Р І Ш Е Н Н Я №493 від 4 квітня 2018 року / Про cтворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІ сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я №493
4 квітня 2018 року          м. Сокаль

Про cтворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, враховуючи висновки профільних депутатських комісій, Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

1. Створити Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області.
2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області, що додається.
3. Призначити виконуючим обов’язки директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області Фенчин Ганну Микитівну.
4. Доручити виконуючій обов’язки директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області Фенчин Г.М. вчинити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області та виготовленням печатки, штампу та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Фінансовому управлінню Сокальської райдержадміністрації щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з районного бюджету.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку та на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова районної ради                    Микола Пасько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії
Сокальської районної районної ради
Львівської області
№_______від______
Голова районної ради
___________М.М. Пасько
“_____” ________ 20 __ р.

СТАТУТ
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Сокальської районної ради Львівської області

Сокаль – 2018

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення, реорганізації та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області (далі – Центр).
Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних закладів освіти.
1.2. Найменування установи:
Повне: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальської районної ради Львівської області.
Скорочене: КУ «ІРЦ» Сокальської райради
1.3. Засновником Центру є Сокальська районна рада Львівської області, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст Сокальського району (далі Засновник).
1.4. Місцезнаходження Центру – 80001, Львівська обл., Сокальський район, м. Сокаль, вул.Героїв УПА 68.
1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року № 545, іншими актами законодавства, рішеннями Сокальської районної ради та цим Статутом.
1.6. Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.
1.7. Центр є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має печатку і штампи, бланк із своїм найменуванням. Може мати рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс.
1.8. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
ІІ.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:
2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;
2.2.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, не відвідують навчальні заклади, здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;
2.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
2.2.4. Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців навчальних закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів освіти, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;
2.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти з питань організації інклюзивного навчання;
2.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам
закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;
2.2.7. Взаємодія з педагогічними працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
2.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі
закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти
для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;
2.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
2.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
2.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.
2.2.12. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.
2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС
3.1. Центр є юридичною особою публічного права.
3.2. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.
3.3. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
3.4. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.5. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями власника та уповноваженого органу управління.
3.6. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Центр має право:
4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
4.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
4.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;
4.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:
4.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;
4.2.2. Вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
4.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів освіти (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.
4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
4.2.5. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них засновника та структурний підрозділ з питань діяльності Центру.
4.2.6.Центр може мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.
У таких приміщеннях облаштовуються приймальні, кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителів-логопедів, занять з лікувальної фізкультури, фахівців центру, проведення спільних засідань фахівців центру, кабінет директора центру, технічні приміщення тощо.

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

5.1. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду по контракту строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником.
5.2. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
5.3. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.
5.4. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.
5.5. На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.
5.6. Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється директором центру на конкурсній основі.
5.7. Обов’язки фахівців центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.
5.8. Посади директора та фахівців центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних закладів освіти (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.
5.9. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових та інших угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.
5.10. Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:
5.10. 1. Вчителів-логопедів з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;
5.10. 2. Вчителів-дефектологів з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;
5.10. 3.Практичних психологів з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;
5.10.4. Вчителів лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.
5.10. 5. Посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.
5.10. 6. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.
5.10. 7 Кількісний склад фахівців центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.
У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території району, перевищує 7 тис., центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги. При цьому розрахунок чисельності фахівців центру здійснюється за такою формулою:
Х=Ч/Н, де Х – кількість додаткових фахівців; Ч – чисельність дітей центру; Н – максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.
5.11. У складі Центру можуть створюватись окремі відділи, структурні підрозділи
5.12. Штатний розпис центру, режим його роботи затверджується директором центру

VI.УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.
6.2. Центр підпорядковується засновнику в межах його компетенції; уповноваженому органу управління освітою в межах його компетенції.
6.2. Засновник:
6.2.1. Приймає рішення про утворення, внесення змін, реорганізацію та ліквідацію Центру;
6.2.2. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора Центру;
6.2.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;
6.4. Директор Центру:
6.4.1. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
6.4.2. Призначає на посади працівників Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;
6.4.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
6.4.4. Розпоряджається в установленому порядку майном центру та його коштами, подає на затвердження кошторис, укладає цивільно-правові та інші угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;
6.4.5. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
6.4.6. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
6.4.7. Щорічно подає інформацію про свою діяльність профільним депутатським комісіям.
6.4.8. Подає на затвердження власнику проекти змін до Статуту;
6.4. 9. Визначає граничну чисельність працівників Центру;
6.4.10. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
6.4.11. Укладає колективний договір.
6.4.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.
6.5. Науково-методичну та аналітичну підтримку діяльності Центру забезпечує обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти .

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ЦЕНТРУ

7.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

7.2. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

VIIІ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА
ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
8.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством. Центр не має права без згоди засновника відчужувати закріплене за ним майно.
8.3. Фінансування Центру здійснюється відповідно до законодавства.
8.4. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.
8.5. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.
8.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.7. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

ІX.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається засновником. Припинення діяльності центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
9.2. Під час реорганізації центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.
9.3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

9.4.Центр передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

X.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10. 1.Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру протягом усього періоду його функціонування.
10.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.
10.3. Цей Статут складено та підписано у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.