Р І Ш Е Н Н Я №362 від 26 липня 2017 року / Про затвердження умов конкурсу на визначення опорних навчальних закладів

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХ сесія_VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №362

 26 липня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про затвердження
умов конкурсу
на визначення
опорних навчальних закладів

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VІІІ, листів Міністерства освіти і науки від 28.01.2016 року № 1/10-251 «Щодо створення опорних шкіл», від 23.02.2016 року № 1/9-94 «Щодо опорних шкіл», Положення про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року  № 777 ( у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79), із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про освітній округ» та  з метою оптимального формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити умови конкурсу на визначення опорних навчальних закладів (додаток 1).
 2. Утворити конкурсний комітет із визначення опорних навчальних закладів у складі згідно з додатком 2.
 3. Конкурсному комітету із визначення опорних навчальних закладів до 18.08.2017 року провести конкурс на визначення опорних навчальних закладів.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

Голова районної ради                                                                                           Микола Пасько

 

 

Додаток 1 до рішення

Сокальської районної ради

Львівської області

№362 від 26.07.2017р.

 

Умови конкурсу
на визначення опорних навчальних закладів

 

І. Загальні положення

 

1.Районний конкурс на  визначення опорних навчальних закладів (далі – Конкурс) проводиться в рамках проекту по децентралізації освіти та оптимізації мережі шкіл, з метою покращення умов для забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, активізації роботи щодо створення єдиного освітнього простору, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального й ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів та для сприяння першочергового спрямування коштів, виділених у рамках підтримки опорної школи.

 1. Метою Конкурсу є визначення опорних навчальних закладів в межах освітніх округів та створення на їх базі умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти району; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання; концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців); створення єдиної системи виховної роботи.

 

 1. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу разом з філіями, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, ефективне використання наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічного оснащення опорних закладів.

 

 1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснює конкурсний комітет із визначення опорних навчальних закладів, створений районною радою.

 

ІІ. Учасники Конкурсу

У Конкурсі беруть участь навчальні заклади району і загальна кількість учнів опорного навчального закладу (без врахування учнів філій), як правило, становитиме не менше 200 осіб .

 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу

 

 1. Конкурс проводитьсяу два етапи:

І етап – підготовчий, подання оголошення в газету, подання заявок відповідними навчальними загальноосвітніми закладами на участь у Конкурсі в Сокальську районну раду (термін подання заявок встановлюється комітетом та не може становити менше 2 тижнів).

ІІ етап – основний – визначенняпереможців Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати в Сокальську районну раду заявку, ілюстративні матеріали (відеопрезентації), опис проекту опорної школи (до 20 аркушів) з інформацією за напрямами:

1) кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування філій);

2) кількість філій, або населених пунктів, звідки будуть підвозитися учні з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання;

3) кількість учнів, які тепер навчаються в інших школах та будуть підвозитися до опорної школи;

4) загальна кількість учнів, що будуть підвозитися до опорної школи;

5) якісний склад та досягнення педагогічного колективу; прогнозовані профілі навчання, поглиблене вивчення предметів; науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту наукових робіт МАН, інших змагань та конкурсів;

6) матеріально-технічна база закладу: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інші, лабораторії; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; укомплектована бібліотека, їдальня (вказати кількість посадочних місць), обладнання харчоблоку, та інше;

7) план розвитку навчального закладу на 3 роки (3-5 сторінок з оцінкою можливих ризиків);

8) маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з урахуванням відстані та приблизного часу в дорозі);

9) наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогів до місця навчання, роботи та місця проживання;

10) план організації інклюзивного навчання в закладі (за потребою); чіткий опис інвестиційних потреб опорної школи;

11) необхідність придбання автобусів для перевезення учнів і педпрацівників; інвестиції в шкільну бібліотеку; заходи з енергозбереження;

12)  ремонт приміщень опорної школи (необхідно додати докладне пояснення відповідних потреб школи);

13) облаштування, необхідне для забезпечення інклюзивного навчання; включення інших видів позашкільної діяльності.

Усі документи подаються також і в електронному вигляді.

 1. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Сокальської районної ради на протязі двох робочих днів після надходження.

 

ІV. Критеріїоцінювання та визначенняпереможців Конкурсу

 

 1. Визначення опорних навчальних закладів проводиться конкурсним комітетом із визначення опорних навчальних закладів, створеним районною радою (далі- Комітет).

 

 1. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

 

 1. Подані матеріали на Конкурс оцінюються Комітетом за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

 

№ з/п Назвакритерію Оцінювання за критерієм
5 балів 10 балів
1. Кількістьфілій опорного закладу двіфілії три філії і більше
2. Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій) враховуючи прогнозовані показники оптимізації 200-300 осіб 300 осіб і більше
3. Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі до 50учнів більше50учнів
4. Наявність шкільних автобусів в межах пропонованої опорної школи один два і більше
5. Кількість класів на паралелі (після 4 – гокласу) один два і більше
6. Середня наповнюваність класів 15-20осіб більше 20осіб
7. Кількість профілів у опорному закладі один 2 і більше
8. Наявніст ькурсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи) 5-10 10 і більше
9. Професійність керівника опорної школи:

-враховується загальний бал щорічної оцінки керівників за 2015-2016 р.

 

 

11 і нижче

 

 

 

 

1-10 місце

 

 

10. Освітній рівень педагогів (% учителів з повною вищою освітою) 85-95% 95% і вище
11. Якісний рівень педагогів (% учителів з першою та вищою категоріями) 50-70% 71% і вище
12. Результати ЗНО

( якісні показники:

достатній і високий рівень)

до 30% 30% і більше
13. Перелік основних кабінетів для забезпечення навчально-виховного процесу

–         Кабінет математики

–         Кабінет фізики

–         Кабінет хімії

–         Кабінет біології

–         Кабінет географії

–         Кабінет інформатики

–         Кабінет української мови та літератури

–         Кабінет історії

–         Кабінет іноземних мов

 

 

 

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

 

 

є

є

є

є

є

є

є

 

є

є

14. Здатність забезпечити допрофільне і профільне навчання, поглиблене вивчення предметів Кабінети фізики, хімії, біології,  математики, географії забезпечені навчальним обладнанням та приладами для реалізації практичної складової навчання на 60% Кабінети фізики, хімії, біології,  математики, географії забезпечені навчальним обладнанням та приладами для реалізації практичної складової на 61% -100% відсотків.
15. Оздоровчо – спортивна база:

Стадіон

 

1

 

1 і більше  та облаштовані спортивні майданчики, тренажерні майданчики зі штучним покриттям, тощо.

16. Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою так, але відсутня одна із складових так
17. Створення доступних умов для людей з особливими потребами:

 

 

промарковані сходи та наявний дзвінок промарковані сходи, наявний дзвінок та встановлені пандуси
18. Опис усіх можливих джерел фінансування опорної школи у 2017 р. Залучення батьківських, спонсорських  коштів, коштів сільських, селищного, міських бюджетів, районного бюджету (вказати окремо суму залучених коштів з кожного джерела) залучення коштів обласного бюджету, участь у проектах інших рівнів

(міжнародних, транскордонних проектів та в проектах технічної допомоги (вказати окремо суму залучених коштів з кожного джерела))

Додатково нараховуються бали за наступним критерієм
19 Результати олімпіад та конкурсів Переможці та призери районного рівня – 1 бал за кожного переможця та призера Переможці та призери обласного, всеукраїнського та інших вищих рівнів – 5 бал за кожного переможця та призера

 

 1. Комітет працює на громадських засадах.

 

 1. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

 

 1. Рішення Комітету про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю  голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

 

 1. За підсумками Конкурсу комітет приймає рішення і рекомендує відібрані школи у якості опорних шкіл.

7.1. Протокол засідання комітету та прийняте ним рішення з підведення підсумків Конкурсу є підставою для підготовки проекту рішення на сесію районної ради щодо утворення опорних шкіл та їх філій.

 

 1. Інші питання , що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

 

 Додаток 2 до рішення

Сокальської районної ради

Львівської області

№362 від 26.07.2017р.

 

Склад конкурсного комітету

із визначення опорних навчальних закладів

 

Пасько Микола Миколайович Голова комітету, голова Сокальської районної ради
Члени конкурсного комітету
Задолинна Ірина Романівна Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації
Леонова Галина Степанівна Начальник фінансового управління Сокальської РДА
Монастирський Роман Теофілійович Начальник відділу освіти Сокальської РДА
Бойко Василь Іванович Заступник голови районної ради
Поліщук Микола Павлович голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення ( за згодою)
Береза Оксана Андріївна голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку(за згодою)
Пограничний Володимир Ігорович голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій( зазгодою)
Солодяк Олег Миронович голова постійної комісії районної ради з питань з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва ( за згодою)
Сенюк Андрій Іванович голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій ( за згодою)
Кожушко Олег Васильович депутат районної ради( за згодою)
Представник департаменту освіти і науки Львівської ОДА( за згодою)

 

 

Голова районної ради                                                                                   Микола Пасько