Р І Ш Е Н Н Я №514 від 24 квітня 2018 року / Про внесення змін в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХVІIІ  сесія  VІІ__скликання
Р І Ш Е Н Н Я 514

 24 квітня 2018 року                                                                       м.Сокаль

 

Про внесення змін в Програму розвитку
місцевого самоврядування
Сокальського району на 2018 рік

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  висновки постійних  комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік (затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 22.12.2017 року №453), зокрема:

1.1. Викласти розділ Програми «Заходами Програми  передбачається» в наступній редакції:

«Заходами Програми  передбачається:

  • проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування:

а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участь в міні-проектах, які передбачають залучення  грантового фінансування;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

  • написання, участь, забезпечення співфінансування заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов’язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)),  в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо;
  • забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів місцевого самоврядування;
  • забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС»).

Затвердження та фінансування заходів Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

 

План заходів спрямованих на виконання Програми на 2018 рік

№ з/п Назва заходу Виконавці
1 Семінари, тренінги, навчання   для посадових осіб органів місцевого самоврядування Районна рада
2 Забезпечення співфінансування  заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов’язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо Районна радаМісцеві ради
3 Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування Районна рада
4 Забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування  Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС») Районна рада, місцеві ради

 

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті. Суми коштів, які спрямовуються на виконання кожного заходу Програми, визначаються додатком 2 до Програми «Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік»».

 

1.2. Викласти розділ Програми «Фінансування та порядок використання коштів» в наступній редакції:

«Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного, міських, селищного, сільських, бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти, передбачені Програмою, з районного бюджету перераховуються  на бюджетний рахунок районної ради як головному розпоряднику.

Використання коштів Програми  може здійснюватися також шляхом передачі органам місцевого самоврядування Сокальського району субвенцій на виконання заходів Програми.

Рішення про розмір співфінансування учасників міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів приймає районна рада. При цьому, обсяг співфінансування з районного бюджету заходів конкурсів, проектів та грантів не повинен перевищувати розміру співфінансування з обласного бюджету.

Проектно-кошторисна документація на проведення заходів конкурсів, проектів та грантів, по яких буде проводитися співфінансування з районного бюджету надається учасниками таких заходів перед подачею на конкурс до районної ради для опрацювання та моніторингу.

Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність, подання звітності та цільове використання коштів».

1.3. Викласти Додатки 1-4 до Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік в новій редакції, що додаються.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

Голова районної ради                                                                Микола Пасько

 

додатки до ріш. 514 Програма ради ОМС- 2018 24.04.18