Р І Ш Е Н Н Я №344 від 30 червня 2017р / Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІХ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 344

30 червня 2017 року м.Сокаль

Про внесення змін до Програми
соціального захисту окремих категорій
населення Сокальського району на 2017 рік

Керуючись п.16 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада  Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 23 грудня 2016 року №217 (далі – Програма), а саме:

 1.1. Пункт 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» доповнити підпунктом 4.10. наступного змісту :

«4.10. Одноразова грошова допомога членам сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши)».

 1.2. Пункт 6  «Порядок реалізації заходів Програми» доповнити підпунктом 6.10. наступного змісту:

«6.10. Одноразова грошова допомога членам сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши).

Розмір допомоги визначений в Додатку №1 до Програма соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік.

Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем Програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (Виконавця заходу).

До члена сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши) (надалі – член сім’ї) належать неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, батьки, один з подружжя,  який не одружився  вдруге.

Виплата допомоги призначається без звернення заявника, якщо член сім’ї отримував її у попередньому бюджетному році за аналогічною Програмою.

У разі первинного звернення допомога виплачується членам сім’ї відповідно до поданої заяви та підтверджуючих документів.

Допомога призначається за умови місця реєстрації члена сім’ї в Сокальському районі, або фактичного проживання без реєстрації на території Сокальського району.

Кошти виплачуються через поштове відділення або особовий рахунок отримувача допомоги».

1.3. Додаток до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 рік «Розмір грошових допомог» доповнити пунктом 1.9. наступного змісту:

«1.9. Одноразова грошова допомога членам сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши):

–   неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис. грн.;

–  члени сім’ї, які мають інвалідність І чи ІІ групи – 5,0 тис. грн.;

–  працездатні члени сім’ї, члени сім’ї загиблого, які досягли пенсійного віку – 2,5 тис. грн

1.4.    Пункт 8 Додатку №2 до Програми соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік «ПАСПОРТ» викласти у новій редакції:

Загальний обсяг фінансових – 1 247,2 тис. грн.

1.5.    Пункт 8.1. Додатку № 2 до Програми соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік «ПАСПОРТ» викласти у новій редакції:

коштів районного бюджету – 1028,1 тис. грн.

коштів місцевих бюджетів – 219,1 тис. грн.

1.6.    В Додаток № 3 до Програми соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік внести зміни:

–         Цифру «1234,7» замінити на «1028,1»;

–         Цифру «1015,6» замінити на «1028,1».

1.7.    Додаток № 4 до Програми соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік доповнити новим пунктом:

Назва завдання – Одноразова грошова допомога членам сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши).

Перелік заходів завдання – Виплата одноразової грошової допомоги членам сім’ї військовослужбовця, який потрапив у полон вимушено, рахується такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши).

Показники виконання заходу, один. виміру –

  • Затрати – 12,5 тис. грн.

  • Продукт – Реалізується шляхом виплати одноразової грошової допомоги в розмірі:

–     неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис. грн.;

–      члени сім’ї, які мають інвалідність І чи ІІ групи – 5,0 тис.грн.;

–      працездатні члени сім’ї, члени сім’ї загиблого, які досягли пенсійного віку – 2,5 тис.грн.

  • Ефективність – Покращення матеріального становища сімей військовослужбовців, які потрапили у полон вимушено, рахуються такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши).

  • Якість – Охоплення 100% до потреби у виконання заходів.

Виконавець заходу, показника – УСЗН.

Фінансування:

  • Джерела – районний бюджет.

  • Обсяги – 12,5 тис. грн.

Очікуваний результат – Покращення матеріального становища сімей військовослужбовців, які потрапили у полон вимушено, рахуються такими що тимчасово відсутній у частині (безвісті пропавши).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Голова районної ради Микола Пасько