Р І Ш Е Н Н Я №270 4 квітня 2017 року Про затвердження програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №270

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

 

Про затвердження програми матеріально-технічної підтримки

відділу прикордонної служби «Павловичі»

Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

Керуючись п.16 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 

 

 

 

Голова районної ради                                                   Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М. Пасько

 

МП

 

     

 

Програма матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради В.І.Пограничний____________

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

В.Я.Притулко____________

«__» __________ 20__ року

 
   

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

С.П.Шевчук____________

«__» ________ 20__ року

 

   

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації

Г.С.Леонова_____________

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

  Начальник відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону

А.П.МЕЛЬНИК____________

 

«__» __________ 20__ року

 

 

     

 

 

 

 

м.Сокаль
2017 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Районна програма матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону  на 2017 рік  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну прикордонну службу України» та п. 2 статті 85 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ (зі змінами і доповненнями , внесеними Законами України).

 

 1. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є покращення матеріально-технічної бази відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону та здійснення заходів щодо забезпечення відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону  необхідними матеріалами для проведення поточного ремонту об’єктів відділу прикордонної служби «Павловичі».

 

 1. Визначення відповідальних виконавців Програми

 

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів Програми – Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем забезпечення відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону матеріально-технічними засобами для облаштування обмежувальних огорож на державному кордоні України .

Впровадження Програми дасть можливість виконати вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби  «Павловичі» Львівського прикордонного загону для належного облаштування прикордонних бар’єрів.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017 року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,  впродовж бюджетного періоду за рішенням Сокальської районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

 

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми

 

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби  «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

Для реалізації Програми передбачається здійснення нижченазваних заходів:

– проведення заміни метало пластикових дверних блоків в їдальні та адмін.будівлі;

– проведення улаштування керамічної плитки на стіни та підлогу їдальні та кухні;

– проведення робіт з облаштування загороджувального паркану.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання Програми, звітування здійснює постійна депутатська комісія з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 1 до програми матеріально-технічної

підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі»

Львівського прикордонного загону

 

 

Ресурсне забезпечення

програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону

 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
1 3 4

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

150,0

150,0

районний бюджет 150,0 150,0

 

 

Заступник голови районної ради                                                     Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

 1. Ініціатори розроблення Програми – Львівський прикордонний загін, Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.
 2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради від____.__________ 201_ року №_________.
 3. Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація.
 4. Співрозробник Програми –. Львівський прикордонний загін, Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.
 5. Відповідальний виконавець Програми –Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.
 6. Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, «Павловичі» Львівського прикордонного загону.
 7. Термін реалізації Програми – 2017 рік.
 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2017 рік –0 тис.грн.

8.1.коштів районного бюджету –150,0 тис.грн

 

 

 

 

   Перший заступник голови

 Сокальської РДА                                  _____________                     І.Р. ЗАДОЛИННА                         

                                                                  (підпис)

 

  Начальник відділу прикордонної        ______________                             А.П.МЕЛЬНИК                

  служби «Павловичі» Львівського              (підпис)

  прикордонного загону

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 2 до програми матеріально-технічної

підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі»

Львівського прикордонного загону

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної Програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік                                                               

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Проведення поточного ремонту об’єктів відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону Заміна метало- пластикових дверних блоків;

проведення улаштування керамічної плитки на кухні та їдальні;

облаштування загороджувального паркану

Затрат:

витрати на придбання матеріалів

дверних блоків -15,9 тис.грн, улаштування плитки-28,7 тис.грн,

облаштування паркану – 105,4 тис.грн.

Відділ прикордонної служби «Павловичі»   150,0 Заміна метало- пластикових дверних блоків;

проведення улаштування керамічної плитки на кухні та їдальні;

облаштування загороджувального паркану

 

 

 

 

 

Продукту:

заміна дверних блоків (2 шт.); улаштування плитки (130 м2 ), листи профільовані(700м²) труби(1100м²),

будівельні матеріали( шт.)

облаштування загороджувального паркану (500 м)

 

Відділ прикордонної служби «Павловичі»    
Ефективності:

середня вартість 1 шт. дверей – 7,950   тис.грн.

середня вартість 1м2 плитки – 0,085 тис. грн.

середня вартість паркану 1 м паркану 0,2108  тис.грн.

 

Відділ прикордонної служби «Павловичі»    
Якості: 100% Відділ прикордонної служби «Павловичі»    
Усього на етап або на програму:   150,0  

 

  

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко