Р І Ш Е Н Н Я №368 від 26 липня 2017 року / Про затвердження Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік

 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я   №368

26 липня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 Про затвердження Програми
фінансової підтримки об’єктів благоустрою
у Сокальському районі на 2017 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист депутата районної ради Сенюка А.І. від 20.07.2017 року №20-07-01, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

 

 

 

Голова  районної  ради                                                  Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Сокальської районної

державної адміністрації                                        ________________Р.Токай

«_____» _____________ 2017 р.

МП

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Сокальської

районної ради Львівської області

№­­­­­­­­­_____ від ______________ 2017р.

Голова Сокальської районної ради

_____________________   М. Пасько

МП

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

________________Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль         2017 рік

                                                    

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Органи місцевого самоврядування, у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та незначною дохідною частиною бюджетів, не можуть повністю вирішити основні проблеми життєзабезпечення своїх територій, відповідно  потребують підтримки з боку району, області та держави.

Основними пріоритетами розвитку Сокальського району є забезпечення  сприятливого та комфортного проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і комунальних послуг.

Програмою передбачається вирішення однієї з важливих проблем району – облаштування  та підтримка об’єктів  благоустрою Сокальського району, які знаходяться на територіях місцевих рад.

Виконання заходів Програми передбачається відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України  №154 від 23.09.2003 року).

    Проблеми та шляхи їх розв’язання

У Сокальському районі станом на сьогодні є об’єкти, які не облаштовані відповідно до державних санітарних правил та норм та на яких не проведено благоустрій.

Дана Програма дасть можливість залучити кошти районного бюджету для закупівлі елементів огорож, для подальшого їх встановлення і огородження кладовищ, утримання в належному стані інших об’єктів благоустрою.

 

 1. Мета Програми

Основною метою Програми є закупівля елементів огорож для кладовищ району, з метою їх огородження, облаштування та благоустрою.

Це дозволить  покращити  умови утримання кладовищ в районі відповідно до державних санітарних правил та норм.

 

 1. Основні завдання та заходи реалізації Програми

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості Львівської області є покращення якості життя населення області та впровадження  стандартів ЄС. Основними завданнями Програми  є виконання чинного законодавства України та державних санітарних правил та норм в частині облаштування об’єктів  благоустрою в Сокальському районі

Розв’язання зазначених проблем здійснюється виконанням таких  завдань:

 1. Закупівля елементів огорож, які будуть використанні для облаштування (встановлення) огорожі кладовищ (цвинтарів).

 

 1. Терміни реалізації Програми

Термін реалізації Програми – 2017 рік.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок  районного бюджету становить 75,0 тис. грн.

Обсяги  фінансування Програми  визначаються  під час внесення змін до показників районного бюджету на відповідний рік, в межах видатків передбачених  головному розпоряднику  коштів,  відповідальному  за виконання  завдань і заходів програми.

Перелік об’єктів, який пропонується для  фінансування на відповідний рік, формується  відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА на підставі поданих пропозицій місцевими радами  за погодженням з районною радою.

У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до переліку об’єктів вносяться райдержадміністрацією за погодженням з фінансовим управлінням державної адміністрації, постійною комісією Сокальської районної з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

6.Очікувані результати виконання Програми

Програма фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік  спрямована на підвищення рівня утримання кладовищ та проведення їх облаштування, благоустрою відповідно до діючого законодавства, норм, правил, інших нормативно правових актів

Передбачається закупівля матеріалів (елементів огорожі) для облаштування кладовища (цвинтаря) у с. Двірці, Сокальського району. На даний час кладовище є не огородженим. На кладовищі кожного року здійснюються поховання людей за потребою, які проживають в КЗЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат».  Закупівля елементів огорожі дасть можливість провести огородження кладовища, провести його благоустрій та облаштування,  та виконати п. 3.11. державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПіН 2.2.2.028-99.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури, фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

 

 

           Додаток 1 до Програми  фінансової
підтримки об’єктів благоустрою у
Сокальському районі на 2017 рік

 

Паспорт

Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА, депутат Сокальської районної ради Глушко П.І., депутат Сокальської районної ради Сенюк А.І.

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми ________________

___________________________________________________________________

 

 1. Розробник Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

 

 1. Співрозробники Програми –     депутати Сокальської районної ради Глушко П.І. та  Сенюк А.І

 

5.Відповідальний виконавець Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА, фінансове управління Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування

 

 1. Учасники Програми: органи місцевого самоврядування Сокальського району Львівської області

 

 1. Термін реалізації Програми: 2017 рік

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  усього – 75,0  тис. грн. , у тому числі:

8.1.  кошти районного бюджету 75,0 тис. грн.

 

 

 

Голова  Сокальської 

районної державної адміністрації     ___________  Р.Н. Токай

 

 

 

 

           Додаток 2 до Програми  фінансової
підтримки об’єктів благоустрою у
Сокальському районі на 2017 рік

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 75,0 75,0
у тому числі:
Районні бюджет 75,0 75,0

 

Заступник голови  районної ради                                            Василь Бойко

 

 

 


                                                                                 Додаток 3 до Програми  фінансової підтримки об’єктів
благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників
районної програми

Програма фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: Закупівля елементів огорожі, які будуть використані при облаштуванні (будівництві) огорожі навколо кладовища Заходи:

Виділення коштів Двірцівській сільській раді для купівлі елементів огорожі для сільського кладовища (цвинтаря), а саме: плита мала -175 шт., плита велика – 350 шт., стовпи – 180 шт.

затрат:

75,0 тис. грн.

Відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури РДА, фінансове управління Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування районний бюджет 75,0 Покращення умов утримання кладовища в с.Двірці Сокальського району відповідно  до  державних санітарних правил та норм
продукту: елементи огорожі плита мала -175 шт., плита велика – 350 шт., стовпи – 180 шт.)
ефективності:

покращення умов надання послуг

якості:

приведення утримання кладовища відповідно до державних санітарних правил та норм

Усього на етап або на програму:   75,0

 

Заступник голови  районної ради                                                                      Василь Бойко