Р І Ш Е Н Н Я №271 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Сокальського району на 2017 рік.

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

          Р І Ш Е Н Н Я №271

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль           

 

Про затвердження Програми профілактики
злочинності, забезпечення публічної безпеки
і порядку на території Сокальського району
на 2017 рік.

 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму профілактики злочинності забезпечення публічної безпеки і порядку на території Сокальського району на 2017 рік, що додається.

 1. Організацію виконання рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за виконанням –  на постійну комісію районної ради з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

Голова районної ради                                                                 Микола Пасько

 

 

 

 

   Затверджено :

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

«____»_______________ 2017 р.

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області №_____ від «_____»_______2017 р

Голова Сокальської районної ради

________________ М.М. Пасько

МП

ПРОГРАМА

профілактики злочинності,

забезпечення публічної безпеки і порядку

на території Сокальського району на 2017 рік

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                    «ПОГОДЖЕНО»

Голова постійної комісії                                          Голова постійної комісії з пи-

з питань бюджету, соціально-                                тань євроінтеграції, взаємодії

економічного розвитку та інвестицій                    з місцевими радами, децентра-

Сокальської районної ради                                     лізації, регламенту, депутатсь- ________________В.І. Пограничний             кої етики,законності та

«_____» _____________ 2017 р.                             взаємодії з ЗМІ Сокальської

                                                                                               районної ради

_____________В.Я. Притулко

«_____» ____________ 2017 р.

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                   «ПОГОДЖЕНО»

Начальник відділу житлово-комуналь-                             Начальник фінансового

ного господарства, цільових програм та                          управління Сокальської

розвитку інфраструктури Сокальської                              районної державної

районної державної адміністрації                         адміністрації

_____________________С.П. Шевчук                  _______________Леонова Г.С.

«_____» _____________ 2017 р.                             «_____» ____________ 2017 р.

 

Керівник установи-розробник програми

Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області

_____________________Звадюк В.П.

«_____» _____________ 2017 р.

 

м. Сокаль

2017 рік

 

 1. Загальні положення

Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Сокальського району на 2017 рік (далі програма) розроблена відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Національну поліцію” та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях. Ця програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення оперативно-службової діяльності Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку, публічної безпеки, а також зміцнення технічної і ресурсної бази відділення.

 

 1. Мета та завдання програми

Метою програми є:

забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, в також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самовряду-вання;

сприяння стабільному соціально-економічному розвитку району, покращенню інвестиційного клімату;

створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;

підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення району, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення;

 

 1. Основні завдання програми:
  1. Впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності.
  2. Покращення взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами.
  3. Активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в районі
  4. Впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення населення до протиправних діянь.
  5. Проведення профілактичної роботи по недопущенню злочинності серед дітей та молоді, а також організація профілактики з неблагополучними сім’ями, розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність
  6. Формування дієвої системи реінтеграції та соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

 

 

 1. Заходи щодо реалізації програми профілактики злочинності на території району.

 

4.1  Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з можливістю передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини, ІТТ №3 Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Л/о, яке обслуговує  м. Червоноград, м. Радехів та м. Сокаль.

4.2   Розглядати на засіданнях, нарадах, круглих столах питання про стан профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод громадян. Регулярно висвітлювати у районних ЗМІ та веб-сайтах  Сокальської РДА, Сокальського ВП, інформаційно-профілактичні бесіди з мешканцями району щодо попередження правопорушень.

4.3 Заохочувати населення району до плідної співпраці по виявленню та припиненню правопорушень.

4.4 Забезпечити організацію соціальної реклами, радіопередач, спрямованих на формування правосвідомості громадян, пропаганду здорового способу життя, жорстокості серед молоді та дітей, запобігання та протидії насильству в сім’ї і види допомоги особам, які від нього потерпають

4.5 Організувати в навчальних закладах району інформаційно-просвітницькі заходи з питання формування здорового способу життя, правової освіти та виховання, профілактики правопорушень, бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо.

4.6.  Забезпечити виявлення, облік та проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, схильність до систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства над дітьми в сім’ї.

4.7. Організувати в навчальних закладах міста Києва проведення семінарів, лекцій на тему профілактики наркоманії та алкоголізму.

4.8. Проводити системну та комплексну роботу з соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проведити освітні та мотиваційні заходи, залучення до суспільної активності та громадської роботи

 

 

 1. Фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування заходів програми складатиме 100,0 тис. грн.

Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів на її реалізацію є Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області.

 

 1. Очікувані результати

Реалізація програми дасть можливість:

 • зменшення кількості правопорушень;
 • оперативного прийняття інформації про правопорушення та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції;

обмежити незаконний обіг зброї та наркотиків;

 • підвищення іміджу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів, налагодження партнерських відносин поліції з населенням, вирішення проблемних питань щодо забезпечення правопорядку.
 • зростання рівня правової культури, формування негативного ставлення до правопорушень та злочинів.
 • зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених дітьми, підвищення їх загальноосвітнього рівня щодо негативного впливу наркотиків та алкоголю на життя та здоров’я.
 • забезпечення соціально-правового захисту дітей.
 • профілактики підліткової наркоманії та пияцтва,
 • попереджання зростання вчинення правопорушень, безпритульними та особами звільненими з місць позбавлення волі дозволить мінімізувати рецидив та буде сприяти загальному соціальному оздоровленню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Додаток 1

до Програми профілактики

злочинності, забезпечення

публічної безпеки і порядку

на території Сокальського

району на 2017 рік

ПАСПОРТ

Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Сокальського району на 2017 рік.

 

1.Ініціатор розроблення програми:   Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції   

ГУНП у Львівській області

2.Дата, № документа

про затвердження програми                _________________________________

 

3.Розробник  програми                         Сокальська РДА

 

 

4.Співрозробники програми               Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції   

ГУНП у Львівській області

 

5.Відповідальний виконавець               Сокальське відділення поліції

Програми                                                            Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області,

 

6.Учасники програми                           Сокальська РДА

Сокальське відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області, підрядники по конкурсу «Прозоро»

 

 1. Термін реалізації програми 2017 рік

7.1 Етапи виконання програми           ___———_______________________

________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн. , всього,                 50,0  тис. грн.

у тому числі:

8.1.  коштів районного бюджету            50,0  тис. грн.

коштів інших джерел                    ________________________________

 

Перший заступник голови Сокальської РДА  _________________             І.Р. Задолинна                            

                                                                               (підпис)

Начальник Сокальського відділення поліції

Червоноградського відділу поліції

ГУНП у Львівській області                    _______________________    В.П.Звадюк

Тел.:(257)2 22 54

                                                                                                                  ( підпис )


Додаток 2

до Програми профілактики злочинності, забезпечення

публічної безпеки і порядку на території Сокальського

району на 2017 рік

Перелік завдань, заходів та показників

районної «Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і

порядку на території Сокальського району на 2017 рік».

 

№ з/п

 

Назва завдання

 

 

 

Перелік заходів завдання

 

 

Показники виконання              

заходу, одиниці виміру

 

Виконавець заходу

(показника)

 

Фінансування

 

Очікуваний результат

Джерела Обсяги, тис. грн.
 

1.

 

ЗАВДАННЯ 1

Впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності

 

ЗАХІД 1 (ПОТОЧНІ ВИДАТКИ)

Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з можливістю передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини, ІТТ №3 Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Л/о, яке обслуговує                    м. Червоноград,            м. Радехів та м. Сокаль

 

       ЗАТРАТИ НА:

–        Батарея мультигель 40 АН

 

–        ящик телекомунікаційний

 

–        відеокамера HIKVISION внутрішня

 

–        відеокамера HIKVISION зовнішня

 

–        накопичувач SEAGATE 4TB

 

 

всього: 20,313 тис. грн

Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області/ ГУНП у Львівській області,

 

 

 

 

районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього: 20,313 тис. грн

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
     

       ПРОДУКТ в к-сті:

 

 

–        Батарея мультигель 40 АН

 

–        ящик телекомунікаційний

 

–        відеокамера HIKVISION внутрішня

 

–        відеокамера HIKVISION зовнішня

 

–        накопичувач SEAGATE 4TB

 

        всього: 5  шт.

Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області  

районний бюджет

 

 

 

 

 

 

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
 

        ЕФЕКТИВНІСТЬ:

 

20,313 тис. грн

Сокальське відділення поліції  Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області  

районний бюджет

 

20,313 тис. грн

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
 

         ЯКІСТЬ:

 

100 %

 

 

Сокальське відділення поліції      Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області  

районний бюджет

 

 

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
  ЗАХІД 2(НА ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ)

Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з можливістю передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини, ІТТ №3 Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Л/о, яке обслуговує                    м. Червоноград,            м. Радехів та м. Сокаль

 

      ЗАТРАТИ НА:

–        блок безпеки живлення

 

–        комутатор 24 портовий з РОЕ

–       відеореєстратор HIKVISION

всього: 29, 687 тис. грн

Сокальське відділення полії               Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області  

районний бюджет

 

 

 

7800

8500

13387

 

всього:   29, 687 тис. грн

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
 

       ПРОДУКТ в к-сті:

–        блок безпеки живлення 1 шт.

 

–        комутатор портовий з РОЕ 1 шт.

–       відеореєстратор HIKVISION 1 шт.

 

всього: 3 шт.

 

Сокальське відділення поліції      Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області

 

районний бюджет

  Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
 

         ЕФЕКТИВНІСТЬ:

 

29 687 грн.

 

 

Сокальське відділення поліції      Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області

 

районний бюджет

 

 

29 687 грн

 

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
 

         ЯКІСТЬ:

 

         100 %

 

Сокальське відділення поліції      Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області

 

районний бюджет

 

 

 

Оперативне прийняття інформації про правопорушення  та події, загрозу терористичних актів, своєчасне реагування нарядів поліції
                                                                       УСЬОГО НА ПРОГРАМУ: 50,0  тис.грн

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко