Р І Ш Е Н Н Я №275 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №275

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль                    

 

Про затвердження Програми пропагування

Сокальського району на території України

та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2017 році

 

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи висновок постійної комісії з питань з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області,

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                             Микола Пасько

 

 

 

 

 


 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.М. Пасько

 

МП

 

 

 

ПРОГРАМА

пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

 

 

 

 


ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

__________________ В. ПОГРАНИЧНИЙ

«_____» ________________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку

Сокальської районної ради _______________________ О. БЕРЕЗА

«_____» ________________ 20__ р.

 

 

 

 

 


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

____________________ С. ШЕВЧУК

«_____» ________________ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового

управління

Сокальської районної державної адміністрації

____________________Г. ЛЕОНОВА

«_____» ________________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокальська районна державна адміністрація

____________________ І. ЗАДОЛИННА

«_____» ________________ 20__ р.

 

 

м.Сокаль

2017 рік

 1. Загальні положення

          Станом на 01.01.2017 р. в Сокальському районі проводиться значна кількість фестивалів, конкурсів високого професійного рівня, що потребують фінансового забезпечення для реалізації.

Програма передбачає збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі, розвиток культурних традицій району, організацію та популяризацію фестивалів та конкурсів, відновлення та пропагування національних звичаїв та обрядів, організацію масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення здійснюють творчі колективи району. В конкурсах беруть участь учасники з різних регіонів України різноманітних вікових категорій.

Наявність даної Програми у 2017 році дасть можливість удосконалити реалізацію та проведення заходів.

 

 1. Мета та основні завдання Програми.

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

– відродження української та інших національних культур, збереження культурних традицій району;

– проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів нашого краю;

– естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

– збільшення обсягів видатків на розвиток культурних проектів;

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році.

 

 1. Основні заходи Програми:
 • концертно-гастрольна діяльність в Україні та за кордоном, організація районних, обласних конкурсів, фестивалів, а саме: «Свято врожаю», «Белзька брама», «Еко-фестиваль», „Європейські Дні Добросусідства”
 • культурно-просвітницька робота, аматорська та професійна творчість;
 • організація дозвілля населення;
 • пошук та підтримка обдарованої молоді;
 • співпраця з діаспорою з США, Канади, Австралії;
 • співпраця з громадськими організаціями, що ведуть діяльність з міжнародної співпраці.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватись в напрямах діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури, розпорядженнями голови адміністрації.

 

 1. Порядок фінансування

Розпорядником коштів по даній програмі є Сокальська районна державна адміністрація.

По результатах засідання комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку Сокальської районної ради голова Сокальської РДА видає розпорядження про фінансування.

Кошти, надані згідно Програми, використовуються на придбання обладнання, декорацій, оплату відряджень, транспорту, оплату послуг аматорським колективам та їх учасникам, оплату сувенірів, виготовлення друкованої рекламної продукції згідно затверджених кошторисів.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми сприяє:

 • підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті району за межами України;
 • покращення культурного обслуговування населення;
 • розвитку культурних традицій, звичаїв та обрядів району;
 • реалізації обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів;
 • пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

 

 1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна державна адміністрація.
 2. Дата, номер документа

про затвердження програми __________________________________________

 1. Розробник програми: Сокальська районна державна адміністрація.
 2. Співрозробники програми: Сокальська районна рада
 3. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна адміністрація, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації .
 4. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада.
 5. Термін реалізації програми: протягом 2017 року.
 6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: 150,0.

8.1. коштів районного бюджету: 150 тис.грн

 

 

 

                                                               

Перший заступник голови Сокальської 

районної державної адміністрації                  _____________ І.Р. Задолинна 

 

                                                                    

Голова Сокальської 

  районної ради                                                     ______________ М.М.Пасько 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2017 році

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

 

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 150,000 150,000
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 150,000 150,000

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                     Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2017 році

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми

пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік***
1. Завдання Організація та проведення районних, обласних фестивалів Захід 1

  Фестиваль «Белзька брама»,

Витрати на пальне доїзд народних колективів

Оплата за концерт

 

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення фестивалю „Белзька брама”, 25 тис.грн   районний бюджет 25,0

 

Витрати на пальне 5,0

Оплата концерту артистів 20,0

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району;

пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 2

„Еко-фестиваль”

витрати на пальне

Оплата концерту  артистів

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Еко-фестивалю, 30,0 тис.грн   районний бюджет 30,0

Витрати на пальне 2,0

Оплата концерту артистів 28,0

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району;

проведення районного фестивалю;

пропагування культури Сокальщини в Україні

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 30,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 3

Свято врожаю

Оплата за оренду сцени,музичної апаратури

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Свята врожаю,25,0 тис.грн   районний бюджет 25,0

 

Оплата за оренду сцени,музичної апаратури 25,0

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району
 
 
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
2. Завдання Організація та проведення культурних заходів Захід 4

Свято української молоді, присвячене митрополиту А.Шептицькому

 

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Свято української молоді, присвячене митрополиту А.Шептицькому

, 25 тис.грн

  районний бюджет 25,0

Проведення конкурсів, гонорари, оплата за оренду сцени, музичної апаратури 25,0

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району;

пропагування духовності, культури Сокальщини в Україні та за кордоном

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 5

Встановлення меморіальної таблиці А. Пясецькому у с.Реклинець

затрат: обсяг витрат виготовлення меморіальної таблиці, організація концерту 25,0 тис.грн   районний бюджет 25,0

виготовлення меморіальної таблиці, органзіація концерту 25,0 тис.грн

Вшанування пам’яті визначного діяча;

пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 6

Урочиста академія, присвячена В.Чорноволу Оплата за оренду сцени,музичної апаратури

затрат: обсяг витрат на організацію та проведенняУрочистої академії,10,0 тис.грн   районний бюджет 10,0

 

Оплата за оренду сцени,музичної апаратури 10,0

Вшанування пам’яті визначного діяча;

пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном

 
 
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 10,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
    Захід 7

Виготовлення буклетів про В.Матюка

затрат: обсяг витрат Виготовлення буклетів про В.Матюка ,10,0 тис.грн   районний бюджет 10,0

 

Виготовлення буклетів про В.Матюка 10,0

Вшанування пам’яті визначного діяча;

пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном

      продукту: кількість проведених заходів, 1 од.        
      ефективності: вартість одного заходу 10,0 тис.грн        
      якості: виконання плану заходів, 100%        
Усього на етап або на програму:   150,0  
       

 

 

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко