Р І Ш Е Н Н Я №343 від 30 червня 2017 року / Про Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна  друкарня» на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХІХ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 343

30 червня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП

Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна  друкарня»  на 2017 рік

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальської районної друкарні» від 22 лютого 2017 р. №44, пропозиції постійних  комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.С. Леонові) передбачити кошти на реалізацію заходів Програми при внесенні змін до показників районного бюджету на 2017рік. Сума фінансування визначається рішенням сесії про районний бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей.
 3. Головним розпорядником коштів Програми є районна рада, відповідальним виконавцем – КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня».
 4. Відповідальному виконавцю Програми:

4.1. Звітувати на сесії районної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів;

4.2. Після закінчення дії Програми скласти заключний звіт про результати виконання Програми та подати його на розгляд сесії районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати Програми.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

Голова районної ради                                                                Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_______________  Токай Р.Н.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

________________ М.Пасько

 

МП

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та зміцнення

матеріально-технічної бази

КП Сокальської районної ради

Львівської області

«Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва Сокальської районної ради

________________ Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

Директор КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня»

_________________ Шклянка Б.П.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

ПАСПОРТ

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми __ КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня»
 2. Дата, номер документа
  про затвердження програми _______________________________________
 3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області
 4. Співрозробники програми КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня»___
 5. Відповідальний виконавець програми _Сокальська районна рада Львівської області
 6. Учасники програми _ КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня», районна рада, райдержадміністрація
 7. Термін реалізації програми ____ квітень-жовтень 2017р

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, __________в межах виділеного фінансового ресурсу_
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету  в межах виділеного фінансового ресурсу
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________
Керівник установи –
головного розпорядника
коштів                                    _____
Пасько М.М.________________                 ______________

                                                              (П. І. Б.)                                       (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми         ___
Шклянка Б.П.__________________              ______________

                                                              (П. І. Б.)                                        (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

Програма розвитку, діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази районної друкарні розроблена виходячи з аналізу поліграфічного ринку, матеріального та технічного стану підприємства та на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2017 рік

 1. Загальна характеристика Програми

 

1 Ініціатор розроблення Програми Сокальська районна рада Львівської області

КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня

2 Дата , номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми
3 Розробник Програми Сокальська районна рада Львівської області
4 Співрозробники  Програми

 

КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня»___
5 Відповідальний виконавець Програми

 

 

КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня
6 Учасники Програми КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня», районна рада, райдержадміністрація

 

7 Термін реалізації Програми 2017 р.

 

8 Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових результатів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) в межах виділеного фінансового ресурсу
9.1 В т. ч. бюджетних коштів (тис. грн.) в межах виділеного фінансового ресурсу
3 них коштів районного бюджету (тис. грн..) в межах виділеного фінансового ресурсу
10 кошти комунального підприємства   (тис. грн..) в межах виділеного фінансового ресурсу
11 Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Велика кількість поліграфічних підприємств і підприємців, що займаються поліграфічною діяльністю (понад 70 в області, основна маса яких – приватні) привела до гострої конкуренції в захопленні поліграфічного ринку та зниженні цін на бланкову та журнальну продукцію (враховуючи те, що ціни на матеріали за 2016-2017 роки виросли на 40%, заробітна плата в двічі, при цьому жодної заборгованості наше підприємство не мало, і в даний час жодних скорочень на підприємстві не було, а ціни на дані види продукції тільки на 20% зросли, бо потрібно втримати замовників і вишукувати шляхи зменшення собівартості продукції. Старе поліграфічне обладнання постійно потребує вкладень в ремонт, дані фактори спричиняють зменшення замовлень в районній друкарні та гостру потребу кардинально підвищити продуктивність праці, розширити асортимент продукції. Колектив підприємства своєю працею довів, що і в складних умовах можна працювати ефективно та за результатами фінансово-статистичної звітності у 2015 році наше підприємство було визнано «Кращим комунальним підприємством країни-2015», за що отримало відзнаки. У 2016 році також наше підприємство було номіноване «Краще державне підприємство 2016» у поліграфічній галузі.

Та все ж через недостатність коштів немає змоги покращити матеріально-технічне забезпечення, яке сприяло б розширенню асортименту продукції та усуненню ручної праці при проведенні багатьох видів робіт. Саме значна частка ручної праці призводить до кінцевого подорожчання готової продукції та низькій продуктивності. В подальшому плануємо за рахунок коштів з програми і власних коштів купити нитко швейну,  тигельну машину Гейдельберг вартістю 65 тис.грн

Повідомляємо, що у попередні роки було прийнято до фінансування одну Програми розвитку Сокальської районної друкарні, у 2014 році, на 100 тис. грн., та через брак бюджетних кошті профінансовано тільки 13 тис.грн на купівлю насвітлювальної рами, і це дало змогу хоча б трішки покращити процес роботи при друкуванні. Ще однією з болючих проблем, які є КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня», це систематична заборгованість РДА за спожиту електроенергію державним архівом, що розташований на другому поверсі районної друкарні і має єдину лінію електропостачання. У зимовий період місячне споживання електроенергії (переважно для встановлення температурного режиму, що вимагає технологічний процес архівного зберігання матеріалів) у вартісному виразі становить близько 4-5 тис. кВт. Відведені ліміти РДА унеможливлюють повної оплати і це призводить до накопичення боргу та ризиків відключення електроенергії. Наше підприємство має також електричне опалення і в 2015 році за рахунок власних коштів закуплено новий електричний котел, а в друкарському цеху встановлено 9 металопласти-кових вікон, що дало змогу економії тепла та покращення якості виконання замовлень, 2 металопластикові вікна встановлено і зроблено ремонт в кабінеті який не використовувався, а тепер здано в оренду. Одним із способів покращення фінансового стану підприємства є здавання в оренду приміщень (другий виробничий цех, складські приміщення), що не використовувалися. У 2016 році за кошти підприємства було встановлено вхідні металеві утеплені двері, перекрито дах майстерні металопрофілем. Загальна форма оподаткування не дає можливості накопичення фінансового ресурсу для купівлі вартісного виробничого обладнання яке дасть змогу збільшити оборотній капітал.

З. Мета Програми

Покращення умов діяльності друкарні, зміцнення матеріально-технічної бази, розширення асортименту продукції та покращення її якості;

Виведення друкарні на якісно-новий рівень конкурентоспроможності, віднайдення своєї ніші на ринку поліграфічних послуг області, та Волині;

Освоєння нових видів друкованої продукції, упакування, та інше.

Підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.,

Це інвестиційний вклад у виробниче комунальне підприємство Сокальської районної ради, яке ще багато років буде стабільним платником податків у місцевий бюджет і в подальшому буде надавати професійні послуги на теренах Сокальщини.

 1. Відповідальні виконавці Програми

Програма реалізовується комунальним підприємством Сокальської районної ради, тож відповідальним виконавцем Програми є Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня»

 1. Основні завдання Програми

– Поповнення статутного фонду за рахунок оновлення обладнання, для оперативної поліграфії та друку повно колірної газетної та комерційної продукції у формі буклетів, листівок, упаковки та інше.

      1.- придбання двоколірної офсетної машини  Ryobi 512 H-NP,   або Heidelberg GTO 52-2+

 1. Поповнення статутного фонду за рахунок придбання паперу, картону, лідерину, офсетних фарб, пластин, плівок, поліграфічної хімії та іншої продукції для поліграфічного виробництва з власних коштів.
 2. Придбання висікальної машини Гейдельберг для розширення асортименту виробництва конкурентної продукції з власних коштів.
 3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Інвестування в поліграфічне обладнання дасть наступні позитивні результати:

 • Придбання повноколірної машини SOLNA 225 у 2010р. за кошти районного бюджету дало можливість закрити потреби в районі з виготовлення повно колірної продукції, дозволило виконувати якісний друк нашої районної газети «Голос з-над Бугу», і де-яку рекламну поліграфічну продукцію. На даний час все до друкове і післядрукове обладнання нашого підприємства морально застаріле і має 100% зношеності, що постійно потребує вкладень у поточні ремонти, а це більше 1000 грн в місяць. Потребує оновлення обладнання для виготовлення бланкової продукції, малоформатного повно колірного друку промислового та промоціно-рекламного характеру. Плануємо власним коштом купити машину для чорного друку Rомаyor -314, та висі кально-тигельну машину Гейдельберг.
 • механізація післядрукових робіт через придбання листопідбірної машин дала б можливість зменшити собівартість продукції, значно збільшити річний обсяг реалізації продукції, але ми будемо старатись купити власним коштом у наступному році. В рамках даної Програми ми робимо акцент на закупівлю двоколірної друкарської офсетної машини нового покоління Ryobi 512 H-NP, або Heidelberg GTO 52-2+ . По загальних показниках ці машини ідентичні, не велика розбіжність тільки в ціні і де-яких додаткових характеристиках. Ці машини видають хорошу якість кольорової поліграфії, з економним споживанням електроспоживання, та з мінімальним браком, що дасть змогу розширити спектр нашої продукції високої якості. Малоформатні газети, буклети, реклами, грамоти, упаковка, обкладинки та безліч малотиражної продукції дасть додатковий об’єм роботи для нашого комунального підприємства, та додаткові доходи. У зв’язку з тимчасовою відсутністю друку нашої районної газети, суттєво зменшилось навантаження на працівників і з збільшенням мінімальної заробітної плати, у двічі збільшився фонд оплати праці, а збільшити об’єми на цьому обладнанні майже неможливо.

Враховуючи те, що з кожним днем ситуація на поліграфічному ринку ускладнюється, дана Програма буде мати позитивний ефект тільки в разі її повного фінансування у 2017 році.

КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друканя» відраховує понад 72 тис. гривень податків в рік у районний та державний бюджет і забезпечує роботою 6-8 осіб.

Без виконання зазначеного ряду заходів і технологічного оновлення, то його чекає неминучий спад виробництва та збільшення заборгованості особливо по заробітній платі.

Виділення зазначених коштів через районний бюджет допоможе одному з найстаріших і чи не останньому із реально працючих, виробничих комунальних підприємств району заради подальшого наповнення бюджету та збереження існуючих робочих місць.

 

 

 1. Очікувані результати.

Реалізація Програми дає можливість зміцнити матеріально-технічну базу, оновити поліграфічне обладнання для розширення асортименту продукції та покращення її якості;

Придбання матеріалів та засобів для офсетного поліграфічного друку дає можливість вчасно та якісно виконувати більш складні замовлення, розширює перелік видів робіт і послуг, виведення друкарні на якісно новий рівень конкурентоспроможності на ринку поліграфічних послуг області;

Освоєння нових видів друкованої продукції на картоні, висічки та виготовлення упакування для місцевих підприємств і приватних підприємців  дає змогу забезпечити  попит, хорошу рентабельність та додаткові швидко оборотні кошти.

Придбання енергозберігаючих метало пластикових  вікон та встановлення їх у виробничих цехах уже дало можливість зменшити на 5%  відходи паперу, на 10% економія споживання електроенергії в опалювальний сезон, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.

 

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

№ п/п  

Назва завдання

Перелік заходів Програми Термін виконання Вико-навець Джерело фінан-сування Орієнтовний обсяг фінан­сування в тис. грн. Очікував-ний результат
1. Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня» Придбання паперу, фарби, інших матеріалів для виробництва 2017 р. січень-червень Район-на дру-карня

 

власний бюд-жет

 

20 тис. грн. Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку
2. Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня» Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP,

Heidelberg GTO 52-2+

2017р

червень

 

Район-на дру-карня

 

 

Район-ний бюд-жет

 

 

299 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку, новий сегмент продукції
3. Закупівля виробничого обладнання Закупівля друкарської машини  Rомаyor -314,

 

2017 р. жовтень

 

Район-на дру-карня

 

Райдрукарня власний бюджет 30 тис. грн. енергозбереження
4. Закупівля виробничого обладнання Закупівля висі кально тигельної машини  Гейдельберг 2017 р. жовтень

 

Район-на дру-карня

 

Власний бюджет 65 тис. грн. Розширення асортименту продукції
 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію і контроль за ходом виконання даної Програми здійснює директор районної друкарні, постійна комісія районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 1. Ресурсне забезпечення районної Програми розвитку та діяльності КП «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

Фінансове забезпечення Програми  здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з кошторисних призначень  в межах виділеного фінансового ресурсу.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити І-й етап виконання Програми

ІІ квартал 2017 р.

 

ІІ-й етап виконання Програми

ІІІ квартал 2017 р

Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів всього:, в т.ч. в межах виділеного фінансового ресурсу в межах виділеного фінансового ресурсу
Державний бюджет
Районний бюджет в межах виділеного фінансового ресурсу.. в межах виділеного фінансового ресурсу
Кошти не бюджетних джерел 0 тис. грн 190 тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 Програми фінансової підтримки та зміцнення

матеріально-технічної бази

КП Сокальської районної ради

Львівської області «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

Показники продукту розвитку КП «Сокальська районна друкарня»

 

з/п

Назва показника Оди-ниця виміру Вихідні дані станом на 01.07.2013 Показники до виконання програми % збільшення І етап 2013-16 р % збільшення ІІ етап 2017р. Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2016рік заплановано 01.01.

2017рік

Всього 31.12.

2017рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту до програми
1 Журнальна та бланкова продукція грн 73120,00 300000,00 353100,00 375000,00 77,9% 17,7% 6,35%
2 Книжкова продукція грн 10000,00 15000,00 20000,00 35000,00 15% 33,2% 25,5%
3 Кольорова друкована продукція грн 4900,00 26000,00 30000,00 55000,00 53,2% 11,5% 54,5%
4

 

Газетна продукція грн 41000,00 74850,00 86000,00 100000,00 54,6% 8,7% 11,4%
5 Інша продукція грн 2000,00 5000,00 7000,00 35000,00 25% 7,14% 200%
6 Доходи від оренди та інші грн 3750.00 17600.00 17950.00 300000,00 21,2% 0,12% 59,8%
ІІ Показники ефективності програми
1 Загальні витрати грн 140600,00 652100,00 692700,00 750000,00 21,5% 1,03% 9,25%
2 податки грн 24524,00 80180,00 82705,81 71212,21 15,5% 11,4% 13,5%
3 Заробітна плата грн 61310,00 184150,00 222730,00 171822,00 14% 14%
4 Оборот продукції грн 81020,00 126000,00 207020,00 235000,00 15,6% 11,4% 13,5%
ІІІ Показники якості програми
1 Виконання показників валової кількості продукції грн. 1,73 1,77 1,75 1,9 1,02% 1,09% 1,09%
2 Оплата за електроенергію грн 121174,28 138500,00 24674,28 328500,00 98,8% 100,4% 2,4%
3 Валовий обсяг продукції грн 81020,00 126000,00 207020,00 250000,00 15,6% 12,1% 13,5%
4 Чистий прибуток грн -24000 10600 18000

 

 

Директор КП «Сокальська районна друкарня»                              Шклянка Богдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 Програми фінансової підтримки та

зміцнення матеріально-технічної бази

КП Сокальської районної ради Львівської області

«Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 

Планові показники продукту розвитку КП «Сокальської районної друкарні» 2014- 2019р

 

Показники                      2014                  2015         2016          2017         2018         2019

 • Валовий дохід (тис. грн..) 481,1       509,9       598,7        687,2       710,5     778,4
 • Чистий  дохід                        400,9       467,6       496,1        572,5        592,1     656,7
 • Валові витрати (тис. грн..)  397,4     462,3         487,1        546,4       586,6     641,0
 • Одержаний прибуток (тис. грн..3,5     4,0               4,4            5,1              5,4        6,0
 • Фонд оплати праці                 210,05    262,60      294,20      367,40     381,20  441,00
 • Середня зарплата 1710       1850         2075          2300         2400        2500
 • Заборгованість по зарплаті 0             0                 0                 0              0              0
 • Чисельність працівників. 7              8                 8                 9              9              10
 • Обсяг дебіторської заборгов.11,5 5                  5                 5              5              5
 • Обсяг кредиторської заборгов.39,6 20              23               25            25            25
 • Фінансування з районного 40          0          0               0          100          0

бюджету, в т.ч.

 

 

1 квартал 2013-2014 – 2016р.            (в тис. грн..)

1 кв. 2013р.    1 кв. 2014р.         1 кв. 2016р.

 1. Товарна продукція(дохід) 41,8                 66,4                            181,170
 2. Прибуток 0,7                   0,8                              11,4
 3. Фонд зарплати 30,9                 18,7                            47,190
 4. Середня зарплата 1338                1640                           2097
 5. Заборгованість по залп. 52100              не має                        не має
 6. Чисельність 7                      6                                 7,5
 7. Заборгов за світло РДА 20,0                  5,5                             6,9
 8. Заборгов перед постач. матер  1                  31,8                             0

 

Директор КП «Сокальська районна друкарня»                              Шклянка Богдан

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази

КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми*

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Завдання 1

Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня»

Захід 1

Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP, або

Heidelberg GTO 52-2+

затрат

299000 грн

купівля обладнання

Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня» З районного бюджету в межах виділеного фінансового ресурсу Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку, новий сегмент продукції
продукту  буде вироблено більше КП «Сокальська районна друкарня»     Збільшення виробництва кольорової продукції на 55 тис грн
ефективності пов’язана з новим сегментом продукції КП «Сокальська районна друкарня»     Новий сегмент продукції очікується на рівні 35 тис грн
якості виконання конкурентноспроможної продукції КП «Сокальська районна друкарня»     Зменшення собівартості прордукції

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                           Василь Бойко

 

 

Додаток 4 Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази

КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 

 

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 __ рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, в межах виділеного фінансового ресурсу в межах виділеного фінансового ресурсу
у тому числі
районний бюджет в межах виділеного фінансового ресурсу в межах виділеного фінансового ресурсу
бюджети міст, селища, сіл**
кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

Заступник голови районної ради                           Василь Бойко