Р І Ш Е Н Н Я №273 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №273

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль                    

 

Про затвердження Програми підтримки функціонування

Центру надання адміністративних послуг  

Сокальської  районної державної адміністрації на 2017 рік

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи Центру надання адміністративних послуг  Сокальської районної державної адміністрації, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                            Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М. Пасько

 

МП

 

     


ПРОГРАМА

підтримки функціонування

 Центру надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку

та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________В.І.Пограничний

«__» __________ 20__ року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємницта

________________ О.М.Солодяк

«__» __________ 20__ року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ С.П.Шевчук

«__» ________ 20__ року

 

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________Г.С.Леонова

«__» ________ 20__ року

 

   

 

 

 

 

 

Начальник

відділу надання адміністративних послуг

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________С.А.Ваврів

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

м. Сокаль

2017рік

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Програма “Підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік ” (надалі – Програма) розроблена на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Центр надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації  (надалі – ЦНАП) це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання цих послуг.

Розпорядженням   голови    райдержадміністрації  від  27   вересня   2016  року № 400 « Про внесення змін до розпорядження голови Сокальської районної державної адміністрації від 24 грудня 2013 року №556 »  затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП.

Роботу ЦНАП забезпечують керівник, 3 адміністратори, діловод. За  2016 рік  ЦНАП зареєстрував 8523 звернень про отримання адміністративних послуг, що на 3767 адміністративних послуг  більше, ніж за у 2015 році  та в 7 разів більше, ніж у 2014. В середньому за місяць у 2016 році в ЦНАПі надавалось 710 адміністративних послуг.

Відповідно до укладеної угоди про партнерство від 25 квітня 2016 року необхідно співфінансувати заходи з модернізації ЦНАПу райдержадміністрації (м.Сокаль, вул.Тартаківська,7) в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» (надалі – Проект).

Кошти, передбачені кошторисом з Державного бюджету на  2017 рік, не забезпечують ресурсної підтримки ЦНАП. Видатки здійснюються за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату. На сьогодні ЦНАП потребує сприяння органів місцевого самоврядування в частині виділення коштів  для забезпечення якісного та своєчасного  обслуговування  громадян, суб’єктів звернення  та отримання  адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

       Головною метою програми є забезпечення функціонування ЦНАП, надання якісних адміністративних послуг, відхід від бюрократичної тяганини і втрати часу в державних і місцевих органах, які витрачаються суб’єктами малого підприємництва та жителями району на отримання адміністративних послуг, удосконалення процедури отримання необхідних документів або послуг, їх суттєве спрощення і покращення.

Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ фінансово-господарського забезпечення Сокальської райдержадміністрації. На реалізацію даної програми призначаються кошти в сумі 290,0 тис.грн.

 

 

ІІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми

 

Для ефективного функціонування  ЦНАП  необхідні кошти  на:

–  капітальний ремонт приміщення (м.Сокаль, вул.Тартаківська,7);

–  програмне забезпечення;

– надання послуги СМС-інформування суб’єктів звернення про можливість отримання результату звернення за адміністративною послугою до ЦНАП;

– технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення веб-порталу «Галерея послуг» та територіальних підрозділів;

– послуги з модифікації та оптимізації механізму доступу до бази даних «Електронний кабінет».

 

 

ІV. Завдання і заходи
Основними напрямами районної Програми є:

– забезпечення належного фінансування Програми  коштами, виділеними за рішенням районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату;

–    інформування районної ради про хід виконання районної Програми;

– створення комфортних умов для прийому суб’єктів звернення.
Завдання і заходи з виконання програми наведені у додатку.

 

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Джерелами забезпечення реалізації Програми є:

– цільові кошти, виділені з районного бюджету;

– кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, на виконання заходів Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

– реалізації державної політики України при наданні якісних адміністративних пслуг;

– створити нові робочі місця;

Очікуваним результатом виконання Програми є надання якісних адміністративних послуг, зменшення часових витрат на отримання необхідних послуг, покращення умов надання адміністративних послуг.

 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 10 числа наступного місяця після звітного періоду, подає:

– до департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації інформацію щодо стану фінансування Програми за встановленою формою;

– до Сокальської районної ради економічні, фізичні та аналітичні показники, за встановленою формою.

Виконання Програми покладається на Центр надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг  Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

ПАСПОРТ

 районної Програми підтримки функціонування

 Центру надання адміністративних послуг

Сокальського районної державної адміністрації на 2017 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми відділ надання адміністративних послуг

Сокальської районної державної адміністрації

 

 

 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми

 

 1. Розробник програми                        Сокальської районної державної адміністрації

 

 

 1. Співрозробники програми відділ надання адміністративних послуг

Сокальської районної державної адміністрації

 

 

 1. Відповідальний виконавець відділ надання адміністративних послуг

програми                                      Сокальської районної державної адміністрації

 

 

 1. Учасники програми Департамент внутрішньої та інформаційної

політики Львівської облдержадміністрації,

Сокальська районна державна адміністрація,

відділ надання адміністративних послуг Сокальської

районної державної адміністрації

 

 

 1. Термін реалізації програми              з 01.01.2017  до 31.12.2017

 

 

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                 290,0 тис.грн.
у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету              290,0 тис.грн.
коштів інших джерел                          –

 

Начальник відділу
надання адміністративних послуг                                               С.А.Ваврів                                              

                                                                                              

                                                                        

                                     

 

 

 

 

 

        Додаток 2

до Програми підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг  Сокальської райдержадміністрації  на 2017 рік

Перелік завдань, заходів та показників

Програми підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг

Сокальської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру

 

 

Викона-вець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1. Покращення умов прийому суб’єктів звернення

адміністраторами

Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Забезпечення ефективного функціонування модернізованого приміщення ЦНАПу затрат

обсяг фінансового ресурсу

Визначено через систему ПРОЗОРО Районний бюджет 270,0

 

 

1

 

 

 

Збільшення кількості та надання якісних адміністративних послуг.

продукту

капітальний ремонт приміщення площею – 210 м2

Ефективності

буде модернізовано приміщення під ЦНАП, установа -1

якості

функціонування модернізованого приміщення ЦНАПу

2. Забезпечення матеріально-технічної бази    для підтримки функціонування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації         Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання адміністраторами покладених функцій затрат

обсяг фінансового ресурсу всього

Фінансове управління

 

 

Районний бюджет 20,0

 

 

 

5,0

 

 

9,120

 

5,880

продукту

1. надання послуги СМС – інформування суб’єктів звернення про отримання результату – 5,0 тис.грн.

2.технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення веб-порталу «Галерея послуг»    –   9,120 тис.грн.

3.послуги з модифікації та оптимізації механізму доступу до бази даних «Електронний кабінет»-5,880 тис

Ефективності

буде надано адміністративних послуг – 13600

якості

збільшення адміністративних послуг в 1,6 рази

Усього на етап або на програму:   290,0 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко