Р І Ш Е Н Н Я №473 від 16 лютого 2018 року / Про внесення змін в рішення Сокальської районної ради Львівської області від 22.12.2017 року № 442, затвердження нової редакції Статуту Комунальної  установи Сокальської районної ради Львівської області „Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” та окремі питання в галузі освіти

 СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ХХVІ  сесія  VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №473

16 лютого 2018 року                                                               м. Сокаль

 

Про внесення змін в рішення Сокальської районної ради
Львівської області від 22.12.2017 року № 442,
затвердження нової редакції Статуту Комунальної
 установи Сокальської районної ради Львівської
області „Центр з обслуговування закладів освіти
Сокальського району” та окремі питання в галузі освіти

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Бюджетним Кодексом України, Кодексом законів про працю України, Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98  № 59 (зі змінами)  «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», листом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків»,з метою реалізації державної політики у сфері освіти, враховуючи висновки постійних депутатських комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області від 22 грудня 2017 року № 442 „Про створення Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області „Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району”:

1.1. Пункт 9 рішення викласти в наступній редакції:

Делегувати Комунальній установі Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» окремі повноваження у галузі освіти, зокрема:

 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти;
 • забезпечення створення у закладі освіти універсального дизайну та розумного пристосування з метою створення інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення та фінансування підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);.
 • оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.

1.2.Доповнити рішення пунктом 10 наступного змісту: „Забезпечити фінансування, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Сокальського району через Комунальну  установу Сокальської районної ради Львівської області „Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” з 1 березня 2018 року”.

1.3.Пункт 10 рішення вважати пунктом 11.

 

2.Затвердити Статут Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  в новій редакції, що додається.

 

 1. Доручити директору Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» Мисаку М.І. подати необхідні документи для державної реєстрації змін до установчих документів Комунальної установи.

 

 1. Затвердити структуру та чисельність Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» з 1 березня 2018 року згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Делегувати Сокальській районній державній адміністрації окремі повноваження у галузі освіти, зокрема:
 • реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території району, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
 • планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
 • підготовка проекту рішення про закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
 • забезпечення в межах компетенції доступності дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на території району, та вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
 • ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • оприлюднення в межах компетенції офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг та інші видатки у сфері освіти;
 • забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності;

– створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища в межах компетенції;

– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

 1.     Керівникам закладів освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району:

6.1.  категорично заборонити незаконний збір готівкових коштів працівниками закладів освіти та учасниками освітнього процесу;

6.2.  на чергових батьківських зборах наголосити на виключно добровільному волевиявленні батьків щодо надання матеріальної допомоги  закладам освіти у вигляді будь-яких благодійних внесків;

6.3. забезпечити приймання благодійних внесків виключно на добровільній основі шляхом перерахування їх на рахунки  закладів освіти ( чи Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району») з обов’язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком;

6.4.  бухгалтерський облік матеріальних цінностей, що надійшли у вигляді благодійних дарунків здійснювати систематично відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.5.  розмістити на дошці оголошень закладу освіти інформацію щодо відкритих рахунків для перерахування благодійниками благодійних внесків;

6.6.  систематично (до 5 числа місяця наступного за звітним) публічно інформувати громадськість, педагогічні колективи про надходження і використання коштів та матеріальних цінностей шляхом висвітлення відповідної інформації на сайтах та додатково на дошках оголошень закладів освіти.

 

 1. Внести зміни в рішення Сокальської районної ради Львівської області №463 від 22 грудня 2017 року «Про затвердження кошторисів закладів освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району» виклавши його резолютивну частину у новій редакції: «Надати повноваження щодо затвердження кошторисів та приймання фінансових звітів закладів освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району у випадках та порядку, визначених законодавством, голові районної ради та головному розпоряднику коштів».

 

 1. Внести зміни в рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області від 07 грудня 2017 року № 402 «Про затвердження Тимчасового порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району ”, виклавши пункт 5 рішення в наступній редакції:

«5. Доручити голові районної ради:

5.1. Надавати керівнику закладу освіти своїм розпорядженням щорічні та інші передбачені чинним законодавством України відпустки.

5.2. При наданні щорічної відпустки видавати розпорядження про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

5.3. Відряджати у службове відрядження керівника закладу освіти своїм розпорядженням.

Скеровувати вказані в пп. 5.1.,5.2.,5.3 розпорядження в бухгалтерію закладу освіти або в централізовану бухгалтерію для нарахування та здійснення виплат.”

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

  Голова районної ради                                                          Микола Пасько

 

додаток Статут “Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району”