Р І Ш Е Н Н Я №282 11 квітня 2017 року Про внесення змін в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія  VІІ_скликання

Р І Ш Е Н Н Я №282

                              

11 квітня 2017 року                                                               м. Сокаль

 

 

 

Про внесення змін в районну Програму

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

у Сокальському районі на 2016-2018 роки

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №38 від 12 січня 2016 року, наступного змісту:

1.1. У розділі ІІІ «Завдання, заходи,обсяги та джерела фінансування Програми» внести зміни у таблиці на 2017 рік.

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування (тис. грн) У тому числі за роками
2016 2017 2018
Обсяг фінансування, в                                т.ч.: 1008 тис.грн
Обласний бюджет 605 тис.грн
Місцевий бюджет та інші джерела 403 тис.грн

 

 

У цілому за Програмою У тому числі за роками
2016 2017 2018
1008 тис.грн
Кількість житла 2

 

1.2.Внести зміни у ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, на 2017 рік (Додаток 1);

 

1.3.Внести зміни у перелік завдань, заходів та показників районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, на 2017 рік (Додаток2).

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                           Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми “Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки”

 

 

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація,

    Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми Рішення Сокальської районної ради Львівської області №38 від 12 січня 2016 року.

 

 1. Розробник програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації

 

 1. Співрозробники програми Сокальська районна рада, Відділ містобудування та  

    архітектури Сокальської райдержадміністрації.

 

 1. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації

 

 1. Учасники програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації, Відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації.

 

 1. Термін реалізації програми 2017 роки

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  2016-2018 роки

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, 1008 тис.грн.

у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету 403 тис.грн

8.2.коштів обласного бюджету 605 тис.грн

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника
коштів                                                      
Задолинна І.Р.

                                                               (П. І. Б.)                              (підпис)

 

 

Відповідальний
виконавець Програми                        Федаш Г.З.

                                                               (П. І. Б.)                               (підпис)

тел.:0325772042.

 

 

 

Додаток 1 до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у

Сокальському районі на 2016-2018 роки

 

Ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, на 2017 рік

на 2017 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2016 рік,
(тис. грн.)
2017 рік,
(тис. грн.)
2018 рік
(тис. грн.)
Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн.)
Усього, тис. грн.: 1008 тис.грн
у тому числі:    
Обласний бюджет 605тис.грн
Районний та місцеві бюджети та інші джерела 403 тис.грн.

 

 

Заступник голови Сокальської районної ради                                                              Василь Бойко

                                                                                                                                                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у

Сокальському районі на 2016-2018 роки

 

 

ПЕРЕЛІК
завдань, заходів та показників районної програми забезпечення житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

у Сокальському районі на 2016 2018 роки

№ з/п Назва

завдання

Перелік

заходів завдання

Показники виконання заходу, одиниці 

виміру

Виконавець

заходу

Фінансування Очікуваний результат
джерела обсяги,

тис. 

грн

2017  рік
1. Завдання1

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у у 2017 році

Захід 1

Визначити житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації;

Відділ  містобудування та архітектури райдержадміністрації;

органи місцевого самоврядування

 

Кошти районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством 1008тис.грн 1008 тис.грн.
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

2 дитини, позбавлені батьківського піклування та 2 особи з їх числа               (2 сімейні групи)
ефективності

– середня загальна площа на особу;

 

30 кв. м.

 

 

 

якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

100%

 

 

Заступник голови Сокальської районної ради                                                                 Василь Бойко