ПРОТОКОЛ № 20 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 ПРОТОКОЛ    № __20_

засідання постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:

 від «18»  жовтня 2017р.

Присутні:

Голова постійної комісії:       Пограничний В.І.

Члени постійної комісії: :    Монастирський Роман Теофілійович,  Шевчук Роман Миколайович,  Криштоф Олег Степанович, Кожушко Олег Васильович, Волос Роман Ярославович,  Плечінь Ігор Якович , Козійчук Юрій Богданович, Дем’янович Микола Михайлович.

Відсутні:    Глушко Петро Іванович, Мороз Ігор Васильович, Гуз Ігор Володимирович, Петрашкевич Богдан Григорович.

Запрошені: Голова Сокальської РДА, заст. голови Сокальської РДА, начальник фінансового управління РДА.

  1. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання постійної депутатської комісії.

ВИСТУПИЛИ: Пограничний В.І., який запропонував обрати секретарем засідання комісії Р.Я. Волоса.

ВИРІШИЛИ:   Обрати секретарем засідання постійної депутатської комісії Р.Я. Волоса

Голосували За- 9

Проти-0

Утримались- 0

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної депутатської комісії.

ВИСТУПИЛИ: Пограничний В.І., який запропонував затвердити порядок денний.

ВИРІШИЛИ:   Затвердити порядок денний засідання постійної депутатської комісії.

Голосували За- 9

Проти-0

Утримались- 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

№ п/п                                                             Назва
1 Про затвердження порядку денного постійної  комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

2 Розгляд листів, звернень.
3 Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2017 рік.

 3.СЛУХАЛИ: Голову постійної депутатської комісії  Пограничного В.І., який ознайомив членів комісії з листами Червоноградської міської ради №3/15-5232/1-19 від 22.06.2017р. (про відшкодування витрат по навчанню дітей Сокальського району в школах естетичного виховання м. Червонограда на 2018 рік та №3/15-5233/1-19 від 22.06.2017р. (про відшкодування витрат по навчанню дітей Сокальського району в закладах освіти м. Червонограда (дошкільних, загальноосвітніх школах, позашкільних закладах та спортивних школах) на 2018 рік.)

ВИСТУПИЛИ:Пограничний В.І., Пасько М.М., Бойко В.І., Кожушко О.В., Задолинна І.Р., Леонова Г.С.

ВИРІШИЛИ: не погоджувати відшкодування витрат на 2018 рік Червоноградському міському бюджету по навчанню дітей  Сокальського району в школах естетичного виховання м.Червонограда та в закладах освіти м.Червонограда (дошкільних, загальноосвітніх школах, позашкільних закладах та спортивних школах).

Голосували: За – 9

Проти-0

Утримались-0

4.СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Сокальської РДА Г.С.Леонову «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2017 рік».

ВИСТУПИЛИ: Пограничний В.І., Плечінь І.Я., Шевчук Р.М. із запитаннями по залученню коштів з обласного бюджету по надзвичайних ситуаціях, по вивченню актів обстеження, кошторисів по ремонту покрівель в наслідок буревію, зафіксованого, як стихійне лихо.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути проект рішення на сесії районної ради.

Голосували: За – 9

Проти-0

Утримались-0

 

      Голова постійної комісії                                                           Пограничний В.І.

      Секретар засідання постійної комісії                                       Волос Р.Я.