Р І Ш Е Н Н Я №268 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

у                                                             м.Сокаль                    
Р І Ш Е Н Н Я №268

4 квітня 2017 рок

 

Про затвердження Програми сприяння

матеріально-технічного забезпечення

військової частини 2418

(Великомостівський кінологічний навчальний

центр Державної Прикордонної Служби України),

дислокованої на території Сокальського району

Львівської області, на 2017 рік

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері» постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік (далі Програма), що додається.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                         Микола Пасько

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М.Пасько

 

МП

 

     

 

 

Програма сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

 

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

В.І.Пограничний____________

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

В.Я.Притулко____________

«__» __________ 20__ року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

С.П.Шевчук____________

«__» ________ 20__ року

 

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

Г.С.Леонова_____________

«__» ________ 20__ року

 

 

    Керівник установи – співрозробник програми  сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр ДПС України) дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

 

А.В.Квартирук____________

«__» __________ 20__ року

 

м. Сокаль
2017  рік

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік, розроблена на виконання Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері» постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), який дислокується на території району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.

  1. Мета Програми.

Забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.

  1. Визначення відповідальних виконавців Програми.

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів Програми – військову частину 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) Державної Прикордонної Служби України.

4.Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників.

Програма передбачає придбання майна відділення житлово-експлуатаційного забезпечення, зокрема закупівля вікон металопластикових, дверей, металопрофільного настилу та інших будівельних матеріалів для проведення ремонту внутрішніх приміщень (цемент, шпаклівка, електропроводка) військовій частині 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) ДПС України, для створення належних умов щодо розміщення та професійної підготовки військовослужбовців прикордонної служби.

  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми.

Програма передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України у 2017 році.

Виконання Програми надасть можливість здійснення заходів щодо забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.

Напрямки фінансування – для сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) державної Прикордонної Служби України, дислокованої на території Сокальського району Львівської області.

Головним  розпорядником коштів є Сокальська районна державна адміністрація. Кошти на реалізацію Програми виділяються з районного бюджету або з інших джерел не заборонених законодавством.

Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (головного розпорядника) відповідно до помісячного розпису асигнувань районного бюджету, райдержадміністрація фінансує військову частину 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) Державної Прикордонної Служби України.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік, здійснюється Сокальською районною радою на підставі норм чинного законодавста України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

 

1.Ініціатори розробки Програми – військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.

2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради від ____.__________2017 року №________.

3.Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація.

4.Співрозробники Програми – військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.

5.Відповідальний виконавець Програми – військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.

6.Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.

7.Термін реалізації Програми – 2017 рік.

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 2017 рік – 300,0 тис.грн.

8.1.коштів районного бюджету – 300,0 тис.грн.

 

 

Керівник установи –

головного розпорядника

коштів                                                               І.Р. ЗАДОЛИННА                 ___________

 

 

 

Відповідальний

виконавець Програми                                  А.В.КВАРТИРУК                 ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми сприяння матеріально-технічного

забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський

кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби

України), дислокованої на території Сокальського району

Львівської області, на 2017 рік

 

Ресурсне забезпечення Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  

2017 рік

Усього витрати на виконання Програми
Усього, 300,0 300,0
у тому числі:    
районний бюджет 300,0 300,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                          Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до Програми сприяння матеріально-технічного

забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський

кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби

України), дислокованої на території Сокальського району

Львівської області, на 2017 рік

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2017 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 ДПС України Закупівля

вікон метало- пластикових, дверей, металопрофільного настилу та інших будівельних матеріалів (цемент, шпаклівка, електропроводка)

Затрат:

витрати на придбання матеріалів

Військова частина 2418 Кошти районного бюджету 300,0 Покращення рівня матеріального забезпечення військової частини, зміцнення престижу військової служби та залучення громадян на військову службу за контрактом
Продукту:

створення належних умов для проходження військової служби

Військова частина 2418    
Ефективності:

середня вартість будівельних матеріалів тис.грн.

Військова частина 2418       
Якості:100% Військова частина 2418    
Усього на етап або на програму:   300,0  

 

 

Заступник голови районної ради                                          Василь Бойко