Про затвердження Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІV  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №______

   

__ ________ 2017 року                                                                        м.Сокаль                                                  

 

Про затвердження Програми водопостачання
населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки профільної комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва , Сокальська районна рада Львівської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік, що додається.
 2. Доручити Сокальській районні державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету врахувати видатки на реалізацію Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

Голова  районної  ради                                                                                       Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Перший заступник голови в.о.Голови Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Задолинна І.Р.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

Затверджено

Голова Сокальської

Голова районної ради

_______________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

ПРОГРАМА

водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

________________Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

 

 

 

                                                     

                                                   З М І С Т

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      стор.

 

 1. Паспорт Програми водопостачання   населених   пунктів     Сокальського

району на 2017 рік                                                                                                     3

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 4
 2. Мета Програми 5
 3. Основні завдання та заходи реалізації Програми             5
 4. Терміни реалізації Програми       5
 5. Обсяги та джерела фінансування Програми 6
 6. Очікувані результати виконання Програми 6
 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 7

 

Додаток: Ресурсне забезпечення Програми водопостачання населених

пунктів Сокальського району на 2017 рік                                                              8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт

Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Депутат Сокальської районної ради Мороз І.В.

відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми –

 

 1. Розробник Програми: Депутат Сокальської районної ради Мороз І.В.

відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

 

 1. Відповідальний виконавець Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА, фінансове управління Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування

 

 1. Учасники Програми: органи місцевого самоврядування Львівської області

 

 1. Термін реалізації Програми: 2017 рік

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  усього – 15,0  тис. грн. , у тому числі:

7.1.  кошти районного бюджету 15,0 тис. грн.

 

 

 

 

Перший заступник голови

Сокальської районної державної адміністрації                      І.Р.Задолинна

 

 

 

 

 

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Органи місцевого самоврядування, у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та незначними своїми бюджетами, не можуть повністю вирішити основні проблеми життєзабезпечення своїх територій, відповідно  потребують підтримки з боку району, області та держави.

Основними пріоритетами розвитку Сокальського району є забезпечення  сприятливого та комфортного проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і комунальних послуг.

Програмою передбачається вирішення однієї з гострих проблем району – підвищення рівня  водопостачання населених пунктів.

 

Проблеми та шляхи їх розв’язання

У Сокальському районі  забезпечено централізованим водопостачанням __3___ міста, __1__ селище міського типу, ___43____ сільських населених пункти, __287___ промислових підприємств та об’єктів комунально–побутового призначення, _____ бюджетних установ і організацій, __76456____ житлових квартир (будинків). Рівень водопостачання району  складає 45 %.

У Сокальському районі незавершене будівництво водопроводів по Угнівській, Белзській Карівській та Корчівській сільських радах.

З метою підвищення рівня водопостачання населених пунктів необхідно системно пороводити заміну застарілого насосного обладнання, завершити будівництво раніше розпочатих  водопроводів,  продовжувати  будівництво нових  та  розвивати будівництво мереж  водопостачання, що забезпечить  збалансоване  залучення  коштів з  різних джерел  фінансування  на об’єкти незавершеного будівництва та відповідно зменшить його обсяги,  а також дозволить розбудовувати нові об’єкти систем водопостачання  і  створить  умови  для розв’язання  проблемних питань регіону.

 

 

 

 1. Мета Програми

 

Основною метою Програми є заміна зношеного насосного обладнання та забезпечення якісного безперебійного водопостачання до населених пунктів району.

Це дозволить  покращити  умови життєдіяльності  мешканців району  та в подальшому забезпечить перспективи планування завдань та заходів, спрямованих  на розвиток  місцевих громад та регіону в цілому.

 

 1. Основні завдання та заходи реалізації Програми

 

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості Львівської області є покращення якості життя населення області та впровадження  стандартів ЄС. Основними завданнями Програми  є створення сприятливого і комфортного проживання мешканців та надання  їм доступних і якісних послуг з водопостачання. Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців району.

Розв’язання зазначених проблем здійснюється виконанням таких  завдань:

 1. Заміна зношеного насосного обладнання та забезпечення якісного безперебійного водопостачання до населених пунктів району.
 2. Реконструкція систем водопостачання та будівництво нових, розвиток мереж  водопостачання населених пунктів району.

 

 

 1. Терміни реалізації Програми

Термін реалізації Програми – 2017 рік.

 

 

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок  районного бюджету становить 15,0 тис. грн.

Обсяги  фінансування Програми  визначаються  підчас внесення змін до показників районного бюджету на відповідний рік, в межах видатків передбачених  головному розпоряднику  коштів,  відповідальному  за виконання  завдань і заходів програми.

Перелік об’єктів, який пропонується для  фінансування на відповідний рік, формується  відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА на підставі поданих  пропозицій  місцевими радами  за погодженням з районною радою.

У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до переліку об’єктів вносяться райдержадміністрацією за погодженням з фінансовим управлінням державної адміністрації, постійною комісією Сокальської районної з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік  спрямована на створення сприятливих умов проживання жителів району та підвищення їх життєвого рівня.

Передбачається заміна насосного обладнання ЕВ 8-16-100 для централізованого водопостачання в м.Угнів Сокальського району , що дозволить забезпечити централізованим водопостачанням 1500 осіб, 300 домоволодінь.

 

 

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацию та контроль за виконанням Програми здійснює відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури, фінансовим управлінням Сокальської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми  водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 15,0 15,0
у тому числі:
Районні бюджет 15,0 15,0

 

Заступник голови  районної ради                                                  Василь Бойко

 

 

 


Додаток 2

до Програми  водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної програми

Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2017 рік.

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: Заміна зношеного насосного обладнання та забезпечення якісного безперебійного водопостачання до населених пунктів району.

 

Заходи:

Виділення коштів Угнівській міській раді для купівлі насоса ЕЦВ 8-16-100 для водопостачання м.Угнів

затрат:

15,0 тис. грн.

Відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури РДА, фінансову управління РДА, органи місцевого самоврядування районний бюджет 15,0 Заміна зношеного насосного обладнання та забезпечення якісного безперебійного водопостачання до населених пунктів району.

 

продукту: Заміна зношеного насосного обладнання та забезпечення якісного безперебійного водопостачання до населених пунктів району.

 

ефективності:

покращення умов життєдіяльності мешканців району

підключення до водопроводів 300 домогосподарств
якості:

підключення до водопроводів 300 домогосподарств

Усього на етап або на програму:   15,0

Заступник голови  районної ради                                                           Василь Бойко