Р І Ш Е Н Н Я №380 від 22 вересня 2017 року / Про внесення змін в Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХI сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 380

22 вересня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

Про внесення змін в Програму підтримки
органів виконавчої влади
Сокальського району на 2017 рік

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сокальської районної державної адміністрації, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

 

ВИРІШИЛА:

 1.Внести зміни в Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №272 від 4 квітня 2017 року, виклавши Додатки 1,2,3 в новій редакції, що додаються.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

 

Голова районної ради                                                         Микола Пасько

Додаток 1

до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

ПАСПОРТ

 Програми підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району на 2017 рік

(назва програми)

 

  1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна

адміністрація,

фінансове управління Сокальської

районної державної адміністрації

 

  1. Дата, номер документа
    про затвердження програми _______________________________________

 

  1. Розробник програми Сокальська районна державна

адміністрація,

фінансове управління Сокальської

районної державної адміністрації

 

 

  1. Співрозробники програми                Структурні підрозділи  райдержадміністрації

 

  1. Відповідальний виконавець

програми                                               Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

  1. Учасники програми Сокальська районна державна

адміністрація, структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

 

  1. Термін реалізації програми 2017 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 

  1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                            588,0

у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету                    588,0

 

коштів інших джерел  (вказати)                            –

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                                     Р.Н.ТОКАЙ

 

 

Додаток 2

до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік

 

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району на 2017 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 588,0 588,0
у тому числі
районний бюджет 588,0 588,0

 

Заступник голови районної ради                    Василь Бойко

 

                                                                  

            Додаток 3

                                                                     до Програми підтримки органів виконавчої

                                                             влади Сокальського району на 2017 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

Програми підтримки органів виконавчої влади

Сокальського району

на 2017 рік

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, грн.
    2017 рік***
1. Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади

Захід 1

Забезпечення діяльності РДА та структурних підрозділів, своєчасного та якісного виконання функцій, покладених на працівників апарату та структурних підрозділів працівників Сокальської РДА

Затрат: на придбання канцтоварів, вогнегасників, пального, господарських товарів, оргтехніки; оплата відрядних, послуг зв’язку та доступу до мережі Інтернет, встановлення ліцензійних програм та системи сигналізації,обслуговування комп’ютерної техніки, оплату комунальних послуг, оплата пені, штрафів,оплата судового збору, придбання метало пластикових вікон, склопакетів, придбання автомобільних шин, запчастин до автомашин,ремонт автомашини Сокальська РДА, структурні підрозділи РДА Районний бюджет 457380 Своєчасне та якісне виконання функцій, покладених на працівників  Сокальської РДА та

структурних підрозділів, недопущення кредиторської заборгованості

Продукту: придбання – папір (пач), тонерів (шт), вогнегасників (шт), бензин (л) та ін.
Ефективності 3601,42 грн продукту на 1 працівника.
Якості 100%

 

    Захід 2

Забезпечення діяльності сектору державної реєстрації РДА, своєчасного та якісного виконання функцій, покладених на працівників  сектору  Сокальської РДА, для забезпечення функціонування робочих місць системи дистанційного обслуговування» Клієнт казначейства-Казначейство» в апараті та структурних підрозділах Сокальської РДА

 

 

затрат: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – системний блок,багатофункціональний пристрій Сокальська РДА, структурні підрозділи РДА Районний бюджет 130620 Своєчасне та якісне виконання функцій, покладених на працівників  Сокальської РДА та

структурних підрозділів

Продукту кількість придбаного обладнання  16 шт.
Ефективності: середня вартість 1 шт продукту 8164 грн.
Якості 100%
Усього на етап або на програму:   588000

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                             Василь Бойко