Р І Ш Е Н Н Я №272 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №272

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль                    

 

 

Про затвердження Програми підтримки

органів виконавчої влади

Сокальського району на 2017 рік

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сокальської районної державної адміністрації, Сокальська районна рада Львівської області

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                            Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М. Пасько

 

МП

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району

на 2017 рік

 

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ __________

«__» __________ 2017 року

Погоджено

Голова постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

В.Я.Притулко____________

«__» __________ 20__ року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ _________

«__» ________ 2017 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 2017року

 

Керівник установи – розробник програми  (повна назва)

Сокальська районна державна адміністрація Львівської області

 

_______________ Задолинна І.Р.

«__» __________ 2017року

 

 

м. Сокаль
2017 рік

 

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

 

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи та органи виконавчої влади на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.

На виконання Закону України від 26.11.2015 року №834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та деяких інших  законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами), прикінцевих положень Закону України від 26.11.2015 року № 835 –VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців та деяких  інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (із змінами) та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України №261-р-редакція від 06.04.2016 «Про припинення надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців деякими органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції», розпорядженням голови Сокальської райдержадміністрації №60 від 25.02.2016 «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 травня 2014 року № 148» було створено відділ державної реєстрації райдержадміністрації, а 1 вересня2016 року перейменовано в сектор державної реєстрації Сокальської районної державної адміністрації Львівської області.

Так, саме сектором  державної реєстрації райдержадміністрації здійснюється забезпечення реалізації державної політики  надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно  Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг» наказів Міністерства юстиції України  від 10 червня 2016 року №1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», від 18 листопада 2016 року № 3267/5 Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ від 18 листопада  2016 року № 3268/5  « Про затвердження  форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування. Кошти, передбачені кошторисом з Державного бюджету на  2017 рік, не забезпечують ресурсної підтримки надавачів адміністративних  послуг у сфері державної реєстрації.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи п. 2 статті 85 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ (зі змінами і доповненнями , внесеними Законами України), існують механізми покращення ресурсного забезпечення структурних підрозділів виконавчої влади в районі, а саме: здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів,  коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Відповідно до вимог постанови КМУ від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» для забезпечення можливості виконувати належним чином функції, покладені на відділ взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної, юридичної роботи та запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації потрібно створити комплексну систему захисту інформації, необхідної для обробки документів з грифом «Для службового користування».

Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.

Мета Програми

Побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.

Забезпечення надання сектором державної реєстрації райдержадміністрації на належному професійному рівні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації в Сокальському районі.

Забезпечення можливості виконувати належним чином функції, покладені на відділ взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної, юридичної роботи та запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації.

Висвітлення діяльності місцевих органів державної влади, зокрема в частині укладення угод з редакціями друкованих засобів масової інформації.

 

Завдання Програми

 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.

Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.

Відсутність  ефективних та мотивованих державних службовців унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.

Районна Програма підтримки органів виконавчої влади на 2017 рік дасть можливість:
підвищити координацію та ефективність роботи  апарату, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації;

надати сектору державної реєстрації райдержадміністрації всебічної допомоги в матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні заходів щодо виконання на належному професійному рівні адміністративних послуг у районі.

 

 

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень.

Головним розпорядником бюджетних коштів є районна державна адміністрація.

 

                           Порядок використання коштів

Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (виконавця Програми) відповідно до поданої одержувачем заявки-розрахунку на видатки, передбачені Програмою.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність та цільове використання коштів.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

Виконання Програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань бюджету і фінансів Сокальської районної ради.

Сокальська  районна державна адміністрація до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми районній раді та постійній комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій  Сокальської районної ради Львівської області.

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

ПАСПОРТ

 Програми підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району на 2017 рік

(назва програми)

 

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна

адміністрація,

фінансове управління Сокальської

районної державної адміністрації

 

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми _______________________________________

 

 1. Розробник програми Сокальська районна державна

адміністрація,

фінансове управління Сокальської

районної державної адміністрації

 

 

 1. Співрозробники програми                Структурні підрозділи  райдержадміністрації

 

 1. Відповідальний виконавець

програми                                               Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

 1. Учасники програми Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

 

 1. Термін реалізації програми 2017 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                            46,0

у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету                     46,0

 

коштів інших джерел  (вказати)                            –

 

 

 

Перший заступник головиСокальської районної

    державної  адміністрації                                                             І.Р. Задолинна                                 

 

Додаток 2

до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району на 2017 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 46,0 46,0
у тому числі
районний бюджет 46,0 46,0

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 3

до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Програма підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району

на 2017 рік

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, грн.
    2017 рік***
1. Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади

Захід 1

Забезпечення діяльності РДА та структурних підрозділів, своєчасного та якісного виконання функцій, покладених на працівників апарату та структурних підрозділів працівників Сокальської РДА

Затрат: на придбання канцтоварів, вогнегасників, пального, господарських товарів, оргтехніки; оплата відрядних, послуг зв”язку та доступу до мережі Інтернет, встановлення ліцензійних програм та системи сигналізації обслуговування комп’ютерної техніки, оплату комунальних послуг, оплата пені, штрафів. Сокальська РДА, структурні підрозділи РДА Районний бюджет 8480 Своєчасне та якісне виконання функцій, покладених на працівників апарату та структурних підрозділів працівників Сокальської РДА, недопущення кредиторської заборгованості.
Продукту: придбання – папір (пач), тонерів (шт), вогнегасників (шт), бензин (л) та ін.
Ефективності 4791грн продукту на 1 працівника.
Якості 100%
    Захід 2

Забезпечення діяльності сектору державної реєстрації РДА, своєчасного та якісного виконання функцій, покладених на працівників  сектору  Сокальської РДА

 

затрат: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – системний блок,багатофункціональний пристрій Сектор державної реєстрації Сокальської РДА Районний бюджет 37520 Своєчасне та якісне виконання функцій, покладених на працівників  структурного підрозділу Сокальської РДА
Продукту кількість придбаного обладнання  4 шт.
Ефективності: середня вартість 1 шт продукту 9380 грн.
Якості 100%
Усього на етап або на програму:   46000

 

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко