Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна  друкарня»  шляхом поповнення статутного фонду підприємства на 2018 рік

                                                                                                     проект

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

        сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я

       березня 2018 року                                                                         м.Сокаль

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна  друкарня»  шляхом поповнення статутного фонду підприємства на 2018 рік

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду підприємства на 2018 рік, що додається.
 2. Збільшити статутний фонд комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» за рахунок внесків на поповнення статутного фонду на суму такого поповнення, виділеного на фінансування Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

Голова районної ради                                                                                           Микола Пасько

 

  

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_______________  Токай Р.Н.

«__» __________ 20__ року

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2018 р

Голова Сокальської районної ради

________________ М.Пасько

МП

 

  

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду підприємства на 2017 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва Сокальської районної ради

________________ Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

Директор комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня»

_________________ Шклянка Б.П.

«__» ________ 20__ року

 

 

 

м. Сокаль

2018 рік

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду

підприємства на 2018 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 Програма фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповнення статутного фонду підприємства на 2018 рік (далі – Програма) розроблена на виконання   статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комунальне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» було створене за рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 17.03.2005р. № 158 і діє на підставі нової редакції Статуту.

Засновником КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» виступає Сокальська районна рада Львівської області.

Метою підприємства є виробнича та комерційна діяльність спрямована на отримання прибутку, виконання завдань, спрямованих на задоволення потреб замовників у виготовленні друкованої продукції.

Статутом підприємства передбачені також інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

 

Аналіз причин виникнення проблеми

 

КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня»   належить виконання функції замовника, виробнича та комерційна діяльність спрямована на отримання прибутку, виконання завдань, спрямованих на задоволення потреб замовників у виготовленні друкованої продукції.

Підприємство забезпечувало потреби поліграфічних послуг підприємств та організацій різних форм власності у районі та у сусідніх районах.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповнення статутного фонду підприємства на 2018 рік – це Програма розвитку, діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази районної друкарні, розроблена виходячи з аналізу поліграфічного ринку, матеріального та технічного стану підприємства.

Велика кількість поліграфічних підприємств і підприємців, що займаються поліграфічною діяльністю (понад 70 в області, основна маса яких – приватні) привела до гострої конкуренції в захопленні поліграфічного ринку та зниженні цін на бланкову та журнальну продукцію (враховуючи те, що ціни на матеріали за 2016-2018 роки виросли на 40%, заробітна плата – вдвічі, при цьому жодної заборгованості наше підприємство не мало, і в даний час жодних скорочень на підприємстві не було, а ціни на дані види продукції тільки на 20% зросли, бо потрібно втримати замовників і вишукувати шляхи зменшення собівартості продукції. Старе поліграфічне обладнання постійно потребує вкладень в ремонт, дані фактори спричиняють зменшення замовлень в районній друкарні та гостру потребу кардинально підвищити продуктивність праці, розширити асортимент продукції. Колектив підприємства своєю працею довів, що і в складних умовах можна працювати ефективно та за результатами фінансово-статистичної звітності у 2015 році наше підприємство було визнано «Кращим комунальним підприємством країни-2015», за що отримало відзнаки. У 2016 році також наше підприємство було номіноване «Краще державне підприємство -2016» у поліграфічній галузі.

Та все ж через недостатність коштів немає змоги покращити матеріально-технічне забезпечення, яке сприяло б розширенню асортименту продукції та усуненню ручної праці при проведенні багатьох видів робіт. Саме значна частка ручної праці призводить до кінцевого подорожчання готової продукції та низькій продуктивності.

Ще однією з болючих проблем, які є у КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня», це систематична заборгованість РДА за спожиту електроенергію державним архівом, що розташований на другому поверсі районної друкарні і має єдину лінію електропостачання. У зимовий період місячне споживання електроенергії (переважно для встановлення температурного режиму, що вимагає технологічний процес архівного зберігання матеріалів) у вартісному виразі становить близько 4-5 тис. кВт. Відведені ліміти РДА унеможливлюють повної оплати і це призводить до накопичення боргу та ризиків відключення електроенергії. Наше підприємство має також електричне опалення і в 2015 році за рахунок власних коштів закуплено новий електричний котел, а в друкарському цеху встановлено 9 металопласти-кових вікон, що дало змогу економії тепла та покращення якості виконання замовлень, 2 металопластикові вікна встановлено і зроблено ремонт в кабінеті який не використовувався, а тепер здано в оренду. Загальна форма оподаткування не дає можливості накопичення фінансового ресурсу для купівлі вартісного виробничого обладнання яке дасть змогу збільшити оборотний капітал.

Одним із способів покращення фінансового стану підприємства є здавання в оренду приміщень (другий виробничий цех, складські приміщення), що не використовувалися, це дало б змогу більш ефективно використовувати комунальне майно. Загальна форма оподаткування не дає можливості накопичення фінансового ресурсу для купівлі вартісного виробничого обладнання, яке дасть змогу збільшити оборотній капітал.

Через скрутне фінансове становище КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня», несучи відповідальність згідно з чинним законодавством України за зобов’язаннями замовника відповідно до його Статуту, виникла гостра потреба в наданні фінансової допомоги підприємству з районного бюджету для забезпечення виконання розроблених вищезазначених заходів через здійснення внесків на поповнення статутного фонду.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

 Метою Програми є забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов’язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб’єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади Сокальського району Львівської області.

Поповнення статутного фонду це інвестиційний вклад у покращення умов діяльності друкарні, зміцнення матеріально-технічної бази, розширення асортименту продукції та покращення її якості;

виведення друкарні на якісно-новий рівень конкурентоспроможності, віднайдення своєї ніші на ринку поліграфічних послуг області, освоєння нових видів друкованої продукції, упакування та інше.

підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників.

 

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Фінансова підтримка буде скеровуватися за відповідним напрямом, а саме:

– шляхом здійснення внесків до статутного фонду КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня».

 

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Внески до статутного фонду будуть витрачатися на виконання завдань відповідно до статутної діяльності КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня».

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

 

5.1. Реалізація Програми покладається на КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня».

5.2.Головний розпорядник коштів в особі Сокальської районної ради здійснює перерахування коштів для поповнення статутного фонду на розрахунковий рахунок КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» без включення його до мережі одержувачів бюджетних коштів

5.3. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює постійна комісія районної ради  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Комунальне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» несе відповідальність за цільове використання коштів, виділених на фінансування заходів Програми.

 

 1. ФІНАНСОВА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови виділення бюджетних призначень на її виконання рішенням Сокальської районної ради про внесення змін до районного бюджету на конкретний рік згідно з розписом районного бюджету.

 

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити стабільний фінансовий стан  комунального підприємств відповідно до його функціонального призначення щодо виконання функцій виробничої діяльності.

Реалізація Програми дає можливість зміцнити матеріально-технічну базу, оновити друкарське обладнання для розширення асортименту продукції та покращення її якості.

Придбання основних засобів дасть можливість вчасно та якісно виконувати більш складні замовлення, розширить перелік видів робіт і послуг, виведе друкарню на якісно новий рівень конкурентоспроможності на ринку поліграфічних послуг області.

Освоєння нових видів друкованої продукції дасть змогу забезпечити  попит, хорошу рентабельність та додаткові швидко оборотні кошти.

 

 

 

Додаток 1 до Програми фінансової підтримки комунального

підприємства Сокальської районної ради Львівської

                  області «Сокальська районна друкарня»  шляхом

 поповненням  статутного фонду підприємства на 2018 рік

 

 

ПАСПОРТ

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду підприємства на 2018 рік

 

 1. Ініціатор розроблення Програми -КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня»

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми ____________________

 

 1. Розробник Програми – Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Співрозробники Програми – КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня»

 

 1. Відповідальний виконавець Програми -КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня»

 

 1. Учасники Програми – КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня», районна рада, райдержадміністрація

 

 1. Термін реалізації Програми                   2018 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, 300,0 тис.грн

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету          300,0 тис.грн

коштів інших джерел  (вказати)  _________________________________
 

 

Голова Сокальської районної ради    _____________________   М.М.Пасько

 

 

 

Директор КП  СРРЛО «Сокальська

районна друкарня»                           ____________________ Б.П.Шклянка

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми фінансової підтримки комунального

підприємства Сокальської районної ради Львівської

                  області «Сокальська районна друкарня»  шляхом

 поповненням  статутного фонду підприємства на 2018 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської

області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду підприємства на 2018 рік

(назва програми)

                                                                                                                                                                       тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 18 рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 300,0 300,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 300,0 300,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

 Заступник голови Сокальської районної ради                                                                                       Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми фінансової підтримки комунального

підприємства Сокальської районної ради Львівської

                  області «Сокальська районна друкарня»  шляхом

 поповненням  статутного фонду підприємства на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської

області «Сокальська районна друкарня» шляхом поповненням статутного фонду підприємства на 2018 рік

(назва програми)

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1. Завдання: Забезпечення стабільного стану  підприємства відповідно до визначеної його статутом  діяльності Захід 1

Здійснення внесків до статутного

фонду

підприємства

затрат: результат фінансової діяльності підприємства на початок року -3,5 тис.грн КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня» районний бюджет 300,0 Покращення фінансово-економічного та господарського стану підприємства
якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року- 49,2 %; результат фінансової діяльності підприємства на кінець року- 17,9 тис.грн
Усього на етап або на програму:   300,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови  районної ради                                                                                                      Василь Бойко