Вересень 06 2017 0Комент.

Великомостівська міська рада оголошує відбір виконавців з послуг з виконання земельних торгів

Інформація Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області
про оголошення відбору виконавця послуг

з виконання земельних торгів

  1. Мета проведення робіт:

проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок  неcільськогосподарського призначення.

  1. Дані про земельні ділянки  комунальної власності несільськогосподарського призначення, що розташовані в межах населеного на території Великомостівської  міської ради Сокальського району Львівської області:

– земельна  ділянка     площею  0,0022 га,   кадастровий номер  4624810600:10:002:0309, адреса: _м. Великі Мрости, вул. Б. Хмельницького;

– земельна  ділянка     площею  0,0029 га,   кадастровий номер  4624810600:10:002:0310, адреса: _м. Великі Мрости, вул. Б. Хмельницького;

– земельна  ділянка     площею  0,0021 га,   кадастровий номер  4624810600:10:002:0311, адреса: _м. Великі Мрости, вул. Б. Хмельницького;

– земельна  ділянка     площею  0,0016 га,   кадастровий номер  4624810600:10:002:0316, адреса: _м. Великі Мрости, вул. Б. Хмельницького;

– земельна  ділянка     площею  0,0015 га,   кадастровий номер  4624810600:10:002:0317, адреса: _м. Великі Мрости, вул. Б. Хмельницького;

  1. Умови відбору:

Документація на відбір  виконавця послуг з виконання земельних торгів подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “Документація на  відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи та окремий конверт з пропозицією щодо участі у відборі виконавця  послуг з виконання земельних торгів.

Пропозиція щодо участі у відборі виконавця  послуг з виконання земельних торгів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Переможець  конкурсу  забезпечує  фінансування  організації та проведення   земельних  торгів  за  власний  рахунок  на  підставі  відповідних  договорів  між  організатором    та  виконавцем  земельних  торгів  з  наступним  відшкодуванням  витрат  виконавцю  земельних  торгів  за  рахунок  коштів,  що  сплачуються  покупцем  лота.

Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення відбору.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі виконавця  не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з пропозицією щодо участі у відборі виконавця  послуг з виконання земельних торгів розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

– заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання земельних торгів довільної форми;

–  копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти на земельних торгах  (з продажу земельних ділянок та права оренди земельних ділянок державної та комунальної власності) за  2014, 2015, 2016  роки  та відповідний  період  2017року (на  день  подачі  заяви): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях з підтвердними документами (копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по проданих лотах).

  1. Строк подання документації на участь у відборі виконавця послуг з виконання земельних торгів:

до __02___._10____.2017року

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

Львівська область, Сокальський район,  м.Великі Мости, вул. _Шевченка, 6_, Великомостівська міська рада, індекс _80074____

  1. Інформація про проведення відбору виконавця:

Відбір Виконавця земельних торгів відбудеться  __05___.___10___.2017 року  об  11 годині  в приміщенні Великомостівської міської ради   (м. Великі Мости, вул. _Шевченка, 6).

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 

    Львівська область, Сокальський район, м.Великі Мости, вул. Шевченка, 6, приміщення міської ради, тел. _6-44-91_____, контактна особа   _Бурко Наталія Миколаїівна  тел. __6-44-73