Р І Ш Е Н Н Я №378 від 22 вересня 2017 року / Про внесення змін до Програми медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХI сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 378

22 вересня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про внесення змін до Програми
медичного забезпечення
демобілізованих учасників АТО
та членів сімей загиблих військовослужбовців
під час АТО на сході України, а
також поранених в ході Революції Гідності
у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.

 

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» від 14.08.2017 №1658/01-3 та висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада  Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни у Програму медичного забезпечення
  демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр., затверджену рішенням Сокальської районної ради від 31.03.2016 року № 76,

виклавши Додатки 1-3 в новій редакції, що додаються.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                         Микола Пасько

 

                                             Додаток 1 до Програми медичного забезпечення
демобілізованих учасників АТО та членів сімей

                                                   загиблих військовослужбовців під час АТО на сході

                                        України , а також поранених в ході Революції

                                                          Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр

 

 

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр

(назва програми)

 

 1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація
 2. Дата, номер документа про затвердження програми

№ 76  V сесія VІІ скликання від 31.03.2016р.

 1. Розробник програми Сокальська районна державна адміністрація
 2. Співрозробники програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ»
 3. Відповідальний виконавець програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ»
 4. Учасники програми КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ», Сокаль РДА
 5. Термін реалізації програми  2017 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, 270,0 тис. грн.
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету      270,0 тис.грн.
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

Керівник установи – головного

розпорядника  коштів

Голова Сокальської 

районної державної адміністрації                                             Токай Р.Н.

                                                

Відповідальний
виконавець Програми

Головний лікар

КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»                                                Швед Р.Т.


                                                                                                                             Додаток 2 до Програми медичного забезпечення демобілізованих

                                                                                                                                      учасників АТО  та членів сімей  загиблих військовослужбовців під час

                                                                                                                  АТО на сході  України , а також поранених в ході Революції

                                                                                                           Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 16 рік 20 17 рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 132,5 270,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 132,5 270,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

 

 

 

 

Заступник голови Сокальської районної ради                                                           Василь Бойко

 

                                                                                                                                  Додаток 3 до Програми медичного забезпечення демобілізованих

                                                                                                                                     учасників АТО  та членів сімей  загиблих військовослужбовців під

                                                                                                                                час  АТО на сході  України, а також поранених в ході Революції

                                                                                                                   Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»  на 2016-2019рр.

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців  під час АТО на сході України , а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ» на 2016-2019рр.

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, грн.
20 17 рік***
1. Завдання 1

Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги учасникам АТО і членам сімей загиблих у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»

Захід 1

Забезпечення медикаментами для стаціонарної допомоги

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 80 000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
Кількість осіб     507
продукту      
Кількість пролікованих в стаціонарі  осіб     79
ефективності      
Середня вартість лікування (грн.)     1012
якості охоплено 20 % хворих      
Захід 2

Забезпечення продуктами харчування стаціонарних хворих

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 20 000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
Кількість осіб     507
продукту      
Кількість пролікованих в стаціонарі  осіб     79
ефективності      
Середня вартість харчування( грн..)     253
якості охоплено 20 % хворих      
Захід 3

Забезпечення безкоштовними медикаментами

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 140 000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
      Кількість осіб     507
      продукту      
      Особи,які отримали  безкоштовні медикаменти     288
      ефективності      
      Середня вартість по безкоштовним медикаментах (грн.)     486
      якості      
      охоплено 57 % хворих      
    Захід 3

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням

затрат КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 30 000 забезпечення лікування учасників АТО і членів сімей загиблих
      Кількість осіб     507
      продукту      
      Особи, яким надані послуги зубопротезування     30
      ефективності      
      Середня вартість протезування ( грн.)     1000
      якості охоплено 10 % хворих      
  РАЗОМ         270 000

 

 

 Заступник голови Сокальської районної ради                                                           Василь Бойко