Р І Ш Е Н Н Я №267 4 квітня 2017 року Про затвердження Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №267

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

 

 

Про затвердження Комплексної програми

 інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік

 

Керуючись п.16 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Комплексну програму  інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Сокальського району на 2017 рік  (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 

 

 

 

          Голова районної ради                                                   Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М. Пасько

 

МП

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради В.І.Пограничний____________

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

В.Я.Притулко____________

«__» __________ 20__ року

 
   

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

С.П.Шевчук____________

«__» ________ 20__ року

 

   

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації

Г.С.Леонова_____________

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

  Начальник Червоноградського МВ

УСБУ  у Львівській області                                                           Р.Б.МАРИНЯК

____________

 

«__» __________ 20__ року

 

     

м.Сокаль
2017 рік

 

 

Обгрунтування необхідності прийняття районної Комплексної програми

 

Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), Законами України “Про Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), “Про оперативно-розшукову діяльність” Червоноградським МВ Управління СБ України у Львівській області  підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Сокальського району на 2017 рік.

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється регіональними органами Служби безпеки України.

 

 

Метою Комплексної програми

 

Метою заходів передбачених Програмою є розробка і здійснення скоординованих заходів районних органів державної влади та управління щодо запобігання терористичним актам на території Сокальського району чи проти інтересів України.

 

Завдання Комплексної програми

 

– своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;

– проведення моніторингу розвитку ситуації в районі, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;

– активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста і району проти національної безпеки та інтересів України;

– залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

– участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань.

 

Фінансове забезпечення Комплексної програми

 

Фінансування Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень. Головним розпорядником бюджетних коштів є районна рада.

 

Порядок використання коштів

 

Районна рада перераховує кошти на рахунок Управління СБ України у Львівській області відповідно до поданої одержувачем заявки-розрахунку на видатки передбачені Програмою.

Виконавець Комплексної програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність та цільове використання коштів.

 

 

Координація та контроль виконання Комплексної програми

 

Виконання Комплексної програми покладається на УСБ України у Львівської області. Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Червоноградський міський відділ Управління СБУ у Львівській області до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Комплексної програми районній раді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік (надалі – Програма)

 

 

1.Ініціатор розробки Програми – Червоноградський МВ УСБУ у Львівській області.

2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради від ____.__________2017 року №________.

3.Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація.

4.Співрозробники Програми – Червоноградський МВ УСБУ у Львівській області.

5.Відповідальний виконавець Програми – Червоноградський МВ УСБУ у Львівській області.

6.Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, Червоноградський МВ УСБУ у Львівській області.

7.Термін реалізації Програми – 2017 рік.

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 2017 рік – 40,0 тис.грн.

8.1.коштів районного бюджету – 40,0 тис.грн.

 

 

Керівник установи –

головного розпорядника

коштів                                               І.Р. ЗАДОЛИННА                           ___________

                                                                                                    

 

 

Відповідальний

виконавець Програми                             Р.Б.МАРИНЯК                      ___________

 

 

 Додаток 1 до Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік

 

 

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 40,0 40,0
У тому числі районний бюджет 40,0 40,0

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Додаток 2 до Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Сокальського району

на 2017 рік

 

ПЕРЕЛІК

напрямів, завдань, заходів і результативних показників Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Сокальського району на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Протидія проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності на території Сокальського району на 2017 рік 1.Придбання паливно-мастильних матеріалів

 

 

 

Затрат:

витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи служби

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області Кошти районного бюджету 20,0  

 

 

 

 

Зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, нелегальної міграції, ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того- підвищення якості оперативно-розшукової та контр розвідувальної діяльності органів СБУ, авторитету правоохоронних органів в цілому, забезпечення належними умовами праці та службовими транспортними засобами.

Продукту: к-cть паливно-мастильних матеріалів – 715 л;

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області    
Ефективності:

середня вартість паливно-мастильних  матеріалів- 0,028 тис.грн.

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області       
Якості:100%

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Придбання  запасних частин до службових транспортних засобів, також ремонт службових транспортних засобів.

 

 

Затрат:

витрати на придбання запасних частин до службових транспортних засобів, також ремонт службових транспортних засобів для забезпечення роботи служби

 

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області

 

 

Кошти районного бюджету 20,0
 

 

 

Продукту:

к-сть відремонтованих машин – 2 одиниці;

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності:

середня вартість купівлі запчастин та ремонту 1 машини – 10 тис.грн

 

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області

 

 

     
 

 

 

 

 

 

Якості:100%

 

 

Червоноград-ський МВ УСБУ у Львівській області

 

 

   
Усього на етап або на програму:   40,0  

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                Василь Бойко