Р І Ш Е Н Н Я №286 11 квітня 2017 року Про внесення змін до Програми медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр.

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 286

       11  квітня 2017 року                                                                        м.Сокаль                                                  

 

Про внесення змін до Програми

медичного забезпечення

демобілізованих учасників АТО

та членів сімей загиблих військовослужбовців

під час АТО на сході України, а

також поранених в ході Революції Гідності

у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» від 12.01.2017 №69/01-3 та висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада  Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни у Програму медичного забезпечення
  демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр., затверджену рішенням Сокальської районної ради від 31.03.2016 року № 76, а саме:

1.1. Додаток 1 до Програми медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у
КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.,  затвердженої  рішенням Сокальської районної ради від 31.03.2016 року № 76, вважати таким, що втратив чинність.

1.2.  Викласти Паспорт Програми в редакції згідно з Додатком 1 (додається).

1.3. Доповнити Програму Додатком 2 «Показники обсягів фінансових витрат, необхідні  для виконання Програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування» (додається).

1.4. Доповнити Програму Додатком 3 «Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми «Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.» (додається).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  районної  ради                                                    Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми медичного забезпечення
демобілізованих учасників АТО та членів сімей

загиблих військовослужбовців під час АТО на сході

України , а також поранених в ході Революції

Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр

 

 

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр

(назва програми)

 

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація
 2. Дата, номер документа про затвердження програми

№ 76  V сесія VІІ скликання від 31.03.2016р.

 1. Розробник програми Сокальська районна державна адміністрація
 2. Співрозробники програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ»
 3. Відповідальний виконавець програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ»
 4. Учасники програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ», Сокаль РДА
 5. Термін реалізації програми 2017 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, 190,0 тис. грн.
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету      190,0 тис.грн.
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

Керівник установи – головного

розпорядника  коштів

Перший заступник голови Сокальської

районної державної адміністрації                                             Задолинна І.Р.

                                                   

Відповідальний
виконавець Програми

Головний лікар

КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»                                                Швед Р.Т.


Додаток 2 до Програми медичного забезпечення демобілізованих

учасників АТО  та членів сімей  загиблих військовослужбовців під час

АТО на сході  України , а також поранених в ході Революції

Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 16 рік 20 17 рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 132,5 190,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 132,5 190,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

 

 

 

 

Заступник голови Сокальської районної ради                                                           Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми медичного забезпечення демобілізованих

учасників АТО  та членів сімей  загиблих військовослужбовців під

час  АТО на сході  України, а також поранених в ході Революції

Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр.

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, грн.
20 17 рік***
1. Завдання 1

Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги учасникам АТО і членам сімей загиблих у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»

Захід1

Забезпечення медикаментами для стаціонарної допомоги

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 80000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
Кількість осіб     507
продукту      
Кількість пролікованих в стаціонарі  осіб     79
ефективності      
Середня вартість лікування (грн.)     1012
якості охоплено 20 % хворих      
Захід 2

Забезпечення продуктами харчування стаціонарних хворих

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 20000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
Кількість осіб     507
продукту      
Кількість пролікованих в стаціонарі  осіб     79
ефективності      
Середня вартість харчування( грн..)     253
якості охоплено 20 % хворих      
Захід 3

Забезпечення безкоштовними медикаментами

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 60000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
      Кількість осіб     507
      продукту      
      Особи,які отримали  безкоштовні медикаменти     158
      ефективності      
      Середня вартість по безкоштовним медикаментах (грн.)     379
      якості      
      охоплено 32 % хворих      
    Захід 3

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 30000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
      Кількість осіб     507
      продукту      
      Особи, яким надані послуги зубопротезування     30
      ефективності      
      Середня вартість протезування ( грн.)     1000
      якості охоплено 10 % хворих      

 

 

 Заступник голови Сокальської районної ради                                                           Василь Бойко