Р І Ш Е Н Н Я №379 від 22 вересня 2017 року / Про внесення змін до загальнорайонних програм

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХI сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 379

22 вересня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

 

Про внесення змін до
загальнорайонних програм

 

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних депутатських комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 26 грудня 2013 року №486 (далі – Програма), зокрема:
  • Розділ Програми  «IV. Фінансування Програми» викласти в наступній редакції:

«IV. Фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету шляхом затвердження районною радою бюджетних призначень головному розпоряднику бюджетних коштів – Сокальській районній раді в сумах :

–   2014 рік  –  275 тис. грн.

–   2015 рік  –  275 тис. грн.

–   2016 рік  –  275 тис. грн.

–   2017 рік  –  150 тис. грн.

4.2. Використання коштів здійснювати за такими напрямками:

– оплата за виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки);

– оплата за реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки);

– оплата робіт з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна;

– оплата послуг за проведення експертної оцінки вартості майна та послуг з рецензування звітів оцінки майна;

– проведення інформаційної діяльності з питань оренди майна,  відчуження об’єктів комунального майна;

– інші видатки на виконання заходів Програми.

4.3. Розрахунок видатків проводиться щороку з наступним затвердженням на сесії районної ради.

4.4. Розпорядження коштами здійснює голова районної ради у відповідності до укладених договорів та актів виконаних робіт.

4.5. Використання коштів Програми  може здійснюватися також шляхом передачі органам місцевого самоврядування Сокальського району субвенцій на виконання заходів Програми.

4.5. Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат на виконання цієї Програми».

1.2. Пункт 5.2 Програми викласти в наступній редакції:

«5.2.  Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія  районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва».

1.3. Додаток 4 Програми «Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014 – 2017 роки»  викласти в новій редакції, що додається.

 

2.Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії  Сокальської районної ради Львівської області від 02 лютого 2017 року № 227, виклавши Додатки 1-2 в новій редакції, що додаються та доповнити Додатком 3 (додається).

 

 1. Внести зміни в Програму пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році, затверджену рішенням сесії Сокальської районної ради №358 від 06 липня 2017 року, виклавши Додатки 1-3 в новій редакції, що додаються.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

 

Голова районної ради                                                         Микола Пасько


        Додаток 4

до Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014 -2017 роки

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової

Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014 – 2017 роки

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Реєстрація прав власності на будівлі районної комунальної власності. Виготовлення технічної документації на будівлі районної комунальної власності.

Підготовка документів (заяв, довідок тощо) та оформлення прав власності на будівлі районної комунальної власності.

Затрат – витрати на виготовлення технічної документації на будівлі районної комунальної власності, 50,0 тис.грн. Сокальська районна рада,

ліцензовані організації

Кошти районного бюджету 50,0 Завершення паспортизації та державної реєстрації прав власності на будівлі районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних  документацій на будівлі районної комунальної власності, 16 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї технічної документації –

3125 грн.

Якості – повне (100%) завершення паспортизації та державної реєстрації прав власності на будівлі районної комунальної власності
2. Реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності Виготовлення технічної документації на земельні ділянки районної комунальної власності. Підготовка документів(заяв, довідок тощо) та оформлення прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності. Затрат – витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки районної комунальної власності, 50,0 тис.грн. Сокальська районна рада,

ліцензовані організації

Кошти районного бюджету 50,0 Паспортизація та державна реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних  документацій на земельні ділянки районної комунальної власності, 16 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї технічної документації –

3125 грн.

Якості – паспортизація та державна реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності.
3. Забезпечення контролю за ефективністю використання нерухомого майна, забезпечення супроводу судових процесів та виконання судових рішень, щодо об’єктів  районної комунальної власності виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності Виготовлення технічної, кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Підготовка документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності Затрат – витрати на виготовлення технічної, кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності транспортні витрати -50,0 тис.грн. Сокальська районна рада,

ліцензовані організації, фінансове управління Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування Сокальського району

Кошти районного бюджету 50,0 Забезпечення контролю за ефективністю використання нерухомого майна, забезпечення супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог законодавства України, що регулює майнові відносини, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних, кошторисних та оціночних документацій на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, транспортне забезпечення, детальних планів територій з метою впорядкування  територій, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, 5 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї  документації –

10 000 грн.

Якості – якісний контроль за ефективністю використання нерухомого майна, якісне забезпечення супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Забезпечення якісного виконання  вимог законодавства України, що регулює майнові відносини
Усього на етап або на програму:   150,0


Заступник голови районної ради                                                                                            Василь Бойко

 


 

 

Додаток 1 до Програми  розвитку

 місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

 

 Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

 

№ з/п Назва заходу Сума коштів, грн
1 Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування  (в тому числі придбання (виготовлення)  медалей «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), придбання (виготовлення) друкованої продукції тощо) 80 000,0
2 Забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної   ради Львівської області 5 000,0
3 Участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях, Асоціації рад Сокальщини 100 000,0
Разом 185 000,0

 

 

 Заступник голови районної ради                    Василь Бойко

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми  розвитку

 місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік заходів і результативних показників

 

ПРОГРАМИ

розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік

 

Перелік заходів Показники виконання заходу, один. виміру Значення показника Фінансування
Джерела** Обсяги, тис. грн.
 

1.Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування  (в тому числі придбання (виготовлення)  медалей «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), придбання (виготовлення) друкованої продукції тощо)

затрат – обсяг видатків на придбання (виготовлення) медалей «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), тис.грн 12,0  

 

 

 

 

 

Районний бюд жет

 

 

 

 

 

 

80,0

затрат – обсяг видатків на придбання (виготовлення)  друкованої продукції, тис.грн 68,0
продукту – кількість придбаних (виготовлених) медалей «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), шт 30
продукту – кількість придбаної (виготовленої)  друкованої продукції, шт 480
ефективності– середні витрати на придбання (виготовлення) медалей «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), тис.грн 0,4

 

ефективності– середні витрати на одиницю придбаної (виготовленої) друкованої продукції,  тис.грн 0,142
якості– кількість осіб, нагороджених медаллю «75 років УПА» (з футлярами та посвідченнями), чол. 30  
якості – кількість осіб, ознайомлених з інформацією про район, чол. 2000  
2.Забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної   ради Львівської області затрат– обсяг видатків на  забезпечення діяльності (підтримання роботи) Web-сайту, тис.грн 5,0  

 

 

 

 

 

 

Районний бюд жет

 

 

 

 

 

 

 

5,0

продукту – кількістьWeb-сайтів, шт. 1
ефективності

кількість переглядів (відвідувань),шт

39252
якості

кількість переглянутих документів , шт.

130416
3.Участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях затрат – обсяг видатків на сплату вступних, членських внесків Асоціаціям, тис.грн 100,0  

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

100,0

продукту  – кількість Асоціацій, до яких запланований вступ чи участь в їх роботі, шт 3
ефективності– середні витрати на участь в роботі однієї Асоціації (сплата вступних, членських внесків, тис.грн) 33,333
якості– кількість заходів, у яких прийнято участь в процесі діяльності Асоціацій, шт. 16
Разом по Програмі     185,0

 

 

 Заступник голови районної ради                    Василь Бойко

 

 

 

 

Додаток 3 до Програми  розвитку

 місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

 

 

 

 Ресурсне забезпечення

 

Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району

 на 2017 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 185,0 185,0
у тому числі:
Районний бюджет 185,0 185,0

 

  

Заступник голови  районної ради                                             Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2017 році

ПАСПОРТ

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

 

 1. 1. Ініціатор розроблення Програми: Сокальська районна державна адміністрація.
 2. 2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області від 06 липня 2017 року №358
 3. 3. Розробник Програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 4. 4. Співрозробники Програми: Сокальська районна рада
 5. 5. Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. Учасники Програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації, Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада.
 6. 7. Термін реалізації Програми: протягом 2017 року.
 7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн., всього: 200,0.

8.1. коштів районного бюджету: 200,0 тис.грн

 

                                                              

Голова Сокальської 

районної державної адміністрації                 ______________ Р.Н.Токай 

 

                                                                    

Начальник відділу з питань культури,

охорони культурної спадщини,

туризму та релігій

районної державної адміністрації              ______________ М.В.Михайлюк

 

 

 

 

Додаток 2 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2017 році

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

 

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 200,0 200,0
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 200,0 200,0

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної  ради                                        Василь Бойко

 

 

 

Додаток 3 до Програми пропагування
Сокальського району на території України
та за кордоном: культурний розвиток
Сокальського району у 2017 році

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році

(назва програми)

з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік***
1. Завдання Організація та проведення районних, обласних фестивалів Захід 1

  Фестиваль «Белзька брама»,

Послуги з оренди звукового та світлового обладнання 3,0 тис.грн

Послуги з облаштування сцени 3,0 тис.грн

Виготовлення друкованої та сувенірної продукції 5,0 тис.грн

Оплата концерту колективів 5,0 тис.грн

Організація прийому офіційних делегацій 9,0 тис.грн

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення фестивалю „Белзька брама”, 25,0 тис.грн районний бюджет 25,0

Послуги з оренди звукового та світлового обладнання 3,0 тис.грн

Послуги з облаштування сцени 3,0 тис.грн

Виготовлення друкованої та сувенірної продукції 5,0 тис.грн

Оплата концерту колективів 5,0 тис.грн

Організація прийому офіційних делегацій 9,0 тис.грн

 

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району;

пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 2

День незалежності”

 

Оплата за концерт

30,0 тис.грн

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Дня незалежності, 30,0 тис.грн районний бюджет 30,0

Оплата за концерт

30,0 тис.грн

 

Проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 30,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 3

ГутаFEST

Виготовлення інформаційної, рекламної, друкованої продукції

5,0 тис.грн

оплата сувенірів 5,0 тис.грн

оренда сцени

15,0 тис.грн

облаштування сцени 10,0 тис.грн

оренда біотуалетів 15,0 тис.грн

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення ГутаFEST, 50,0 тис.грн районний бюджет 50,0

Виготовлення інформаційної, рекламної, друкованої продукції

5,0 тис.грн

оплата сувенірів 5,0 тис.грн

оренда сцени

15,0 тис.грн

облаштування сцени 10,0 тис.грн

оренда біотуалетів 15,0 тис.грн

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 50,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%

 

2. Завдання

Організація та проведення культурних заходів

Захід 4

Свято української молоді, присвячене митрополиту А.Шептицькому,

Проведення конкурсів, оплата концерту артистів, витрати на пальне, закупівля сувенірів-

25,0 тис.грн

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Свята української молоді, присвяченого митрополиту А.Шептицькому, 25,0 тис.грн районний бюджет 25,0

Проведення конкурсів, оплата концерту артистів, витрати на пальне, закупівля сувенірів-

25,0 тис.грн

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району;

пропагування духовності, культури Сокальщини в Україні та за кордоном

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%

 

Захід 5

Встановлення меморіальної таблиці А.П’ясецькому у с.Реклинець,

виготовлення меморіальної таблиці, друкованої продукції,  організація концерту 25,0 тис.грн

 

 

 

затрат: обсяг витрат на виготовлення меморіальної таблиці, друкованої продукції, організація концерту, 25,0 тис.грн районний бюджет 25,0

виготовлення меморіальної таблиці, друкованої продукції, організація концерту 25,0 тис.грн

Вшанування пам’яті визначного діяча; пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 6

Урочиста академія, присвячена В.Матюку,

Виготовлення буклетів та іншої друкованої продукції про В.Матюка, 10,0 тис.грн

 

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення урочистої академії, 10,0 тис.грн районний бюджет 10,0

Виготовлення буклетів та іншої друкованої продукції про В.Матюка, 10,0 тис.грн

Вшанування пам’яті визначного діяча; пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 10,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 7

Виготовлення книги та буклетів, а також організація та проведення святкування 90-річчя з Дня народження Василя Макуха (14 листопада),

виготовлення книги та буклетів, організація та проведення святкування 90-річчя з Дня народження Василя Макуха (14 листопада)-25,0 тис.грн

затрат: обсяг затрат на виготовлення книги та буклетів, на організацію та проведення святкування 90-річчя з Дня народження Василя Макуха (14 листопада)- 25,0 тис.грн районний бюджет 25,0

виготовлення книги та буклетів, організація та проведення святкування 90-річчя з Дня народження Василя Макуха (14 листопада)-25,0 тис.грн

Вшанування пам’яті визначного діяча; пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 25,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 8

Урочиста академія, присвячена В.Чорноволу,

Придбання квітів, виготовлення буклетів, витрати на пальне 10,0 тис.грн

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення урочистої академії, 10,0 тис.грн   районний бюджет 10,0

Придбання квітів, виготовлення буклетів, витрати на пальне 10,0 тис.грн

Вшанування пам’яті визначного діяча; пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 10,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Усього на етап або на програму:     200,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

             Заступник голови районної ради                                                                 Василь Бойко