. Шевчук

«_____» ________________ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового

управління

Сокальської районної державної адміністрації

____________________Г.С. Леонова

«_____» ________________ 20__ р.

 

 

 

                  ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу містобудування

та архітектури  Сокальської районної

державної адміністрації,

головний архітектор району

___________________ М.Й. Баралус

«_____» ________________ 20__ р.

 

Сокаль

2017 рік

1.Загальні положення.

Історико-культурна спадщина — важливий   чинник   життєдiяльностi  нацiї, показник рівня  цивiлiзованостi  суспiльства.

Згiдно ст. 54 Конституцiї України культурна спадщина охороняється законом, держава забезнечує збереження об’єктiв культурної спадщини, що мають вiдповiдну цiннiсть, а культурна спадщина охороняється законом.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об»єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в  інтересах нинішнього та майбутнього поколінь.

Сокальщина має самобутнє iсторико-культурне середовище, багате на пам’ятки архітектури та містобудування, iсторiї, мистецтва та археології.  У Сокальському районі зареєстровано:

 • пам’ятка археології національного значення – Городище літописного міста Белз;
 • 19 пам’яток архітектури національного значення:

-Костел Пресвятої Богородиці, монастирські приміщення ордену Бернандинів 1604-1649 рр.  (мур.) у cмт. Жвирка,

– Монастирські келії, 1604-1619рр. (мур.) у cмт. Жвирка,

– Мури з брамою, ХVII – XVIII ст.. (мур.) у cмт. Жвирка,

– Церква Св Миколая 16 ст. (мур.) у м Сокалі,

– Палац Потоцьких к. ХІХ ст.., (мур ) у с Тартаків,

– Флігель к. ХІХ ст.., (мур ) у с Тартаків,

– Мури замку ХVII ст.. у с Тартаків,

-Костел Св.Миколая монастиря св.Домініканок, 1653р. (мур.) у м.Белзі,

– Монастирські келії, 1743р. (мур.) у м.Белзі,

– Вежа-каплиця, 1606р. (мур.) у м.Белзі,

– Церква Св.Параскеви, ХVII ст.., (дер.) у м.Белзі,

– Дзвіниця церкви Св.Параскеви, ХІХ ст.., (дер.) у м.Белзі,

-Костел Св.Марка 1688-1693 рр. (мур.) у с.Варяж,

-Костел  Успіння Пр.Богородиці 1642, 1625 рр./мур./ у м.Угнові,

-Церква Св Миколая 1782 р. (дер.) у с. Княже,

-Дзвіниця церкви Св Миколая 1782 р. (дер.) у с. Княже,

-Церква Св. Iвана Богослова 1782 р. (дер ), у с.Фусів,

-Дзвіниця церкви Св. Iвана Богослова 1782 р. (дер ), у с.Фусів,

-Церква Св.Косми і Дем’яна, 1862р. (дер.), у с.Цеблів.

 • 50 пам’яток архітектури місцевого значення (з них 27 об’єктів дерев’яної сакральної архітектури);
 • одна пам’ятка історії місцевого значення – Місце єврейського релігійного центру в м.Белзі;
 • 83 нововиявлених об’єтiв культурної спадщини.

На жаль, на Сокальщині, як і по всій Україні внаслідок неналежного утримання , відсутності коштів на ремонтні та реставраційні роботи втрачаються об’єкти культурної спадщини. На сьогоднішній день з Реєстру вже необхідно вилучити чотири втрачені дерев’яні пам’ятки, а саме: церкву  Св.Косми і Дем’яна 1885 р. в с.Корчів (згоріла в роки війни), церкву Покрови Пр.Богородиці 1864 р. в с.Свитазів (згоріла у 1995 р.), церкву Покрови Пресвятої Богородиці 1864р. в с.Стремінь (згоріла в 2011р.), церкву Св.Миколая 1760р. в с.Залижня (згоріла в 2011р.). Окрім цього дерев’яна церква Св.Миколи в с.Острівок згоріла в 1990 р. (церква не була внесена до Реєстру пам’яток), у 2004 р. згоріла церква Успіння Пресвятої Богородиці в с.Нисмичі, датована 1579 р. (до Реєстру не внесена).

Недотримання  режиму   використання власниками чи користувачами об’єктів культурної  спадщини завдає   їм непоправної шкоди. Непоодинокі випадки самовільної перебудови пам’яток, добудови приміщень, заміни окремих елементів конструкцій, дверей, обшивки стін плитами ДВП, що призводить до втрати автентичного вигляду пам’ятки.  Дуже поширене покриття дерев’яних конструкцій  пам’яток пластиковою вагонкою спричиняє руйнування деревини споруд.

На сьогоднішній день під пластиком заховані:  пам’ятка національного значення: церква   церква Св. Миколая 1782 р. в с. Княже, пам’ятка місцевого значення: церква Воздвиження Чесного Хреста 1867 р. в с.Горбків.

При виготовленні памяткоохоронної документації  готуються охоронні договори, які регламентують порядок та обов’язки щодо утримання та догляду за пам’яткою архітектури. У статті 23 Закону України „Про охорону культурної спадщини” прописано: „Відсутність охоронного   договору   не   звільняє  особу  від обов’язків, що випливають  із цього Закону.”

 1. Мета Програми

Головною метою Програми збереження культурної спадщини Сокальського району на 2017 р. є створення умов для органiзацiйно-правового, фiнансово-економiчного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в iнтересах динамiчного соцiально-культурного та духовного  розвитку району.

             Для реалiзацiї головної мети Програми вирiшуються такi головнi завдання:

– поетапна розбудова сфери охорони культурної спадщини в районi  та в iсторичних населених пунктах району;

– запровадження механiзмiв ефективного використання внутрiшнього економiчного потенцiалу  сфери охорони культурної спадщини в районi з вiдпрацюванням методiв регулювання iнвестицiйного процесу для забезпечення охорони культурної спадщини.

            Для забезпечення реалiзацii програми визначаються такі прiоритети:

– створення науково-iнформацiйної районної бази;

– при наявності коштів забезпечення розроблення проектно-кошторисної документації (ПКД) на ремонт,реставрацію, виконання першочергових протиаварiйних та консервацiйних робiт на пам’ятках архітектури..

           Основними напрямками науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi при реалiзацii  Програми  є:

-органiзацiя та проведення в районi комлексних дослiджень пам’яток сакральної архiтектури;

-вирiшення науково-технiчних та технологiчних завдань збереження, консервацiї і реставрацiї пам’яток;

– наукове обгрунтування та розробка програм эбереження культурної спадщини в районi;

-органiзацiя спецiального нагляду (монiторингу) за технiчним станом пам’яток, ведення вiдповiдних iнформацiйних баз даних щодо технiчного стану об’єктiв;

– розробка iнформацiйних систем , якi б забезпечували загальну доступнiсть до iнформацiйних  масивiв  у галузi охорони культурны спадщини;

– створення привабливих умов для залучення iнвестицiй до об’єктiв культурної спадщини через розробку та реалiзацiю iнвестицiйних проектiв i програм

 1. Заходи реалiзацiї Програми.

Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведения вiдповiдної фiнансово-економiчної полiтики.

Слiд залучити спецiальнi кошти для здiйснення першочергових протиаварiйних та ремонтно-реставрацiйних робiт на пам’ятках, якi мають велику iсторичну та художню цiннiсть i використовуються у соцiально культурнiй сферi.

            Для збереження пам’яток необхiдно:

-проведення комплексного обстеження, інвентаризації, виявлення та взяття на облік об’єктiв культурної спадщини (в тому числі пам’яток археології) на території району, виготовлення памяткоохоронної  документації, та створення  відповідного банку  даних;

-проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх використання;

-виготовлення та встановлення охоронних дошок;

-забезпечення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;

-підготовка, видання та розповсюдження буклетів

-забезпечення включения до програм соцiально-економiчного розвитку району вiдповiдних планових робіт для   бюджетного фiнансування;

Вiдповiдальними за виконання заходів Програми по збереженню об’єктiв культурної спадщини Сокальського району на 2017 рік є комiсiя з перевірки  технiчного стану пам’яток дерев’яної сакральної архiтектури Сокальської  райдержадмiнiстрацiї.

Розпорядником коштiв виступає Сокальська районна державна адмiнiстрацiя.                  

 1.   Очiкуваний результат.

Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сферi эбереження об’єктiв культурної спадщини, усвiдомлення суспiльством необхiдностi збереження пам’яток для нинiшнього i майбутнього поколiнь, як важливого чинника патрiотичного виховання громадян, розвитку нацiональної свiдомостi народу. Виконання Програми сприятиме полiпшенню фiнансування заходiв iз збереження та використання пам’яток, залучення iнвестицiй на пам’яткоохороннi заходи, спрямованi на збереження пам’яток, розвитку туристичної галузi та iнфраструктури в цiлому.

 

План заходів та обсяги фінансування програми

Заходи програми Передбачені кошти

згідно заходів

 

 

(тис. грн.)

Супровід об’єктів культурної спадщини передбачених в обласній програмі

(тис. грн.)

(пропозиція)

Виготовлення пам’яткоохоронної документації на пам’ятки архітектури (паспортизація) 30,0  – планується з районного бюджету  

20,0

Проведення ремонтно-реставраційних робіт  церкви Св.Косми і Дамяна  в с.Цеблів (пам. нац. значення, 1862р., дер.) 80,0 – планується з районного бюджету

50,0 – кошти громади

 

200,0

Розроблення проектно-кошторисної документації  на реставрацію та проведення реставрації церкви Св.Івана Богослова в с. Фусів (пам. нац. значення, 1762р., дер.) 80,0 – планується з районного бюджету

50,0 – кошти громади

 

200,0

Ремонтно-реставраційні роботи церкви Покрови Пресвятої Богородиці в с. Комарів (пам. місц. значення, 1893 рік, дер.) 80,0 – планується з районного бюджету

50,0 – кошти громади

 

200,0

Проведення робіт по виведенню з аварійного стану костелу Святого Марка в с.Варяж (пам.нац.значення, XVII ст.) 80,0 – планується з районного бюджету

 

 

200,0

Всього 350,0 / 150,0 820,0

 

 

Додаток 1 до

Програми  по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2017 рік

 

ПАСПОРТ

 

Програми  по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2017 рік

 1. Ініціатор розроблення програми  відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації
 2. Дата, номер документа
  про затвердження програми  _______________________________________

 

 1. Розробник програми _ Сокальська районна державна адміністрація _

 

 1. Співрозробники програми _ відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації_

 

 1. Відповідальний виконавець програми відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації  

 

 1. Учасники програми _Львівська обласна районна рада, Сокальська районна рада,  Сокальська райдержадміністрація,  відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації  та органи місцевого самоврядування_

 

 1. Термін реалізації програми ___________2017 рік_______________________

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)       ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, _______________             .__________________
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету             __________________350,00 тис. грн._________
коштів інших джерел  (вказати)               ___обласний бюджет – 820,00 тис. грн.,______

      кошти громади – 150,00 тис. грн.._____

 

 

Перший заступник голови  Сокальської 

райдержадміністрації                                _________________             І.Р. Задолинна

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району             ____________________          М. Й. Баралус

 

 

 

тел.: 2 31 33

 

Додаток 2 до

Програми  по збереженню об’єктів  культурної спадщини

Сокальського  району на   2017 рік

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма  по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2017 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 1320,0  
у тому числі    
обласний бюджет 820,0  
районний  бюджет** 350,0  
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**    
кошти небюджетних джерел** (кошти громади) 150,0  

 

 

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Заступник голови районної ради                         Василь Бойко

 

 

 

Додаток 3 до

Програми  по збереженню об’єктів  культурної спадщини

Сокальського  району на   2017 рік

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

Районна Програма по збереженню об’єктів  культурної спадщини 

Сокальського  району на   2017 рік

 

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Завдання

 

Виготовлення пам’яткоохоронної документації

Захід

 

Паспортизація пам’яток архітектури

 

затрат, 30,00 тис. грн..     рай. бюджет

обл. бюджет

30.00

20,00

Отримання вихідних документів для обліку, визначення стану об’єктів та прийняття рішень щодо їх порятунку Підготовка охоронних договорів
продукту, шт..  9 паспортів об’єктів    
ефективності, сер. вартість Виготовлення вихідних док-тів для прийняття рішень по ремонту

та реставрації

об’єктів, 5,5 тис. грн

   
якості, % 100% фахове обстеження об’єктів    
2. Завдання

 

Проведення ремонтно-  реставраційних робіт церкви Св. Кости і Дамяна в с.Цеблів

Захід

 

Реставрація церкви Св. Кости і Дамяна

затрат, 80,00 тис. грн..   рай. бюджет.

кошти громад

обл.  бюджет

80,00

50,00

200,00

Виведення а аварійного стану та початок ремонтно-реставрац. робіт забезпечить збереження об’єкта
продукту, об’єкт.. Реставрація церкви Св. Кости і Дамяна    
ефективності, сер. вартість – 330,00 тис. грн      
якості Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду    
3. Завдання

 

Розроблення проектно-коштор.

документації  на реставрацію  та проведення реставрації церкви Св.ІванаБогослова в с.Фусів

Захід

 

Проведення реставраційних робіт церкви Св.Івана Богослова

затрат 80,00 тис. грн.   рай. бюджет

кошти громад

обл.. бюджет

80,00

50,00

200,00

Приведення до належного стану  та збереження об’єкта
продукту Проведення реставраційних робіт церкви Св.ІванаБогослова    
ефективності, сер. вартість – 330,00 тис. грн      
якості Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду

 

   
4. Завдання

 

Розроблення проектно-коштор.

документації  на реставрацію  та проведення реставрації церкви Покрови Пресвятої Богородиці в

с. Комарів

Захід

 

Проведення реставраційних робіт церкви Покрови Пресвятої Богородиці

затрат 80,00 тис. грн.   рай. бюджет.

кошти громад

обл.  бюджет

80,00

50,00

200,00

Приведення до належного стану  та збереження об’єкта
продукту  Проведення реставраційних робіт церкви Покрови Пресвятої Богородиці    
ефективності, сер. вартість – 330,00 тис. грн      
якості Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду

 

   
5. Розроблення проектно-коштор.

документації  на першочергові протиаварійні роботи  та проведення робіт по виведенню з аварійного стану костелу Святого Марка в с.Варяж (ох.№495)

Захід

 

Проведення робіт по виведенню з аварійного стану костелу Святого Марка в с.Варяж

затрат 80,00 тис. грн.   рай. бюджет.

обл.  бюджет

80,00

200,00

Виведення з аварійного стану  та збереження об’єкта
продукту  Проведення робіт виведенню з аварійного стану робіт костелу Святого Марка    
ефективності, сер. вартість – 280,00 тис. грн      
якості Виведення з аварійного стану  та збереження об’єкта    
Усього на етап або на програму:   1320,00  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                                                                                             Василь Бойко