Про затвердження Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ cесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я №__

“___”_______________2017р.                                                                 м.Сокаль

 

Про затвердження Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян
на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення у Сокальському районні відшкодування втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік (далі – Програма).
 2. Сокальській районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми у  2017 році.
 3. Визначити початком терміну відшкодування місяць в якому прийняте рішення про затвердження даної Програми.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради (М. Поліщука).

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                           Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

Завізували:

автор проекту

начальник відділу агропромислового розвитку

Сокальської районної державної адміністрації                       О.П. Тарасюк

 

Радник з юридичних питань Сокальської

районної ради                                                                              Л.В. Пилипюк

 

Керуючий справами Сокальської

районної ради                                                                              Л.Я. Ребрина

 

Голова постійної комісії з питань

агропромислового комплексу, земельних

відносин,екології, раціонального

природокористування та розвитку

сільських територій Сокальської районної

ради                                                                                              А.І. Сенюк

 

 

 


 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

Програма компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

 

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

 

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

 

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

 

«__» ________ 20__ року

 

Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації

 

_______________ В.ОГІНСЬКИЙ

 

«__» __________ 20__ року

 

 

Сокаль -2017

 

 

 1. Визначення проблеми

 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до чинного законодавства.

До 2016 року згідно частин 5 статті 102 Бюджетного кодексу України компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством, здійснювалась за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Пункт «ґ» статті 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

В 2016 році відшкодування за пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами на залізничному транспорті приміського сполучення з місцевого бюджету не проводились.             Відповідно до розрахунків, поданих виробничим структурним підрозділом «Львівська дирекція залізничних перевезень»  регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», втрати від пільгового перевезення пасажирів по станції «Сокаль» становили 112,8 тис. грн.              Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про Службу безпеки України», “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року   № 354” – окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду в залізничному транспорті приміського сполучення. Орієнтовна кількість окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення у Сокальському районі 33,2 тис. громадян.

 

 1. Мета Програми

 

Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

 

 1. Виконавці Програми

 

          Відповідальним виконавцям Програми є:

 • головний розпорядник коштів районного бюджету – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації;
 • структурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

 

 1. Обсяги, джерела фінансування, строки та порядок

виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок районного бюджету в межах коштів, затверджених рішенням Сокальської районної ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.

Головним розпорядником коштів виступає управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації.

Порядок компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Сокальського районну на залізничному транспорті приміського сполучення затверджується розпорядженням голови Сокальської районної державної адміністрації.

 

 1. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян Сокальського районну на залізничному транспорт приміського сполучення.

Відшкодування частини витрат, пов’язаних із наданням пільг з перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорт приміського сполучення.

 

 1. Координація та контроль щодо виконання Програми

 

          Координацію дій між виконавцями Програми здійснює Сокальська районна  державна адміністрація.

Контроль за станом реалізації Програми здійснює  постійна комісія з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради.

 

 

Додаток №1 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих

категорій громадян на залізничному  транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

ПАСПОРТ

Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному  транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

 

 

 1. Ініціатори розроблення Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації
 2. Дата, номер документа

про затвердження Програми:                                 ___________

 

 1. Розробник Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 1. Співрозробники Програми: –

 

 

 1. Відповідальні виконавці Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 1. Учасники Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 1. Термін реалізації Програми: червень – грудень 2017 року.

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 100,0 тис. грн.

у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету – 0,0 грн.

8.2. коштів районних бюджетів – 100,0 тис. грн.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення                                                              В.  ОГІНСЬКИЙ

 

 

Додаток №2 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих

категорій громадян на залізничному  транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми

 

Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

                                                                                                                                                               тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми,   грн.
2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 100,0 100,0
районний бюджет 100,0 100,0

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення                                                                              В. ОГІНСЬКИЙ

 

Додаток №3 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих

категорій громадян на залізничному  транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничному транспорті

у Сокальському районні на 2017 рік

 

2017 рік
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува

ний резуль-тат

джерела* обсяги, тис. грн
1.

 

 

 

 

 

Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Відшкодування втрат доходів перевізнику  від пільгового перевезення окремих категорій громадян

 

Затрати –  100,0 тис. грн.

Продукт – права на пільговий проїзд скористаються 8,2 тис. громадян.

Ефективність – фактична кількість осіб, які скористалися правом на пільговий проїзд.

Якість – відсоток відшкодованих коштів перевізникам за пільговий проїзд  окремих  категорій  до виділених асигнувань (100%) .

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

районний бюджет 100,0 дотримання права громадян на пільговий проїзд
Разом у 2017 році 100,0  
Усього на Програму 100,0

 

 

                   

Начальник управління соціального захисту

населення  райдержадміністрації                                                                         В. ОГІНСЬКИЙ