Р І Ш Е Н Н Я №265 4 квітня 2017 року Про Програму фінансової підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія  VІІ_скликання

Р І Ш Е Н Н Я №265

                               

 

4 квітня 2017 року                                                               м. Сокаль

 

 

 

Про Програму фінансової підтримки

районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік

  

 

 

 

 

Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва, Сокальська районна рада  Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік (далі – Програма), що додається.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.

 

 

 

    

 

Голова  районної  ради                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

Затверджено                                                   Затверджено
Перший заступник голови                            Рішенням   сесії  Сокальської районної

Сокальської районної                                    ради  Львівської області

державної адміністрації                                №_______ від «_____»___________2017 р

Голова Сокальської районної ради

 

______________ І.Задолинна                   ________________ М.Пасько
«__» __________ 2017р.                            «__» __________ 2017р.
 

 

Програма

фінансової підтримки районної газети

«Голос з-над Бугу» на 2017 рік

 

 

 

Погоджено                                                         Погоджено

Голова постійної комісії   з питань                        Голова постійної комісії  з питань

бюджету, соціально- економічного                       промисловості, інфраструктури,

розвитку та інвестицій                                           комунального майна   та підприємництва

Сокальської  районної ради                                    Сокальської районної ради

 

 

_______________ В.Пограничний                       ________________ О.Солодяк
«__» __________ 2017 р.                                           «____» __________ 2017 р.

 

Погоджено                                                           Погоджено

Начальник відділу житлово-   Начальник фінансового управління
комунального господарства, цільових                     Сокальської районної державної

програм та    розвитку інфраструктури                    адміністрації

Сокальської районної державної

адміністрації     ______________________ Г.Леонова
_____________________ С. Шевчук

«__» ________ 2017 р.                                                «__» ________ 2017 р.

 

 

Головний редактор газети

“Голос з-над Бугу”

_____________________  В.Сорочук
«__» ________ 2017 р.

 

 

 

Сокаль-2017

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Програма підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік (надалі – Програма), розроблена на виконання Законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію”, “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є Сокальська районна  рада.

Загальна сума коштів, призначених на реалізацію Програми складає – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

 

Існує ціла низка негативних факторів, що впливають на ефективність роботи редакції газети сьогодні і в недалекому майбутньому, які можуть призвести до звуження місця і ролі газети в інформаційному просторі району. Перш за все, редакція газети потребує зміцнення матеріально-технічної бази. Постійно потребує модернізації комп’ютерна техніка. Також перед редакцією постає завдання не допустити боргів по зарплаті, перед поліграфічним підприємством, за надані комунальні послуги тощо.

 

 1. Мета програми

 

Висвітлення діяльності Сокальської районної ради, Сокальської райдержадміністрації, міських рад, розвитку  місцевого самоврядування, соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста та району.

Підвищення ефективності діяльності редакції районної газети, професійного рівня та соціального захисту її працівників.

Розвиток інфраструктури районного засобу масової інформації.

 

 1. Завдання програми

 

4.1. Інформування громадськості Сокальського району про головні події суспільно-політичного життя, висвітлення ключових рішень органів влади та місцевого самоврядування та їх безпосередній вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста та району.

4.2. Грунтуючись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках газети «Голос з-над Бугу» обговорювати актуальні проблеми сьогодення, а саме децентралізацію органів влади, територіальне об’єднання громад, медичну реформу, а також ті питання, що  викликають зацікавленість громадськості, залучаючи до цього якнайширше коло читачів.

4.3. Газетними публікаціями сприяти побудові громадянського суспільства, поінформованості населення міста та району, його правовій освіті, піднесенню духовного та культурного рівня.

4.4. Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних матеріалів.

4.5. Фінансова підтримка діяльності редакції газети «Голос з-над Бугу» виділяється на оплату поліграфічних послуг, оплату комунальних послуг, часткове утримання чисельності працівників.

 

 1. Заходи з виконання програми

 

5.1. Продовжувати тісну і всебічну співпрацю редакції із Сокальською районною радою, органами місцевого самоврядування, а саме: систематично висвітлювати на сторінках газети «Голос з-над Бугу» роботу районної ради та органів місцевого самоврядування, їх здобутки та досягнення у виробничій, комунальній, освітній, культурній, спортивній сферах, охороні здоров’я.

5.2. Регулярно залучати до висвітлення найважливіших питань життя міст і сіл району керівників районної ради, райдержадміністрації, депутатів районної ради та керівників постійних комісій, провідних спеціалістів різних галузей, відділів, управлінь.

5.3. Налагодити систему підготовки та опрацювання інформації шляхом залучення головних підрозділів райдержадміністрації та районної ради: продовжувати рубрики «Із сесії районної ради», «Актуально», «Слово депутата» та запровадити нові рубрики, у яких будуть висвітлюватись основні факти із життя населених пунктів району та безпосередній їх вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку Сокальщини.

5.4. Розробити модуль випуску та верстки газети на дванадцяти шпальтах з використанням графічних елементів та блочного макетування, відпрацювати і запустити технологію підготовки матеріалів за тематичними сторінками: «Компетентно про головне», «Новини звідусіль» та інші.

5.5. Забезпечення випуску районної газети.

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки  виконання програми

 

Щороку зростає розмір мінімальної зарплати у державі. А у 2017 році її підвищили у два рази. Зростає вартість друку, що, у свою чергу, зумовлене зростанням вартості паперу та енергоносіїв. Так, вартість друку одного примірника газети постійно зростає: у 2014-2015 роках вона становила 1,22 грн., у 2016 році – 2,26 гривень.

У 2016 році суттєво зросла оплата поштових послуг. Так, якщо у 2014-2015 роках доставка одного примірника газети на рік становила 12,20 грн., то у 2016 році – 23,40 гривень.

Журналісти редакції газети отримують зарплату, в основу якої включено обов’язкові виплати, а саме: доплата за ранг, за вислугу років, посадовий              оклад – все, що передбачено Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації в Україні та соціальний захист журналістів».

Окрім того, Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» зобов’язує органи місцевого самоврядування передбачити у своїх кошторисах кошти на висвітлення своєї діяльності. Обов’язки щодо такого висвітлення покладені на редакцію газети територіальних громад району, що передбачено Статутом редакції і цією програмою.

Редакції газети складно конкурувати на ринку інформаційних і рекламних послуг в умовах, коли інші друковані ЗМІ, які мають великі тиражі, розповсюджуються на території району за нижчими цінами або й безкоштовно. Редакція газети «Голос з-над Бугу» не є комерційним виданням. Основне завдання газети – забезпечити доступ членів територіальної громади до інформації, всебічної та об’єктивної, а також висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, органів державної влади, діяльності їх посадових осіб. Тому редакція газети, виходячи із її призначення і завдань, які вона виконує, в принципі не може бути прибутковою. Також  одним з шляхів розв’язання проблеми є забезпечення виконання угоди, укладеної з метою системного інформування про діяльність Сокальської районної ради та органів місцевого самоврядування, виконавчої влади , поширення суспільно-важливої інформації.

Щоби утриматися на нинішньому ринку друкованих ЗМІ, привертати більшу увагу рекламодавців, варто запровадити повний кольоровий друк, що також потребує додаткового фінансування.

Самотужки вирішити усі фінансово-матеріальні проблеми редакції, забезпечити стабільну та ефективну роботу колективу редакції складно. Тому, зважаючи на важливу роль газети «Голос з-над Бугу»  у відображенні усіх аспектів громадського життя району, враховуючи те, що це видання є єдиним друкованим засобом масової інформації у Сокальському районі, а також єдиною доступною можливістю для висловлення думок, поглядів і позицій кожного члена громади, у тому числі представників влади, громадськості та депутатського корпусу, доступною трибуною громадськості й засобом висвітлення діяльності, є потреба в економічній підтримці газети «Голос з-над Бугу», шляхом виділення дотацій з районного бюджету.

Для вирішення даних завдань та проблем, які виникають, і розроблена програма економічної підтримки районної газети «Голос з-над Бугу».

Виконання цієї програми розраховано на  рік.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування програми складає 270,0 тисяч гривень.

 

 1. Результативні показники виконання програми

 

Виконання програми дасть змогу:

– підвищити рейтинг районної газети в інформаційному просторі  регіону;

– забезпечити стабільність та збільшення тиражу газети;

– підвищити соціальний захист та професійний рівень працівників редакції, зокрема, журналістів газети;

– підвищити інформативність газети, оперативно висвітлювати діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування;

– удосконалити систему всебічного інформування населення району з політичних, економічних та соціально-культурних питань;

– втілити у життя основні принципи інформаційних відносин, зокрема, гарантії права на інформацію, відкритість, доступність інформації та свободу її обміну, об’єктивність, вірогідність інформації, повноту її і точність, законність одержання та зберігання;

– створити належні умови для реформування газети «Голос з-над Бугу».

 

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Головний редактор газети «Голос з-над Бугу» інформує районну раду про виконання програми.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення

розрахункових документів, актів виконаних робіт, достовірність і своєчасність звітності та цільове використання коштів.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

Додаток 1 до Програми фінансової підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

Програма фінансової підтримки районної газети “Голос з-над Бугу” на 2017 рік

(назва програми)

 

 

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна рада

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________________________________________________

 

 1. Розробник програми Сокальська районна рада

 

 1. Співрозробники програми редакція газети «Голос з-над Бугу»

 

 1. Відповідальний виконавець програми редакція газети «Голос з-над Бугу»

 

 1. Учасники програми Сокальська районна рада, редакція газети «Голос з-над Бугу»

 

 1. Термін реалізації програми         2017 рік

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього,           270,0
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету        270,0 тис.грн
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

 

Голова Сокальської районної ради                                       Микола Пасько

 

Головний редактор газети «Голос з-над Бугу»                   Василь Сорочук

                            

 

 

Додаток 2 до Програми фінансової підтримки

районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування

 

 

Програма фінансової підтримки районної газети “Голос з-над Бугу” на 2017 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 270,0       270,0
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет** 270,0       270,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

 

 

      Заступник голови Сокальської районної ради                                                          Василь Бойко               

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Програми фінансової підтримки

районної газети «Голос з-над Бугу» на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

 

 

 Програма  фінансової підтримки районної газети “Голос з-над Бугу” на 2017 рік

 (назва програми)

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Сприяння вирішення фінансових питань стосовно поліграфічних, транспортних, комунальних, експлуатаційних та інших видів послуг, якими користується редакція, оплата праці працівників редакції Забезпечення виконання угоди, укладеної з метою системного інформування про діяльність Сокальської районної ради та органів місцевого самоврядування, виконавчої влади , поширення суспільно-важливої інформації затрат: кількість періодичних друкованих видань всього, 1од.,

у тому числі:  1газет

 

 

 

Редакція газети

«Голос з-над Бугу»

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

270,0

Підвищення соціального захисту та професійного рівня працівників редакції, зокрема, журналістів газети; недопущення боргів з виплати зарплати, оплата послуг друкарні, інших послуг з метою стабільного виходу кожного чергового номера у світ та поширення його серед читачів

 

продукту: кількість номерів всього, 52 од.,

у тому числі:

52  газет, од.;

тираж всього, 3200 од.,

у тому числі:

газет, 3200 од.

ефективності: середні видатки на одиницю тиражу, 4,16  грн.,

середні видатки на тираж газети, всього,   692 224,0 грн.

якості:

динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, 0,05%,

у тому числі:

газет, 0,05%;

Усього на програму:   270,0  

 

 

 

 

      Заступник голови Сокальської районної ради                                                          Василь Бойко