Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2018 рік

 проект

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 сесія  VІІ_скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                              

Грудня 2017 року                                                               м. Сокаль

 

Про Програму соціально
економічного та культурного
розвитку Сокальського
району на 2018 рік

З метою збереження позитивних тенденцій, подолання окремих  негативних процесів  та відповідно до статті 143 Конституції України, на підставі п.16 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”, Сокальська  районна  рада Львівської області, –

 

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2018 рік, що додається.
 • Визначити відповідальним за координацію роботи щодо виконання Програми Сокальську районну державну адміністрацію.
 • Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії районної ради.

 

 

Голова районної ради                                           Микола Пасько

 

 

 

 

Сокальська районна рада

Сокальська  районна державна адміністрація

Відділ економічного розвитку, інвестицій,

торгівлі та промисловості

 

 

 

 

Затверджено:

рішення сесії районної ради

           від                        2017 року  №

 

 

 

  

П Р О Г Р А М А

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  ТА КУЛЬТУРНОГО

РОЗВИТКУ СОКАЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

НА  2018  РІК

 

 

  

 

Сокаль – 2017

З М І С Т

 

  Вступ
І Аналітична частина
1.1 Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району за 2017 рік
ІІ Економічний і соціальний розвиток Сокальського району  на 2018 рік.
2.1 Мета, основні завдання і пріоритети економічного та соціального розвитку району у 2018 році.
2.2 Розвиток реального сектору економіки
  Промисловість.
Агропромисловий комплекс.
Архітектура і містобудування
Інвестиційна діяльність
Транспорт. Дорожнє господарство
Житлово-комунальне господарство.
ІІІ Рівень життя населення та розвиток соціальної сфери.
Ринок праці.
Соціальний захист населення.
Освіта.
Фізична культура  і спорт
Підтримка дітей, сімей та молоді.
Охорона здоров’я.
Культура.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

     Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2018 рік  (надалі – Програма) розроблена  відділом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, та промисловості райдержадміністрації за пропозиціями відділів та управлінь райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій району,  сільськогосподарських формувань  на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

        Законодавчою основою для розроблення Програми є:

     – Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”  та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», зі змінами.

  – Показники економічного стану району за  підсумками 2017 року та пропозиції підприємств і організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перспектив розвитку на 2018 рік, а також наявність фінансових ресурсів.

        Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
 • Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”;
 • Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

 

       Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Сокальського району на 2018 рік,  заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам місцевих цільових програм.

Метою розроблення Програми є  забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення за рахунок  забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. А саме, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо –  та енергозберігаючих технологій, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району.

 

 

Розділ І.  АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.1. Аналіз економічного та соціального розвитку Сокальського  району у 2017 році.

У 2017 році у більшості сфер господарського комплексу досягнуто позитивних тенденцій розвитку, про що свідчить  аналіз розвитку галузей  економіки. Забезпечено приріст реалізації промислової продукції, обсягів валової продукції сільського господарства, реалізованих послуг, податкових надходжень до Зведеного бюджету, вирішувались соціальні питання.

Виконання показників постійно координується і контролюється,  проводиться моніторинг показників по всіх галузях господарського комплексу району відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, в результаті чого вдалося досягти  наступних результатів.

В районі своєчасно та в повному обсязі виплачено заробітні плати працівникам бюджетної сфери,  проведено стовідсотково оплату за спожиті енергоносії, водопостачання, проведено оплату за медикаменти (в т. ч. пільгові), продукти харчування.

 

Промисловий  комплекс

Однією з основних та важливих складових економіки району, яка має забезпечувати  стабільний розвиток реального її сектору, є промислове виробництво.

У районі  32  промислових підприємства, які включені до облікового кола статистичної звітності промислових підприємств району.

У січні-вересні 2017р. промислові підприємства району реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 2090,2  млн. грн, що на 18,1% більше відповідного періоду торік  (за січень- вересень 2016 року – 1769,3 млн.грн.).

Підприємствам переробної промисловості належало 47,8% від усієї реалізованої продукції (приріст склав 11%), добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 45,4% (приріст – 29,4%).

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 22,6 тис. грн (в області – 22,6 тис. грн). За цим показником район посів 10-е місце в області.

По виконанню запланованих заходів  в промисловості :

Протягом 9 місяців 2017 року ДП «Львіввугілля» зекономлено 9,3 тис.кВт електроенергії, що в грошовому еквіваленті склало 1,5 млн. грн.

Як і планувалося введенно в дію нове підприємство по виробництву вагонки ТзОВ «НЕКСТ ЛЕВЕЛ ПЛАСТ», де створено 18 робочих місць.

Чисельність працюючих у промисловому комплексі (32 промислових підприємства, які включені до облікового кола статистичної звітності) протягом 9 місяців  2017 року  склала  10658 осіб.

 

Агропромисловий  комплекс

Протягом 2017 року виробництвом сільськогосподарської продукції в Сокальському районі займалося 109 сільськогосподарських підприємств в тому числі 84 фермерських господарств та близько 18 тисяч індивідуальних підсобних господарств.

За січень – вересень 2017 року вироблено валової  сільськогосподарської продукції 610,2 млн. грн., що становить 75,1% до програми.  Індекс виробництва  валової сільськогосподарської продукції становить 100.8 % до минулого року. Забезпечено приріст обсягів валової сільськогосподарської продукції  сільськогосподарськими підприємствами.

Галузь рослинництва. У 2017 році зберігається позитивна тенденція щодо використання ріллі. У поточному році додатково залучено у виробництво 364 га , а рівень використання ріллі підвищився до 100%.

В районі завершується комплекс осінньо-польових робіт. З урожаю 2017 року очікується виробити 183,1 тис. тонн зерна, що становить 100,5% до минулого року, 260.0 тис. тонн цукрових буряків – 153,5% до минулого року, 18,8 тис. тонн ріпаку – 159,3% до минулого року,  12,7 тис. тонн сої – 100% до минулого року, 116,8 тис. тонн картоплі – 100,1% до минулого року, 27,7тис. тонн овочів – 103,7% минулого року.

У галузі тваринництва  надалі проходить спад поголів’я ВРХ в тому числі  корів, як у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Основними причинами скорочення поголів’я є:

– демографічна ситуація – старіння населеня, виїзд працездатної молоді на

заробітки;

– низький рівень закупівельних цін на молоко та м’ясо.

Загалом в усїх категоріях господарств скоротилось поголів’я ВРХ на 6,7%, або на 800  голів.

Зросла чисельність поголів’я свиней в крупнотоварних господарствах на 102,5% , або на 255 гол. і складає станом на 01.10.17 року 33,4 тис.голів. ТзОВ “Угринів Еко Ферм” планує у листопаді 2017 року завезти 1200 голів племінного поголів’я свиней і в подальшому збільшити поголів’я на 7000 голів.

Поголів’я птиці збільшено на 9,9 тис. голів за рахунок ПП “Гові” яке займається виробництвом інкубаційного яйця та м’яса бройлерів. Станом на 01.10.2017 року поголів’я птиці становить 404,7 тис. голів, що становить 102,5% до програми та 107,9% до минулого року.

Всіма категоріями господарств за 9 місяців 2017 року вироблено 33,1 тис. тонн молока, що становить 100,3% до рівня минулого року Спостерігається тенденція збільшення виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах за рахунок запровадження інтенсивних і прогресивних технологій годівлі та утримання.

М’яса вироблено за 9 місяців 7,9 тис. тонн, що становить 101,3% до минулого року.

Яєць вироблено 42 млн. штук, що становить 107,7%  до минулого року.

Упродовж року здійснюється моніторинг земельних відносин. Станом на 01.10.2017 року  в районі укладено 23,5 тис. договорів оренди землі на площу 41,1 тис. га.

Важливою підтримкою для селян є орендна плата, що виплачується орендарями земельних часток-паїв, станом на 01.10.,2017 р. виплачено орендної плати  на суму 33 тис. грн., що становить 76,7% до нарахованої орендної плати.

Виробництво основних видів продукції сільського господарства всіма категоріями господарств Сокальського району за 9 місяців 2017 року.

Види продукції 2016 рік факт 2017 рік план Факт

9 місяців 2017 року

%

до 2016 року

Зернові культури – всього, тис. тонн 182,2 183,1 183,1 100,5
Цукрові буряки, тис. тонн 169,4 169,6 260 153,5
Ріпак, тис. тонн 11,8 13,8 18,8 159,3
Соя, тис. тонн 12,7 12,7 12,7 100
Картопля, тис. тонн 116,7 116,8 116,8 100,1
Овочі, тис. тонн 26,7 27,7 27,7 103,7
М’ясо, тис. тонн 7,8 10,6 7,9 101,3
Молоко, тис. тонн 33 44,1 33,1 100,3
Яйця, млн. шт. 39 41,3 42 107,7

Постійне зростання цін на матеріально-технічні ресурси, особливо паливо-мастильні матеріали. Так з 1 жовтня 2017 року паливо-мастильні матеріали подорожчали на 127,8%.

 

Інвестиційна  діяльність

Обсяг прямих іноземних інвестицій ( акціонерного капіталу), залучених у підприємствах, організаціх району з початку інвестування, на 1 липня 2017 року  становив 38,2 млн. дол. США, або 3,3 % від загально обласного обсягу. За цим показником район посів 5 місце в області.

В розрахунку на одного мешканці району припало 411,8 дол. США прямих іноземних інвестицій. За цим показником район на 8 місці в області.

В січні – червні 2017 року  у підприємства та організації району надійшло 1 308,7 тис. дол.. США прямих іноземних інвестицій, що становило 7% від загальнообласного  обсягу надходжень.

Станом на 01.10 2017 завершено реалізацію трьох проектів міжнародної технічної допомоги:

 • «Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с.Варяж. Реконструкція мережі з використанням ВДЕ (енергії сонця);
 • «Інноваційне енергозбереження в ФАПі с.Муроване. Утеплення фасадів, утеплення підлог, заміна вікон та дверей, ремонт інженерних мереж»;
 • міні-проект «Спільними зусиллями – до демократичних змін», у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструвався ГО «Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Європейського Союзу і виконувався Сокальською районною асоціацією інвалідів.

На стадії завершення робота по реалізації проекту «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» (проект технічної допомоги Європейського Союзу).

Триває робота по реалізації діючих інвестиційних проектів, зокрема:

 • проводяться пусково-налагоджувальні роботи по будівництву міні-гідроелектростанції у с. Ульвівок ТзОВ „ЛІГА” LTD;
 • по ТзОВ «СУПЕРДЕСКА» отримано дозвіл на оренду землі, право власності на приміщення, проводиться зміна цільового використання земель, на стадії розробки містобудівні умови і обмеження;

– ТзОВ фірмою “ЕКО-ОПТІМА” виготовлені містобудівні умови і обмеження та проект будівництва вітроелектростанцій (будівництво вітроелектростанції «Сокальська ВЕС-1», проектною потужністю 21,6 МВт за межами с.Бережне та с.Рудки).

 

Архітектура та містобудування

Розвиток житла в районі здійснюється нажаль майже лише за рахунок індивідуального житлового будівництва і тому протягом 2017р. було організовано   затвердження генеральних планів сіл Добрячин, Опільсько, Волсвин, Бендюга, Перв’ятичі та Спасів. Готується до затвердження генплан с.Волиця,  на проведення експертизи подано генплан м.Белз. Представлено для розгляду архітектурно-містобудівною радою при  департаменті архітектури та  розвитку  Львівської облдержадміністрації генеральні плани сіл Домашів, Тудорковичі, Войславичі та Поториця.  Проведено громадське  обговорення генерального плану с.Комарів.  Продовжуються роботи по розробленню генпланів смт. Жвирка, сіл Завишень, Бутини, Шишаки, Борок, Романівка, Муроване, Теляж, Острів, Савчин, Гута.

Після проведених громадських обговорень, розробники доопрацьовують проектні рішення генеральних планів сіл Заріка, Заболоття, Корчів, Лучиці, Варяж, до обговорень готують документації по селах  Реклинець, Стремінь, Ванів, Глухів.

Затверджено проект землеустрою щодо зміни меж с.Добрячин. Погоджено обласною радою проект зміни меж м.Великі Мости, на завершенні така ж робота  по селах  Скоморохи,  Рудки,  Борятин, Тартаків.  Для  сіл Двірці, Волиця та Опільсько проводяться роботи по розробленню проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) їх меж .

Відповідно до прийнятих рішень місцевими радами на території населених пунктів та розпоряджень голови райдержадміністрації  (за межами населених пунктів) з метою впорядкування забудови, визначення територій для обслуговування існуючих та будівництва нових об’єктів розроблено 35  проекти детальних планів територій, зокрема розроблено проекти кварталів садибної забудови в селах Бутини (на 45 ділянок), Пристань (на 15 ділянок) та Карів (на 31 ділянку),   а також  на менших земельних ділянках розроблено ДПТ в місті Великі Мости, селах  Бутини, Ванів, Рклинець Добрячин.

Розроблено 3 проекти ДПТ для впорядкування територій колишніх господарських дворів  та підприємств, зокрема в селах Бендюга, Бутини та Шишаки.

Розроблено ДПТ для розташування об’єктів громадського призначення в місті Сокаль, смт.Жвирка та селах Тартаків, Тудорковичі, Горбків.

За 9  місяців  2017 року  відділом   містобудування  та  архітектури   виготовлено та  видано  52  Будівельних паспортів  на  будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель в населених пунктах району (за аналогічний  період  2016  року – 42). Видано також  4 паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Підготовлено та видано містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на 14 об’єктів  зокрема :

– будівництво вітроелектростанції «Сокальська ВЕС-1», проектною потужністю 21,6 МВт за межами с.Бережне та с.Рудки;

– завершення будівництва житлового будинку з вбудованим магазином та офісними приміщеннями   в м. Сокаль, вул. Шашкевича, 84  (Войтюк Г.);

– реконструкція  квартири під магазин промислових товарів  в м. Сокаль, вул. Шептицького, 67а кв. 24 ( Гріх А.);

– реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під житлові квартири та підсобні приміщення  в м. Сокаль, вул. Шептицького, 153 (Гусар Р.);

– реконструкція частини житлового будинку під стоматологічний кабінет в                        м. Сокаль, вул. Тартаківська, 31  (Жук О.);

– реконструкція механічної майстерні з будівництвом навісів для сільськогосподарської техніки в с. Скоморохи (ПП «Західний Буг»);

– реконструкція незавершеного будівництвом житлового будинку з влаштуванням магазину в  с. Комарів ( Сироїд С.);

– реконструкція  нежитлових приміщень з надбудовою другого поверху під магазин непродовольчих товарів в м. Сокаль ( Тракало С.);

– будівництво вуличного освітлення  в с. Сілець, присілки Копані; Підберезина, Заболотня, Зарудні;

– будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (завершення) в м. Сокаль, пл.. Січових Стрільців ( Проць С.) та ін..

Розглянуто, погоджено та надано 166 висновків по проектах землеустрою щодо   відведення  земельних ділянок   фізичним і юридичним особам та про наявні обмеженнях  на їх використання в  межах району.

 

Транспортно- дорожний комплекс

У 2017 році робота транспортних організацій  спрямовувалась на забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями, згідно з дозволами на перевезення пасажирів, виданими обласним  та районним конкурсними  комітетами, покращення обслуговування пасажирів, забезпечення ритмічності роботи та безпеки руху.

З метою виконання основних завдань у сфері пасажирських перевезень, райдержадміністрацією розпорядженням від 13 березня 2017 року № 88 було оголошено конкурс на визначення перевізників по 20 маршрутах загального користування.

В результаті було укладено договір на обслуговування 17 маршрутів. По 3 маршрутах пропозиції з боку перевізників не надходили.

На зазначені маршрути конкурс оголошувався повторно, проте пропозицій перевізниками так і не подавалися.

Додатково у разі надходження звернень від мешканців району щодо потреби у обслуговуванні маршруту загального користування, який виходить за межі району, райдержадміністрація відповідні звернення скеровувала в Львівську ОДА, яка виступає організатором таких маршрутів відповідно до ЗУ «Про автомобільний транспорт».

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій споживачів, управлінням соціального захисту Сокальської райдержадміністрації, відшкодовано перевізникам кошти  в сумі 1391,9 тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету – 865,7 тис. грн. та з обласного бюджету  526,2 тис. грн.

Дороги:

Відповідно до обласної Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2017 рік проведено ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування Сокальського району:

 • О140601 Рава – Руська – Гайок на суму 3200,0 тис. грн. (2000,0 тис. грн. – обласний бюджет; 1200,0 тис. грн. – районний бюджет:
 • по території Великомостівської міської ради, Двірцівської та Бутинської сільських рад – підрядною організацією ПП «Рома»;
 • С141604 Комарів – Переспа на суму 500,0 тис. грн. (обласний бюджет):
 • по території Волицької сільської ради – підрядною організацією філія «Жовківська ДЕД».

В частині районної програми «Дороги Сокальщини на 2015 – 2017 рр.», планувалося проведення ремонтних робіт ряду автодоріг загального користування  О141604 Червоноград – Перетоки, С141632 (Сокаль –Червоноград) – Забужжя, О 141602 Сокаль – Стоянів, С141607 Тартаків – Княже, О141606 КПП „Варяж” – Бояничі.

 

Житлово-комунальне господарство

У сфері житлово-комунального господарства району працюють сім підприємств:

 • 3 підприємства в м. Сокаль – МКП „Сокальжитлокомунсервіс”, „Сокальводоканал”, „Сокальтеплокомуненерго”;
 • 4 підприємства ЖКГ – в містах В.Мости, Белз, Угнів та смт. Жвирка, які надають суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності та населенню послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, утримання житлових будинків та прибудинкових територій; виконують інші роботи по благоустрою.

Важливими напрямами реалізації реформи житлово-комунального сектору є удосконалення системи управління та створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Головний чинник у досягненні позитивного результату реформування – це формування ефективного власника житла – створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.10.2017 р. в Сокальському районі створені та функціонують 2 житлові будівельні кооперативи та 29 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. З мешканцями району органами місцевого самоврядування проводиться активна роз’яснювальна робота щодо реалізації вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Для покращення якості надання послуг та інфраструктури району проводились  роботи по облаштуванню  вуличного освітлення,  ремонту  доріг, облаштування тротуарного покриття, роботи по благоустрою.

 

Екологічний фонд

Райдержадміністрація спільно з місцевими радами бере активну участь в реалізації природоохоронних заходів за рахунок коштів з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища. У поточному році на Сокальський район було виділено 5 020 тис. грн.  на реалізацію таких заходів:

«Будівництво каналізаційного колектора від очисних споруд м. Сокаль в р. Західний Буг» –  на реалізацію заходу передбачено 2025,458 тис.грн., (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 1620,0 тис.грн та місцевий бюджет – 405, 5 тис.грн.).

«Придбання спеціального обладнання для забезпечення екологічно безпечного зберігання, утилізації та захоронення твердих побутових відходів на території м. Сокаля» (придбання сміттєзбиральної машини) – на реалізацію заходу передбачено 1650 тис. грн., (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 1000,0 тис.грн та місцевий бюджет – 650,0 тис.грн.). Закуплено автомобіль вартістю 1560,0 тис. грн.

«Будівництво очисної споруди та зовнішньої мережі каналізації в смт. Жвирка»  – кошти не освоюються.

«Проведення заходів з підтримання сприятливого гідрологічного режиму (будівництво гідротехнічних споруд на р.Солокія на території Жужелянської сільської ради(біля м.Белз)» – (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 1400,0 тис.грн.  Роботи виконує ТзОВ «Жовківська ПМК». Освоєно  –  1090,0 тис. грн.

Крім вищевказаних заходів, Департаментом екології та природних ресурсів ОДА проведено конкурс «Екологічно чистий населений пункт» та визначено переможців конкурсу (призовий фонд – 150,0 тис.грн.:

 • м.Сокаль – 60 тис. грн. (на придбання контейнерів для сміття);
 • м.В.Мости – 60 тис. грн. (посадка дерев в міському парку);
 • с.Поториця – 30 тис. грн. (розчистка ставка в с. Поториця).

 

Ринок праці та заробітна плата

Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення.

Протягом  9 місяців 2017 року районним центром зайнятості:

 • працевлаштовано – 1843 особи;
 • залучено до тимчасових та громадських робіт – 128 осіб;
 • охоплено профнавчанням – 217 осіб.
 • 9 роботодавцям надано компенсацію у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування  за 19 працевлаштованих безробітних, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні на новостворені робочі місця.

Станом на 01.10.2017 року на обліку перебувало 277 осіб з них 14 учасників АТО.

Протягом січня – вересня легалізовано працю 74 найманих працівників.

За 9 місяців 2017 року у Сокальському районі створено 571 нове  робоче  місце зокрема – ТзОВ «НЕКСТ ЛЕВЕЛ ПЛАСТ»,  де створено  18 робочих місць (смт. Жвирка), на базі Угнівського аграрно-будівельного ліцею  відкрито швейні цехи (міста Угнів, Белз), де створено 56 робочих місць.

Підвищення якості життя та рівня доходів населення, збереження трудового потенціалу району, розвиток ринку праці та зростання зайнятості населення, скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств характеризує ступінь задоволення потреб населення.

  Одним з головних завдань поліпшення життєвого рівня населення, його платоспроможності є збільшення рівня середньомісячної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах Сокальщини  2017 року становила 5759,00 грн., яка від початку року збільшилася на  22% (4700,00 грн.) ( план 15%).

З суб’єктами господарювання, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, постійно ведеться робота. Протягом січня – вересня 2017 року, з суб’єктами господарювання, які  виплачували найманим працівникам заробітну плату менше встановленого мінімуму – 3200 грн., проведено:

– 6 семінарів –  234 учасники, де було проінформовано про новації у 2017 році щодо нарахування заробітної плати та поданні звітності;

– проведено 30 слухань підприємств, які виплачують заробітну плату меншу або рівну встановленого державою мінімального розміру, на яких заслухано 310 суб’єктів господарювання, яким надано рекомендації щодо оплати праці та дотримання трудового законодавства.

Одним із важливих факторів господарської діяльності,  підприємств, установ та організацій району різних форм власності, є наявність чи відсутність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Сокальському районі станом на 01.10.2017 року становить 5 млн. грн. Порівняно з 01.01.2017 року  (10,9 млн. грн.) заборгованість  зменшилася на 5,9 млн. грн.

     Для постійного моніторингу економічних процесів, які відбуваються у районі, із виплати заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, в районі працює комісія з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  (січень-вересень  –  проведено 9 засідань).

Протягом 9 місяців проведено 46 засідань районної робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, а саме:

– 16 виїздів до підприємців за місцем здійснення діяльності та подальше їх заслуховування з метою легалізації робочих місць.

 

 

 

Соціальний  захист  населення

Протягом  9 місяців  2017 року управлінням  соціального захисту населення вживався комплекс заходів направлених на соціальну підтримку соціально- незахищених верств населення району.

Станом на 01.10.2017р. на обліку в управлінні соціального захисту населення  перебуває 54 учасники  бойових дій з числа учасників АТО, які потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

На закупівлю санаторно-курортних путівок для учасників АТО у 2017р. виділено 125,0 тис. грн. Станом на 01.10.2017р. забезпечено санаторно-курортним лікуванням 8 учасників АТО, 2 осіб проходять оздоровлення, ще 9 осіб оздоровляться протягом жовтня-листопада 2017р.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту перебуває 114 громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій і зони проведення АТО.

До відділу соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення звернулись 19 сімей щодо отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів  проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яким було призначено вищезазначену допомогу на суму 206,9 тис. грн.

Станом на 17 жовтня 2017 року на обліку у Єдиному державному автоматизованому  реєстрі пільговиків  Сокальського району перебуває 17062 особи – із них 662 учасники бойових дій в зоні АТО.

На обліку перебуває 235 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

В  2017 році  забезпечено санаторно-курортними путівками на оздоровлення  6 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії.

За  9 місяців  2017 р. особам, які постраждали На виконання районної Програми  соціального захисту окремих категорій  населення  Сокальського району на 2017 рік із районного бюджету  виплачено одноразову матеріальну допомогу до Дня Чорнобиля в сумі 117 тис.грн. 234 особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії виплачено  компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування на загальну суму 243,6 тис. грн.

На придбання медикаментів та зубопротезування особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС із коштів обласного бюджету станом на 01.10.2017 року виділено 56,62тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017№ проведена виплата щорічної разової допомоги до 5 травня ветеранам війни на загальну суму 2,9 млн. грн.

Для членів сімей загиблих воїнів  в зоні АТО із районного бюджету виділено 97,5 тис.грн. для надання адресної допомоги. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185  проводиться виплата адресної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати демобілізованим воїнам – строковикам. Станом на 1жовтня  2017 року виплату отримали 33 особи на суму 81,00 тис.грн.

До Дня Героя вище зазначену допомогу  отримали 31 особа,  із них 23 особи по 2,5 тис.грн., та 8 осіб ( діти ) по 5 тис. грн.

Щоквартально проводиться виплата адресної допомоги інвалідам на часткове відшкодування житлово-комунальних послуг.  Всього  виділено 50,85 тис.грн.  Отримують виплату 51 особа на суму 11,92 тис.грн.

Протягом 2017 року Сокальським  РЦСССДМ  забезпечено ведення обліку звернень учасників АТО. Станом на 1 жовтня 2017 року в Центрі допомоги учасникам АТО перебуває 500 демобілізованих учасників АТО, з них 12 інвалідів війни, 15 сімей загиблих учасників АТО.

Сокальським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться зустрічі та комунікації з учасниками АТО та  членами сімей загиблих учасників АТО з метою вирішення соціально-побутових проблем та потреб їх родин , надання соціально-психологічної допомоги, у разі необхідності взяття їх під соціальний супровід. Протягом 2017 року під соціальним супроводом центру перебуває 2 сім’ї учасників АТО.

Сформовано реєстр демобілізованих учасників АТО, який постійно оновлюється в он-лайн режимі.

На основі бази демобілізованих учасників АТО формується база діючих військовослужбовців, які уклали контракт та перебувають в зоні бойових дій АТО. Налагоджено співпрацю з суб’єктами соціальної роботи, що працюють в даному напрямку. Проводиться активна робота з органами місцевого самоврядування в частині резервування земельних ділянок для учасників АТО.

 

Кількість одержувачів державних видів допомог, (осіб)

Показники План

2017 р.

 

2017р.

(факт 9 місяців)

% виконання
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 4500 3895 86,6
Закон України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 1000 922 92,2
Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” 1300 1314  

101,1

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не  мають права на пенсію та інвалідам 210 222  

105,7

Постанова КМУ від 02.08.2000р№ 1192 Про надання щомісячної грошової допомоги  малозабезпеченій особі,  яка проживає разом з  інвалідом І чи ІІ групи, внаслідок психічного розладу, який за  висновком комісії медичного закладу і потребує стороннього догляду за ним 220 234  

 

 

106,4

Житлові субсидії 14000 15085 107,8

 

Освіта

Дошкільна  освіта

З метою забезпечення додаткового охоплення дітей дошкільною освітою у 2017 р  був відкритий навчально-виховний комплекс «ЗШ – дитячий садок» у с. Бояничі (20 дітей) та заплановано у жовтні – листопаді відкриття додаткової дошкільної групи у Великомостівському ясла-садку.

У дошкільних навчальних закладах активно здійснюється інноваційна діяльність. Крім існуючих інноваційних майданчиків «Self-esteem»» (ДНЗ №1, ДНЗ м. Великі Мости);  «Навчання через дію» ЛЕГО-конструювання (ДНЗ №7, ДНЗ №9),  «Афлатот»  (ДНЗ №5) м.Сокаля, які потягом року ділилися досвідом на семінарах обласного рівня, створені нові.

ДНЗ №8 став учасником проекту  «Культура добросусідства»  в рамках проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні». У цьому ж закладі реалізується медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» (діяльність  ДНЗ в системі інклюзивної освіти.)

Впроваджено оновлену систему електронної реєстрації в ДНЗ.

Для повноцінного функціонування дошкільних груп, переведено на повний режим роботи ( 9 год. перебування)  дошкільні групи: у Борівському НВК « ЗШ І ст..-дитячий садок», Стремінському НВК « ЗШ Іст.- дитячий садок», Межирічанському НВК «ЗШ І-ІІ ст..- дитячий садок», Перемисловицькому НВК « ЗШ І ст..- дитячий садок» , Дібровському НВК « ЗШ І-ІІ ст..- дитячий садок» у яких організовано трьохразове гаряче харчування.

В с. Пристань  на сьогоднішній день ведуться роботи щодо завершення будівництва Пристанського НВК « ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ», що дозволить значно покращити умови навчання для учнів та створить нові місця для дітей дошкільного віку ( 40 дітей);

З метою впровадження енергозберігаючих технологій у дошкільних навчальних закладах –  6 дошкільних навчальних закладів стали переможцями у обласному конкурсі мікропроектів.

Загальна середня освіта

Як було заплановано протягом 9 місяців 2017 року покращено матеріально – технічну базу 23 навчальних закладів за рахунок участі у обласному конкурсі  мікропроектів з них, по напрямках: влаштування дахів – 4, заміна вікон – 12; покращення матеріально- технічної бази (комп’ютеризація, та придбання меблів) – 6; обладнання в спортивну кімнату -1.

Роботи по усіх 23 мікропроектах завершені.

Відповідно до запланованого  забезпечено безкоштовним харчуванням в ЗНЗ району:

78- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

323 – дітей батьки яких безпосередньо приймають участь в АТО, або були учасниками АТО  та дітей батьки яких мають статус учасників бойових дій;

852- дітей з малозабезпечених сімей.

Усі інші діти  мають можливість харчуватися за батьківські кошти.

Окрім цього у 2017 році на розвиток освіти Сокальщини спрямовані наступні заходи:

Сокальська СШ І-ІІІст. №3 стала учасником пілотного впровадження нових державних стандартів “Нова українська школа”, у 1 класі на рівні області.

Успішний старт проекту Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на базі Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4  дав поштовх до відкриття ще двох таких перших класів на базі Сокальської гімназії та Великомостіської школи. Таким чином проект реалізується у трьох школах району та у 4 класах.

  Змінено статус: Сокальська гімназія – на Сокальський навчально-виховний комплекс « ЗШ І ступеня – гімназія» імені Олега Романіва,  Пристанська ЗШ І-ІІ ст.. на Пристанський навчально-виховний комплекс «ЗШ І-ІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад», що додатково дозволить гімназії набирати учнів початкових класів, а в с.Пристань охопити дітей дошкільним вихованням за умови введення в дію нової будівлі.

Відповідно до обласної програми матеріально-технічного забезпечення район отримав транш(853 тис грн.) , який був спрямований на покращення бази Сокальської гімназії ім. Олега Романіва .

З метою оптимізації мережі навчальних закладів понижено ступінь Угринівської ЗШ І-ІІ ст. в Угринівську ЗШ  І ст.

Досягнення учнів та  педагогів району

Учні району здобули 35 місць на обласних олімпіадах з навчальних предметів (ІІ позиція в області), зайняли І рейтингове місце за результатами Інтернет-олімпіад, екологічних конкурсів, конкурсів з журналістики, одну з перших позицій щодо участі у обласних туристсько-краєзнавчих експедиціях, 20 перемог у ІІ (обласному ) та 8 ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт (найкращий результат в області). Високі досягнення продемонстрували юні спортсмени: перше місце в обласних змаганнях «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя»,  у змаганнях з волейболу (ДЮСШ), III  місце у Всеукраїнських змаганнях «Старти надій» та ін. Проведено більше 30-ти районних заходів для учнів: конкурс «Лідер року», ряд волонтерських акцій, форум євроклубів, фестиваль літніх мовних таборів, військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), учнівські круглі столи з проблем молоді, медіа проекти з популяризації досягнень, Свято обдарованості. Успішно діяв Регіональний учнівський парламент.

Здобуто багато перемог у педагогічних конкурсах: двоє учителів району стали лауреатами обласного етапу та учитель Волицької школи – лауреатом Всеукраїнського етапу конкурсу «Учитель року-2017» та володарем титулу «Кращий сільський учитель»; перше місце в обласному етапу конкурсу «Бібліотекар року-2017», призові місця в обласному конкурсі серед педагогів ПНЗ «Джерело творчості». Педагоги ДНЗ стали призерами Всеукраїнського конкурсу рукописів методичної літератури, IX Всеукраїнського фестивалю робототехніки та ін..  У школах реалізовані такі інноваційні проекти Всеукраїнського рівня «Відкривай Україну»,  «Медіаграмотність», «Фінансова грамотність», міжнародний проект «GoCamp» (англомовний табір із залученням волонтера).

Фізична культура та спорт

У районі функціонують: комунальний заклад Сокальської районної ради у Львівській області „ФСК „Сокіл” до складу якого входить стадіон на 1500 посадкових місць, 2 баскетбольних майданчики, 2 тенісних корти, майданчики для класичного волейболу, пляжного волейболу, з штучним покриттям, та тренажерним обладнанням; спортивні зали загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів району –37,  футбольні поля – 58, площинні споруди – 237, в тому числі ігрові майданчики із синтетичним покриттям – 5; майданчики з тренажерним та нестандартним спортивним обладнанням – 64.

В районі діє 2 дитячо-юнацьких спортивних школи: ДЮСШ «Соколяни» та ДЮСШ «Буг», де в групах легкої атлетики, волейболу, плавання, баскетболу шахів, настільного тенісу та футболу займаються  930 учнів.

З метою сприяння збереженню та розширенню існуючої фізкультурно –оздоровчої та  спортивної інфраструктури в період з 1 по 30 квітня проведено місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» під час якого відремонтовано, підготовлено до роботи 178 спортивних майданчиків.

Тривають роботи по облаштуванню двох майданчиків зі штучним покриттям та двох майданчиків з тренажерним покриттям (1100,0 тис. грн.):

 • в м. Сокалі облаштована основа для майданчика зі штучним покриттям (трава).
 • в смт. Жвирка облаштована основа для майданчика зі штучним покриттям (наливне).

Сілецькою та Княжівською сільськими радами укладено угоди з ТзОВ «Компанія Європейський парк» на встановлення закладних та майданчика з тренажерним обладнанням.

На виконання заходів  районної програми підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол, легка атлетика, велоспорт) в Сокальському районі за 9 місяців 2017 року  зреалізовано:

 • для юнацької команди ДЮСШ «Соколяни» заплановано 30,0 тис. грн – використано – 25,3 тис. грн. В чемпіонаті України команда посіла 4 місце.
 • для юнацької команди ДЮСШ «БУГ» заплановано 28,0 тис. грн – використано – 12,9 тис. грн.
 • для дівочої команди ДЮСШ «БУГ» заплановано 12,0 тис. грн – використано – 6,0 тис. грн.
 • для ВК «Сокіл» заплановане фінансування 75,0 тис. грн. – використано – 51,4 тис. грн.  Команда посіла І місце в чемпіонаті області.
 • для збірної команди району з легкої атлетики освоєно 5,0 тис. грн.

На виконання заходів  районної програми «Майданчик з тренажерним обладнанням» на 2017 р.:

Лучицькою, Переспівською, Стенятинською, Хоробрівською, Корчівською, Двірцівською та Боб’ятинською сільськими радами укладені договора з ТзОВ «Компанія Європейський парк» на встановлення закладних та майданчика з тренажерним обладнанням (350,0 тис. грн.). Відповідно до розробленого Єдиного загально-районного календарного плану  фізкультурно – оздоровчих та спортивно – масових заходів на 2017 рік проведено комплексні змагання серед школярів в Белзькому, Великомостівському, Забузькому, Тартаківському та Сокальському навчальних округах,  серед команд державних установ та організацій  та спартакіаду серед людей з інвалідністю.

Проводились різноманітні районні, обласні турніри з масових видів спорту для різних вікових груп –  з плавання пам’яті А. Глуховецького, з баскетболу (жінки) пам’яті В. Дриги, фестиваль до Дня Святого Миколая,  з баскетболу (юнаки) пам’яті В. Цитульського, з волейболу пам’яті Ю. Михалевича, Я. Чепіля, Г. Верхолюка,  з легкої атлетики пам’яті Ю. Ганіткевича, С. Лапського,  з футболу пам’яті В. Максимовича, Небесної Сотні, до Міжнародного дня захисту дітей, Дня Незалежності, Дня фізичної культури та спорту,   з шахів, стрітболу, волейболу та пляжного волейболу до Дня конституції, Дня Незалежності,  з футболу: команди міських та сільських осередків, клубів,  чемпіонат району: футбол, фут зал,  розіграш кубків:  «Незалежність», часопису «Голос з-над Бугу», федерації,  з волейболу  –  чемпіонат району- команди міських та сільських осередків, клубів (зональні. півфінальні та фінальні змагання), турніри з пляжного волейболу серед чоловічих команд.

Також проводилися  особисті чемпіонати району з шахів, шашок, настільного тенісу в яких брали участь сильніші спортсмени району для підготовки збірних команд до обласних змагань.

В комплексному заліку ХХVІ спортивних ігор Львівщини Сокальський район посідає І місце.

Підтримка дітей, сім’ї та молоді

Протягом 9 місяців 2017 року надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та взято на Первинний облік служби у справах дітей Сокальської РДА 11 дітей. З них: 3 дитини влаштовано під опіку, піклування громадян, 1 дитина влаштована в Будинок дитини №1 м. Львова, 1 дитина знаходиться на лікуванні у КЗ ЛОР МО «Фтизіопульмонологія», 4-ох дітей влаштовано у прийомні сім’ї, 1 дитина влаштована у дитячий будинок сімейного типу, 1 дитина влаштована у притулок для дітей служби у справах дітей Львівської ОДА. З метою захисту житлових та майнових прав за дітьми закріплено житло.

В  2017 році  створено 2  прийомні сім’ї:

1 прийомну сім’ю  в с. Волиця (Двірцівська с/р) до неї влаштовано 2 дітей, позбавлених батьківського піклування;

1 прийомну сім’ю в с. Заболоття до неї влаштовано 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім цього влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування у дитячий будинок сімейного типу Цюри Надії Михайлівни, який функціонує в с. Цеблів.

Таким чином на території Сокальського району функціонує:

– 3 дитячих будинки сімейного типу в яких виховується та проживає 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

– 9  прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей та 4 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Користувачами служби у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації постійно здійснюється моніторинг внесення інформації в ЄІАС «Діти» щодо дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та у разі необхідності оновляють її.

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей Сокальської райдержадміністрації станом на 01.10.2017р. перебуває 119 дітей. З них 22 – дитини-сироти, 97 – діти, позбавлені батьківського піклування.

На виконання Районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2018 роки, яка діє у Сокальському районі при співфінансуванні з обласного бюджету, придбано житловий будинок у с.Себечів Сокальського району для 1 дитини, позбавленої батьківського піклування та 1 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, (1 сімейна група). Загальна сума витрат становить – 356,0 тис. грн., (з обласного бюджету – 213,0 тис. грн. та з районного бюджету – 143,0 тис. грн.).

До кінця 2017 року заплановано придбати житло ще 2 особам з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та 2 неповнолітнім дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, (2 сімейні групи).

Надано допомогу в оформленні статусу малозабезпеченої сім’ї та допомоги одинокій матері – 8 сім’ям ; посприяли у покращенні житлово-побутових умов проживання – 5 сім’ям, посприяли у налагодженню соціальних зв’язків – 25 сім’ям ,  попереджено соціальне сирітство – 1сім’я, надано гуманітарну допомогу одягом та взуттям – 23 сім’ям, допомога в наданні оздоровлення- 2 дітей (1 сім’я), посприяли адаптації дітей в опікунській сім’ї,  навчено навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ та іншим соціальнонебезпечним захворюванням – 18 осіб.  Під  час соціального супроводу здійснено 50 візитів у сім’ї.

Під соціальним супроводом  Центру у 2017 року  перебуває 18 сімей у яких виховується 35 дітей. В банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах станом на 01.10.2017 року перебувало 102 сім’ї  (116 дітей).

Центром були проведені заходи для сімей , які перебувають в складних життєвих обставинах  “Ми за відповідальне батьківство”- видача засобів гігієни та побутової хімії, охоплено 10 сімей,   для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу- “Тато, мама, я- щаслива сім’я”,  охоплено 8 сімей.

За січень- вересень  20017 року надано допомогу в оформленні статусу малозабезпеченої сім’ї та допомоги одинокій матері – 8 сім’ям; посприяли у покращенні житлово-побутових умов проживання – 5 сім’ям, посприяли у налагодженню соціальних зв’язків – 25 сім’ям,  попереджено соціальне сирітство – 1 сім’я, надано гуманітарну допомогу одягом та взуттям – 23 сім’ям, допомога в наданні оздоровлення – 2 дітей (1 сім’я),  навчено навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ та іншим соціальнонебезпечним захворюванням -18 осіб.  Під  час соціального супроводу здійснено 50 візитів у сім’ї. Виведено з-під соціального супроводу 3 сім’ї з позитивним результатом, 1 сім’ю з негативним результатом.

У 2017 р. надійшло 7 повідомлень про вчинення психологічного та фізичного насильства в сім’ї,  у 3 із них підтвердився факт вчинення насильства відносно 4 неповнолітніх дітей.

Протягом 2017 року Сокальським  РЦСССДМ  забезпечено ведення обліку звернень учасників АТО. Станом на 1 жовтня 2017 року в Центрі допомоги учасникам АТО перебуває 500 демобілізованих учасників АТО, з них 12 інвалідів війни, 15 сімей загиблих учасників АТО.

Сокальським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться зустрічі та комунікації з учасниками АТО та  членами сімей загиблих учасників АТО з метою вирішення соціально-побутових проблем та потреб їх родин , надання соціально-психологічної допомоги, у разі необхідності взяття їх під соціальний супровід. Протягом 2017 року під соціальним супроводом центру перебуває 2 сім’ї учасників АТО.

Сформовано реєстр демобілізованих учасників АТО, який постійно оновлюється в он-лайн режимі.

На основі бази демобілізованих учасників АТО формується база діючих військовослужбовців, які уклали контракт та перебувають в зоні бойових дій АТО. Налагоджено співпрацю з суб’єктами соціальної роботи, що працюють в даному напрямку. Проводиться активна робота з органами місцевого самоврядування в частині резервування земельних ділянок для учасників АТО. Активізовано роботу, щодо отримання учасниками АТО земельних ділянок,за ІІІ квартали  2017 року надано 149 дозволів на розроблення проектів землеустрою.

 

Охорона здоров’я

Медична допомога в Сокальському районі надається 3-ма лікувально-профілактичними закладами: Сокальська центральна районна лікарня, Великомостівська районна лікарня, та Белзька районна лікарня, а також 11 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини, 1 сільською лікарською амбулаторією, 51 фельдшерсько-акушерським пунктом.

За кошти ЄС ПРООН  проведено  ремонт ФАПу  в с. Муроване,  також  відкрито ФАП в  с. Лешків.

Переведено  Наркологічне відділення з Белзької  РЛ  в  Сокальську ЦРЛ.

Для покращення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я «Сокальська ЦРЛ» прийняла участь і стала переможцем в обласному конкурсі мікропроектів в пріоритеті «Медична галузь» – 16 проектів.

Другий рік поспіль в районі працює програма медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО і загиблих сімей. Фінансовий ресурс на 2017 рік становить 190,0 тис. грн.

В районі реалізована програма «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» – забезпечено 3 поліклініки  і 11 лікарських амбулаторій комп’ютерною технікою і серверним обладнанням.

На виконання програми транскордонної співпраці Україна – Польща –Білорусь підготовлено проект «На допомогу для поліпшення доступу до медичного обслуговування в небезпечних для життя умовах шляхом взаємодії структур, служб швидкої медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусії, України, поданий на розгляд Єврокомісії грант для Сокальського району для комплектації лікарні необхідним медичним обладнанням».

 

Культура

Галузь культури представлена в районі  160  установами: 83 Народних доми, 74 бібліотеки, 2 дитячі школи мистецтв, 1 музична школа.

З  вересня 2017 року розпочала роботу  філія Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка у с. Варяж  (клас баяна, сопілки, хореографії).

За рахунок коштів субвенції з державного, обласного, коштів районного та місцевих бюджетів, а також за рахунок благодійних  коштів у 2017 році  здійснено  заходи  з  енергозбереження:

 • частково замінено вікна на металопластикові у Сокальській дитячій школі мистецтв ім. В.Матюка (10 шт. – районний бюджет 42,9 тис. грн);
 • придбано вікна та двері для бібліотек сіл Свитазів (двері 9,3 тис.грн.), Варяж (двері 8,5 тис. грн.), Перетоки (2 вікна і двері 19,5 тис. грн), м. Великі Мости (вікна 6,7 тис. грн.);
 • придбано енергозберігаючі лампочки для Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка (4, 0 тис. грн) та Сокальської РЦБС (3,0 тис. грн);
 • замінено вхідні двері в Белзькій музичній школі (7,0 тис. грн);
 • придбано музичні інструменти для мистецьких шкіл району (Сокальська ДШМ ім В.Матюка – 82,1 тис. грн, Белзька МШ – 9,4 тис. грн);
 • проведено поточний ремонт сходової клітки у Белзькій музичній школі (9,0 тис.грн);
 • придбано комп’ютерну техніку для бібліотек (2 ноутбуки для сіл Зубків і Стенятин – 15,8 тис. грн, інша техніка – 15,2 тис. грн);
 • придбано комп’ютерну техніку для Сокальської ДШМ ім.В.Матюка (14,9 тис.грн);
 • проведено ремонтні роботи покрівлі ДШМ м. В.Мости (2 корпус) – 199,2 тис. грн.

Окрім запланованого  проведено:

 • капітальний ремонт будівлі Народного дому (благоустрій) в м.Сокаль (91,287 тис.грн);
 • капітальний ремонт фойє будівлі школи мистецтв ім. В. Матюка в м.Сокаль Львівської області (99,982 тис. грн.).

За 9 місяців 2017 року усі заплановані заходи в районі  проведено відповідно до плану роботи відділу.

 

Розділ ІІ.  ЕКОНОМІЧНИЙ  І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК   РАЙОНУ  НА  2018  РІК

2.1 Мета, основні завдання і пріоритети економічного та соціального розвитку району у 2018 році.

Основною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку Сокальського району на 2018 рік є забезпечення економічного зростання, вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя мешканців району, підвищення їх добробуту, забезпечення гармонійного розвитку та екологічної безпеки життєдіяльності.

В Програмі передбачені важливі об’єкти соціально-культурного та житлово-комунального призначення, що потребують першочергового будівництва, реконструкції та добудови.

 

     Найважливішими завданнями Програми є:

 • розвиток та стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості;
 • зростання зайнятості населеня через створення нових робочих місць з гідною оплатою праці;
 • розвиток аграрного сектору, формування інфраструктури аграрного ринку, створення сучасної інфраструктури в сільській місцевості;
 • створення сприятливих умов щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, підвищення інвестиційного іміджу району;
 • забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів;
 • раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;
 • підтримка життєвого рівня вразливих верств населення засобами ефективного соціального захисту;
 • забезпечення виплати заробітної плати та інших соціальних виплат;
 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;
 • поліпшення матеріально-технічної бази установ освіти, охорони здоров’я, культури.

 

2.2.  Розвиток основних галузей.

 • Промисловий комплекс

У 2018 році  прогнозується  подальше  нарощування  обсягів  реалізації промислової продукції промислових підприємств району та розширенні ринків збуту. Згідно прогнозних показників розвитку промислових підприємств району в 2018 році обсяг реалізації промислової продукції складе  2,68  млн. грн., що на  3% більше порівняно із 2017 роком.

Із загального обсягу реалізації:  45,3% – становитиме продукції добувної галузі, 47,8% – реалізація продукції переробної галузі.

Основними завданнями на  2017 рік є:

–  стабільне нарощування обсягів виробництва та динамічний розвиток всіх

галузей;

–   збереження конкурентоспроможності економіки, як основи економічного   та

соціального    зростання   на    перспективу;

–   пошук нових ринків збуту.

Виконання завдань повинно забезпечити зростання конкурентоздатності підприємств, більш широке залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць та податкових надходжень, в т.ч. і до соціальних фондів.

 

Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс району – це 104.9 тис. га сільськогосподарських  угідь, з яких 64.4 тис. га ріллі.

В  районі функціонує більше 121 сільгосппідприємств всіх форм власності.

Програмою розвитку сільського господарства району на 2018 рік передбачено виробництво:

в галузі рослинництва всіма категоріями господарств:  зернових – 190.0 тис. тонн,  цукрових буряків – 270.0 тис. тонн,  картоплі –  117.0 тис. тонн,  овочів – 28.0 тис. тонн.

в галузі тваринництва: м’яса – 10.7 тис. тонн, молока 44.1 тис. тонн.

Основні показники розвитку сільського господарства Сокальського району
тис.тонн
Показник Одиниця виміру 2016 (факт) 2017  (очікувані) 2018 (прогноз) 2018 р. до  2017 р.,%
Валова продукція у постійних цінах 2010 року, –  всього млн.грн.  818.3 834.0 838.0 100.5
в тому числі:
сільськогосподарські підприємства млн.грн.  344.6 355.0 359.0 101.1
у % до попереднього року % 102.3 103.0 101.1 х
Із загального обсягу валової продукції:
Рослинництво  млн.грн. 551.8 566.0 570.0 100.7
у % до попереднього року % 108.7 102.6 100.7 х
Тваринництво  млн.грн.  266.5 268.0 268.0 100.0
у % до попереднього року % 89.4 100.6 100.0 х
Кількість
с-г підприємств од. 23 25 26 104.0
індивідуальних підсобних господарств од. 18326 18340 18355 100.1
фермерських підприємств од. 96 96 97 101.0
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (усі категорії господарств)
тис.тонн
Види продукції 2016 рік факт 2017  (очікуване) 2018  прогноз) 2018 р до 2017р %  (прогноз)
Зернові культури (у вазі після доробки) – всього 182,2 183.1 190.0  103.7
в тому числі сільськогосподарські підприємства 132,4 132,8  139.0  104.7
Із загальної кількості зернових культур – бобові культури 3,6  3.6  3.8 105.5
в тому числі сільськогосподарські підприємства 3,5  3.5  3.7  105.7
Цукрові буряки (фабричні)-всього 169,4 260.0  270.0  103.8
в тому числі сільськогосподарські підприємства 162,4 253.0  263.0  103.9
Ріпак –всього 11,8  18.8  19.0  101.1
в тому числі сільськогосподарські підприємства 11,8   18.8  19.0  101.1
Соя – всього 12,7 12,7  13.0  102.4
в тому числі сільськогосподарські підприємства 12,70  12.7  13.0  102.4
Картопля-всього 116,7 116,8 117.0  100.2
в тому числі сільськогосподарські підприємства 0,2 0,4  0.4  100.0
Овочі, баштанні культури-всього 26,7 27,7  28.0  101.1
в тому числі сільськогосподарські підприємства 2,7 2,7  2.7 100.0
Плоди та ягоди-всього  7.4  7.4  7.5  101.3
в тому числі сільськогосподарські підприємства  0.4 0.4  0.4  100.0
Реалізація худоби та птиці
       у живій вазі – всього  10.5  10.7  10.7  100.0
в тому числі сільськогосподарські підприємства  2.2   3.7  3.7 100.0
        у забійній вазі – всього  6.3   6.9  6.9  100.0
в тому числі сільськогосподарські підприємства  1.6  1.8  1.8  100.0
Молоко –всього  44.0 44.1  44.1  100.0
в тому числі сільськогосподарські підприємства  6.6  6.6.  6.6 100.0
Яйця, млн.штук-всього  41.2  41.3  41.3 100.0
в тому числі сільськогосподарські підприємства  1.6  1.7  1.7  100.0

 

Містобудування та архітектура

На виконання заходів «Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки» планується:

 • завершити розроблення генеральних планів населених пунктів з розділами цивільного захисту територій  на мирний та особливий періоди  та передати з рекомендаціями архітектурно – містобудівної ради на затвердження  місцевим радам (м.Угнів, смт.Жвирка,   села Волиця, Варяж, Лучиці, Корчів, Городище, Ванів, Глухів, Завишень, Савчин, Гута, Борок, Романівка, Муроване, Бутини, Шишаки, Поториця, Велике, Комарів, Теляж, Ульвівок, Трудолюбівка, Карів, Княже, Діброва, Перетоки, Ромош, Заболоття);
 • виготовлення топогеодезичних знімань територій для генеральних планів населених пунктів;
 • розроблення проекту землеустрою щодо зміни(встановлення) меж населених пунктів, на які затверджено генеральні плани;
 • виготовлення проектів детальних планів територій кварталів житлової забудови та під дачне будівництво з метою забезпечення  земельними ділянками учасників АТО (міста Сокаль, Великі Мости, Белз, смт. Жвирка, села Добрячин, Рудки, Борятин, Муроване, Межиріччя, Бендюга, Сілець та ін.);
 • напрацювання пропозицій та розроблення проектів детальних планів територій по інвестиційно-привабливих земельних ділянках з метою можливого розташування індустріальних парків, об’єктів сонячної енергетики, відновлювальних джерел енергії, логістики;
 • напрацювання (з залученням відповідних служб та структурних підрозділів) пропозицій по проведенню робіт з облаштування інфраструктурою та з метою  забезпечення належних умов під’їзду до МАПП «Угринів-Долгобичув» (ремонт автодороги та приведення її профілю до нормативних вимог, влаштування стоянок автотранспорту, велодоріжок, тротуарів, зупинок автотранспорту, організація руху транспорту та пішоходів);
 • формування переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах з метою розташування об’єктів інфраструктури.

 

Інвестиційна діяльність

 

 Позитивний інвестиційний імідж району і надалі сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій.

Іноземними  партнерами   району є Данія, Німеччина, Польща, Латвія, Щвейцарія та Азербайжан.

У 2018 році триватиме реалізація наступних двох проектів з польськими інвестиціями:

 • Реконструкція забійного пункту з добудовою цеху переробки м’яса та автомобільних боксів (ТзОВ “СОКАЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»);
 • Деревообробне виробництво, (ТзОВ “СУПЕРДЕСКА»);

та проектів з вітчизняними інвестиціями:

 • Свинокомплекс повного циклу (ТзОВ “УГРИНІВ ЕКО ФЕРМ”),
 • Будівництво теплиць з побутовими приміщеннями (ТзОВ «СОТЕКО»);
 • Будівництво міні-гідроелектростанції у с. Ульвівок (Телязька сільська рада) ТзОВ „ЛІГА” LTD;
 • Будівництво вітроелектростанцій на землях запасу Острівської сільської ради (за межами с.Бережне та с.Рудки).

У 2018 році очікується поліпшення інвестиційного середовища, сприяння всебічному поширенню інформації щодо інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інших пропозицій стосовно інвестиційного співробітництва, налагодження та підтримка сталих ділових зв’язків з наявними та потенційними інвесторами,  забезпечення участі  району у презентаціях,  форумах,  ярмарках, семінарах, конференціях, зустрічах та сприяння вирішенню проблемних питань підприємств, які залучають іноземні інвестицї на території району.

Також в 2018 році будуть реалізовуватись проект Програми транскордонного співробітництва  Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Єднає нас Буг» (утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів (партнер з українського боку: Сокальська районна рада, розмір гранту ЄС – 2 360, 9 тис.євро).

 

Транспорт і дорожнє господарство

Транспортна галузь є важливою складовою в структурі господарського комплексу району. Її діяльність спрямована на задоволення потреб населення у якісному та безпечному транспортному обслуговуванні.

Основні завдання на 2018 рік:

 • вдосконалення маршрутної мережі Сокальського району;
 • проведення повторного конкурсу з визначення переможця на автобусних маршрутах загального користування (не відбувся в 2017 р.), що не виходять за межі території району;
 • удосконалення системи контролю за перевезенням пасажирів транспортними підприємствами різних форм власності, створення ефективного механізму контролю за дотриманням ліцензійних умов і договірних зобов’язань учасниками перевізного процесу;
 • підвищення безпеки руху та комфортності перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

проведення відшкодування за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Відповідно до обласної Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2018 рік райдержадміністрацією подано і пропозиції щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування Сокальського району в сумі – 80,0 млн. грн., а саме:

· С141655 (Сокаль – Червоноград) – Жвирка (смт. Жвирка, протяжність – 1,2 км) – орієнтовна вартість 4,5 млн. грн.;

·  О141602 Сокаль – Стоянів (Тартаківська с.р., протяжність – 7 км) – орієнтовна вартість 26,0 млн. грн.;

·  С141613 Стаївка – Пристань (від с. Стаївка Корчівської с.р. до с. Острівок Домашівської с.р., протяжність – 1,7 км) – орієнтовна вартість – 6,5 млн. грн.;

·  С141611 Шарпанці – Тартаків ( від с. Тартаків Тартаківської с.р. до с. Бобятин Бобятинської с.р., протяжність – 6,0 км) – орієнтовна вартість – 23,0 млн. грн.;

·  С141610 Ульвівок – Забужжя (від с. Забужжя Опільської с.р. до с. Ульвівок Телязької с.р., протяжність – 3,0 км) – орієнтовна вартість – 11,5 млн. грн.;

·  С141602 Белз – Ванів – Острів (від с. Острів Острівської сільської ради до с. Ванів Ванівської сільської ради, протяжність – 2,5 км) – орієнтовна вартість 8,5 млн. грн.

Додатково на проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування буде плануватися виділення коштів з районного бюджету після затвердження Програми «Дороги Сокальщини на 2018-2020 роки».

 

Житлово – комунальне господарство

Для забезпечення споживачів усіх категорій якісними житлово-комунальними послугами в районі постійно вживаються заходи щодо розвитку житлово-комунальної  галузі.

Важливими напрямами реалізації реформи житлово-комунального сектору є удосконалення системи управління та створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Головний чинник у досягненні позитивного результату реформування – це формування ефективного власника житла – створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. В Сокальському районі створено та функціонує 2 житлові будівельні кооперативи та 29 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. З мешканцями району проводиться активна роз’яснювальна робота щодо реалізації вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Для покращення якості наданих послуг по всіх  міських  і  селищній  радах заплановано  проведення  ремонтних робіт  вуличного освітлення,  ремонти  доріг, тротуарного покриття, роботи по благоустрою, тощо.

Також місцевими радами району спільно з райдержадміністрацією скеровано 9 запитів до департаменту екології та природних ресурсів ОДА на фінансування природоохоронних заходів  з обласного фонду ОНПС на загальну суму – 20336,2 тис. грн.

Головною ціллю на 2018 рік являється забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх галузях та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

ü реалізація заходів районної програми «Енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки»;

ü  реалізація проектів та мікропроектів у сфері енергозбереження.

 

Розділ ІІІ.   РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

       ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

                       Ринок праці та зайнятість населення

Підвищення  зайнятості населення,  виконання заходів,  передбачених Програмою зайнятості населення буде досягнуто через:

 • підвищення рівня  зайнятості  за  рахунок  збереження  діючих  та  створення нових  робочих  місць,  сприяння  розвитку  підприємництва  та  самостійній зайнятості  населення,  особливо – у  сфері, малого  і середнього бізнесу;
 • забезпечення сприянню працевлаштування громадян, котрі звертаються до служби зайнятості з метою пошуку роботи на вільні робочі місця та вакантні посади;
 • сприяння у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово ( при наявності коштів);
  • здійснення системної  професійної  орієнтації  молоді  з  метою  формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій;
  • підвищення якості  та  конкурентоздатності  трудових  ресурсів  шляхом розгортання  програм  професійної  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації населення, в тому числі безробітних, відповідно до потреб сучасного виробництва та змін у структурі економіки району;
  • розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо:

− проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  з  ними  з  метою  збереження трудового потенціалу;

−  вивчення та прогнозування в професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та  перспективної  потреби  підприємств,  установ  та  організацій  району  в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою в післякризовий період;

− здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця;

− подальший розвиток системи професійного навчання  безробітних громадян безпосередньо на виробництві;

− надання працедавцям кваліфікованих роз’яснень та консультацій щодо дотримання норм законів про зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, працю, у тому числі під час вивільнення або звільнення працівників, укладання трудових договорів тощо.

– виплата компенсації у розмірі єдиного внеску роботодавцям , які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні;

компенсації єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних  строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності;

 • компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштування безробітних з числа ВПО;
 • підвищення рівня зайнятості соціально вразливих верств населення:

−  збір та узагальнення інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надання консультацій роботодавцям про виконання ними квоти;

−  посилення  економічного  стимулювання  роботодавців  на  створення  нових робочих  місць  для  працевлаштування  безробітних,  особливо –  з  числа  не конкурентоздатних  осіб,  за  рахунок надання компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов´язкове державне соціальне страхування;

 • ефективне і якісне надання соціальних послуг в частині працевлаштування ВПО, демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей;
 • залучення незайнятих  громадян  до  тимчасової  зайнятості –  участі  у громадських та інших роботах тимчасового характеру, розширення видів та обсягів громадських робіт.

 

Показники 2017 р.

очікуване

2018 р.

проект

%  2018 р.

до  2017 р.

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним 1150 1130 98
Чисельність осіб забезпечених роботою (за направленням державної слуби зайнятості) 2285 2310 101
в т.ч. працевлаштування безробітних 410 410 100
Професійне навчання зареєстрованих безробітних 247 250 101
Залучено незайнятих громадян до громадських

та інших робіт тимчасового характеру

 145 155 107

Очікувані результати у 2018 році:

−  працевлаштування за сприяння служби зайнятості району  2310  незайнятих громадян; в тому числі зареєстрованих безробітних 410.

−  залучення до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру 155 осіб;

−  направлення на професійне навчання   250 осіб.

Показники забезпечення зайнятості  

Показник Од. вим. 2016р. звіт 2017 р. очікув. 2018р. проект.
Кількість незайнятих осіб, які звернулися з питань працевлаштування, враховуючи перехідних з попереднього року осіб 2959 3500 3530
в тому числі:
– вивільнено з галузей народного господарства -“- 85 95 90
– звільнено з причин плинності кадрів -“- 1320 1400 1450
– випускники навчальних закладів -“- 88 90 85
– інші категорії незайнятого працездатного населення 1526 1915 1905
Кількість незайнятого населення, яку передбачається зайняти – всього осіб 3178 3087 3125
в тому числі
– працевлаштування в галузях народного господарства -“- 2624 2695 2720
– скерування на навчання і підвищення кваліфікації -“- 257 247 250
– залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру -“- 297 145 155
Витрати на реалізацію заходів щодо сприяння зайнятості і соціального захисту від безробіття – всього тис. грн 8551,6 9680,4 9680,4
в тому числі:
– надання компенсації єдиного внеску роботодавцям на працевлаштування безробітних -“- 154,95 230,0 230,0
– перепідготовка незайнятих трудовою діяльністю громадян -“- 0 0 0
– оплата праці громадян, які скеровуються на громадські роботи -“- 174,9 100,0 100,0
– виплата допомоги з безробіття -“- 8221,64 9350,4 9350,4

 

Соціальний захист населення

Головною метою цієї сфери є удосконалення системи соціальних послуг, підтримка найвразливіших верств населення, а це:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки громадян, які згідно із законодавством України мають право на пільги та житлові субсидії та інші види державних соціальних допомог;
 • забезпечення мінімальних соціальних гарантій людей з інвалідністю, ветеранів війни та інших вразливих категорій населення;
 • забезпечення персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, згідно Законів України, контроль за наданням пільг та відшкодування коштів організаціям – надавачам послуг;
 • проведення перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища стосовно соціально-вразливих верств населення, за рахунок місцевого та обласного бюджетів;.
 • забезпечення реалізації норм трудового законодавства у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці;
 • підвищення зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць.

Серед основних чинників зростання добробуту населення є збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що, у свою чергу, впливає на відтворення робочої сили, розвиток виробництва та розв’язання соціально-економічних проблем, а це передбачає:

 • додержання відповідних державних гарантій оплати праці виходячи з мінімального рівня середньомісячної заробітної плати найманих працівників не нижче 3723 грн.
 • проведення постійного моніторингу за погашенням заборгованості по заробітній платі, заслуховування керівників підприємств – боржників на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

– надання освітньо-правової допомоги громадянам з питань трудового законодавства.

 

 • Освіта

Головною метою розвитку галузі  є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям усіх вікових категорій та учнівської молоді.

Основні напрямки розвитку освітньої галузі визначаються загальними тенденціями освітніх реформ в Україні. Особливе значення для населення мають найбільш масові послуги освіти – суспільне дошкільне виховання дітей і шкільне навчання молоді.

Основні завдання на 2018 рік:

 • Забезпечення організації харчування учнів, а саме:

–   батьки яких є учасниками АТО.

 • Проводити роботу з оновлення комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах. На даний час всі навчальні заклади району підключені до мережі Інтернет.
 • Завершення будівництва ДНЗ с.Сілець.
 • Капітальний ремонт спортивного залу Войславицької ЗШ (облаштування
 • даху, втановлення покриття, встановлення вікон , система опалення) І-ІІст..
 • Реалізація заходів  з  енергоефективності  та  енергозбереження  ЗНЗ І ст.,  І-ІІ ст.,  І- ІІІ ст..через участь в проектах .

Показники розвитку освіти

 

Показники Од. виміру прогноз

2018р.

2018 р. у

% до

2017 р.

1. Дошкільні заклади освіти 64 102
Кількість дітей у постійних дошкільних закладах – всього чол. 2940 101
у тому числі:
Кількість місць в постійних дошкільних закладах – всього місць 2858 102
у тому числі:
У міських поселеннях місць 1267 101,6
У сільській місцевості місць 1591 102,6
Охоплення дітей постійними дошкільними заклада-ми (у % до кількості дітей відповідного віку) – всього % 63 109
У тому числі:
у міських поселеннях 83 101
у сільській місцевості 52 101
2. Загальна середня освіта 67 67
Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчально-виховних закладах – всього чол. 9045 100.9
Випуск з 9-х класів – всього 875 109
у тому числі:
у міських поселеннях 406 109
у сільській місцевості 469 109
Прийом у 10 класи – всього чол. 460 111
у тому числі:
у міських поселеннях 254 106
у сільській місцевості 206 117
Кількість учнів у 10-11 класах – всього чол. 878 100
у тому числі:
у міських поселеннях 493 100
у сільській місцевості 385 100
Випуск 11-х класів – всього чол. 418 91
у тому числі:
у міських поселеннях 239 95
у сільській місцевості 179 86
Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання в ПТУ чол. 185 92
Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання у вищих закладах освіти І рівня акредитації чол. 150 86

 

Фізична культура та спорт

Основні  планові завдання 2018 року :

–  збільшення обсягу рухової активності молоді  за рахунок  якісного проведення  спортивних, молодіжних заходів   в  загальноосвітніх школах, серед  різних верств населення району (внутрішньо – шкільні змагання, спартакіади, фестивалі, турніри, першості тощо)  – забезпечити проведення  заходів відповідно до Єдиного загально-районного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивно – масових заходів на 2018 рік;

–  залучення  дітей та підлітків до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах району;

–  ремонт, облаштування, будівництво спортивних   майданчиків на реалізацію  Цільових   програм  на 2018 рік.

         Центральною спортивною спорудою району є комунальний заклад Сокальської районної ради у Львівській області „ФСК „Сокіл” до складу якого входить стадіон на 1500 посадкових місць, 2 баскетбольних майданчики, 2 тенісних корти, майданчики для класичного волейболу, пляжного волейболу, зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням. В аварійному стані знаходиться майданчик зі штучним покриттям, непридатні до проведення фізкультурно – оздоровчих та навчально – тренувальних занять баскетбольні, волейбольний майданчики, майданчик для пляжного волейболу та тенісні корти.

– забезпечення участі збірних команд району в ХХVІІ спортивних іграх

Львівщини, у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

національно-патріотичне виховання молоді та допомога Збройним силам України.

– утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді.

– реалізація заходів, спрямованих на відзначення дат та подій героїчного минулого України;

 популяризація та формування здорового способу життя молоді, проведення  заходів на виконання Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”, організація роз’яснювальної роботи серед молоді, проведення конкурсів соціальної реклами та її розміщення тощо.

 

Служба у справах дітей, соціальна підтримка сімей

У 2018 році  проводитиметься робота щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання, шляхом пошуку потенційних кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі,  через донесення інформації в населенні пункти району через засоби масової інформації та голів, секретарів виконавчих комітетів сільських, селищних та міської рад району;

–  зменшення передачі до інтернатів кількості дітей, які втратили батьківську опіку, за винятком дітей з важкими порушеннями здоров’я, які мають потребу в цілодобовій реабілітації;

–  підвищення якості соціальної роботи з родинами, в яких існує ризик вилучення дитини з сім’ї із залученням Сокальського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

здійснення постійного моніторингу внесення інформації в ЄІАС «Діти» користувачами служби у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації щодо дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та у разі необхідності оновлення її.

У 2018 році (при умові виділення коштів) планується придбати 3 житлові об’єкти: 3 особам з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та 4 неповнолітнім дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, (3 сімейні групи).

Підтримка сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за домогою власних засобів та можливостей.

Здійснення соціального супроводу  сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Підтримка  учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб з східних областей.

Соціальна підтримка сімей, військослужбовців, учасників антитерористичної операції.

Соціальна робота з дітьми та молоддю, які мають функціональні обмеження.

Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Охорона здоров’я

Завдання охорони здоров’я на 2018 р. є зниження захворюваності населення туберкульозом, хворобами серцево-судинної системи, зокрема гіпертонією та ішемічною хворобою серця, своєчасне виявлення онкологічних захворювань, адекватне лікування хворих цукровим діабетом.

Для цього потрібно:

–   забезпечення виконання Програми «Доступні ліки»;

–   подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення району для забезпечення раннього виявлення захворювань;

–   проведення комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними та соціально узалежненими недугами;

–     забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.

Перспективи розвитку охорони здоров’я Сокальського району на 2018 рік.

 1. Планується створення сімейної лікарської амбулаторії ЗПСМ на базі Сокальської ЦРЛ в селах Волиця та Волсвин.
 2. Заплановано скорочення 5 ліжок у ЛОР відділенні.
 3. Заплановано провести ремонтні роботи за кошти спонсорів у наступних відділеннях: хірургічне, терапевтичне, кардіологічне, хоспісне та ФАП с. Угринів.

Культура

Галузь культури представлена в районі  160  установами: 83 Народних доми, 74 бібліотеки, 2 дитячі школи мистецтв, 1 музична школа.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян у художній творчості, особливо молоді;
 • поглиблення регіональних, всеукраїнських та міжнародних, творчо-ділових зв’язків.
 • сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі культури.
 • продовження роботи з виявлення, збереження та захисту об’єктів історико-культурної спадщини;
 • збереження і розвиток мережі закладів культури, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району, а саме:
  • часткова заміна вікон на метало пластикові, придбання дверей для запасних виходів, поточний ремонт коридору 4-го поверху, ремонт каналізаційної системи, придбання учнівських крісел, придбання музичних інструментів, придбання енергозберігаючих лампочок для  Сокальської  дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка;
  • придбання крісел для відвідувачів, придбання музичних інструментів, придбання однотумбових столів, придбання підсилювача звуку для мікрофонів у музичній школі м.Белз;
  • заміна вхідних дверей у бібліотеках с. Зубків , с.Бояничі та с. Тартаків;
  • заміна вікон і дверей у бібліотеці с. Борятин;
  • передплата періодичних видань для Сокальської РЦБС;
  • придбання навушників, клавіатур, комп’ютерних мишок, моніторів, колонок, УПС, принтера  для Сокальської РЦБС;
  • придбання енергозберігаючих лампочок для Сокальської РЦБС;
  • придбання літератури для бібліотек;
  • придбання кольорового офісного принтера для Сокальської РЦБС;
  • відкриття філії Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка у с. Острів з 01 вересня 2018 року з  введенням двох ставок;
  • відкриття філії музичної школи м. Белз у с.Домашів з 01 вересня 2018 року з введенням однієї ставки;
  • придбання прожекторів для НД м. Сокаль;
  • ремонт НД с.Острів;
  • перекриття даху в НД м.Белз.