Р І Ш Е Н Н Я №367 від 26 липня  2017 року / Про внесення змін в Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 367

26 липня  2017 року                                                         м.Сокаль

    

Про внесення змін в Програму захисту
сільськогосподарських угідь від
повторного заболочення та населених
пунктів від підтоплення на 2017 рік

 

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік, затверджену рішенням сесії Сокальської районної ради №280 від 11.04.2017р.:

1.1. Викласти розділ 3 Програми «Заходи Програми» в новій редакції наступного змісту:

«1. Очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення, Впровадження заходів з метою збереження екологічної рівноваги в регіоні (заходи спрямовані на підвищення рівня грунтових вод).

  1. Ремонт гідротехнічних споруд, на внутрішньогосподарській меліоративній мережі, очистка ставків та пожежних водоємів з метою покращення пропуску води, регулювання водно–повітряного режиму земель, безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки».

1.2. Викласти розділ 4 Програми «Порядок використання коштів» в новій редакції наступного змісту:

«Кошти перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок відділу агропромислового розвитку відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою – розрахунком на видатки, передбачені Програмою.

Розпорядник коштів встановлює першочерговість та обсяги виконання робіт за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради  з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

Відділ агропромислового розвитку перераховує кошти на бюджетний рахунок виконавця Програми після того, як він представить усі документи, що підтверджують цільовий характер використання коштів.

Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість виконаних робіт, правильність оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності,   цільове використання коштів».

1.3.Викласти Додаток 1  до Програми у новій редакції, що додається.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 

 

Голова  районної  ради                                                                          Микола Пасько

 

  

 

                                                                                                                                                         Додаток 1 до  Програми захисту сільськогосподарських
угідь від повторного заболочення та населених пунктів
від підтоплення на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників
районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: Регулювання водно – повітряного режиму осушених земель, забезпечення сталого виробництва сільськогосподарських культур та покращення екологічного стану навколишнього середовища. Захід 1: Очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ, забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

 

 

затрат: обсяг витрат на очистку каналів протяжністю 2,217 км. районний бюджет 102,00 Відведення води з перезволожених площ, забезпечення безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки, захист населених пунктів від підтоплення. Впровадження заходів з метою збереження екологічної рівноваги в регіоні (заходи спрямовані на підвищення рівня грунтових вод)
продукту: Довжина каналів, які будуть очищені 2,217км. при потребі 804 км. районний бюджет 102,00 Відведення води з перезволожених площ, забезпечення безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки, захист населених пунктів від підтоплення.
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км каналу 46, 0 тис. грн.      
якості: відсоток виконання робіт до потреби 0,275%      
Захід 2: Ремонт гідротехнічних споруд, очистка ставків та пожежних водоємів з метою покращення пропуску води, регулювання водно-повітряного режиму земель, захисту від підтоплення населених пунктів, очистка ставків. затрат: обсяг витрат на 1 одиницю. районний бюджет 40,00 Відведення води з перезволожених площ, забезпечення безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки, захист населених пунктів від підтоплення.
продукту: 1 одиниця районний бюджет 40,00
ефективності: Середні витрати на реконструкцію 1 гідроспоруди, очистка ставу та прилеглої території ставка 40,0 тис.грн .
якості: ремонт однієї гідроспоруди та очистка прилеглої території.
Усього на етап або на програму:   142,00  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

 

Заступник голови Сокальської районної ради                                                               Василь Бойко