Р І Ш Е Н Н Я №528 від 11 травня 2018 року / Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІХ  сесія  VІІ__скликання
Р І Ш Е Н Н Я 528

11 травня 2018 року                                                                  м.Сокаль

 

Про внесення змін до Програми
соціального захисту окремих категорій
населення Сокальського району на 2018 рік

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада  Львівської області,

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 22 грудня 2017 року № 459 (далі – Програма) саме:

1.1. У текстовій частині  Програми в розділі 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» підпункт 4.7.2. викласти у новій редакції:

«4.7.2. Надання одноразової грошової допомоги особі, яка здійснила поховання особи з інвалідністю в наслідок війни або учасника бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС).»

 

1.2. У текстовій частині  Програми в розділі 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» підпункт 4.7.4. викласти у новій редакції:

«4.7.4. Підтримка соціальних заходів, які проводяться за участі учасників бойових дій (АТО), (ООС), учасників визвольних змагань та сімей загиблих військовослужбовців (АТО), (ООС).»

 

1.3. Доповнити розділ 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» текстової частини Програми  підпунктом 4.7.6. в наступній редакції:

«4.7.6. Надання одноразової грошової допомоги особа з інвалідністю в наслідок війни, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС).»

 

1.4. У текстовій частині  Програми в розділі 6 «Порядок реалізації заходів Програми» підпункт 6.7.2. викласти у новій редакції:

«6.7.2.Надання одноразової грошової допомоги особі, яка здійснила поховання військовослужбовця, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС).

Грошова допомога виплачується особі, яка здійснила поховання загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС).

Грошова допомога виплачується особі, яка здійснила поховання особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил (ООС) та померли під час відпустки, після звільнення з військової служби або демобілізації.

Вказана допомога виплачується при умові, що померлий був зареєстрований або фактично проживав на території Сокальського району.

Для виплати допомоги подається:

 • заява;
 • копія свідоцтва про смерть;
 • копія посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;
 • довідка, яка засвідчує загибель військовослужбовця в зоні проведення антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС) (у разі загибелі);
 • копія паспорта особи, яка здійснила поховання;
 • довідка з органу місцевого самоврядування про підтвердження здійснення поховання заявником;
 • копія ідентифікаційного номера заявника;
 • особовий рахунок в банку заявника.

Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (Виконавця заходу).

Право на виплату одноразової грошової допомоги мають особи, які здійснили поховання за період 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення»».

 

1.5. У текстовій частині  Програми в розділі 6 «Порядок реалізації заходів Програми» підпункт 6.7.4. викласти у новій редакції:

«6.7.4.Підтримка соціальних заходів, які проводяться за участі учасників бойових дій (АТО), (ООС), учасників визвольних змагань та сімей загиблих військовослужбовців (АТО), (ООС).

Підтримка соціальних заходів, які проводяться за участі учасників бойових дій (АТО), (ООС), учасників визвольних змагань та сімей загиблих військовослужбовців (АТО), (ООС) шляхом фінансування витрат на:

 • проведення заходів військово – патріотичного виховання молоді за участі учасників бойових дій (АТО), (ООС);
 • організацію та проведення круглих столів, семінарів, консультацій із залученням представників громадськості, органів державної влади, експертів з різних галузей суспільного життя;
 • оплата послуг з увічнення пам’яті загиблих, померлих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС) (придбання квітів, вінків для укладання до ювілейних та визначних дат до могил загиблих військовослужбовців, та інші послуги пов’язані з даною категорією громадян).
 • оплату послуг з перевезення учасників, пов’язаних з реалізацією заходів передбачених п.6.7.4. даної Програми та для участі в інших заходах районного, обласного та державного рівня»»

 

1.6. Доповнити розділ 6 «Порядок реалізації заходів Програми текстової частини Програми  підпунктом 6.7.6.  в наступній редакції :

«6.7.6. Надання одноразової грошової допомоги особа з інвалідністю в наслідок війни, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС) .

У разі виникнення певних обставин на вирішення яких необхідно кошти, особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС) може звернутися за грошовою допомогою.

Для одержання грошової допомоги заявник звертається з заявою, яка виноситься на розгляд комісії.

До заяви додаються такі документи:

 • копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки).
 • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 • копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни), виданого у встановленому законодавством України порядку.
 • інформація про рахунок у банківській установі – у разі виплати одноразової матеріальної допомоги через банківську установу.
 • документи, які підтверджують певні обставини на вирішення яких необхідно кошти (акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, документи, що підтверджують потребу в лікуванні (в разі  звернення про надання допомоги на лікування), тощо).

У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, які посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.

Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.

Рішення про виділення грошової допомоги та її розмір приймається Комісією, створеною розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Рішення Комісії оформляється протоколом.

Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги є розпорядження голови районної державної адміністрації про надання одноразової матеріальної допомоги, яке видається з врахуванням рішення Комісії.

Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього заходу Програми не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.

Допомога, яка належала її одержувачу і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю підлягає поверненню.

Кошти на виплату одноразової допомоги перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).

Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника.

 

 • Викласти Додатки 1- 4 до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік в новій реакції, що додаються.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 Голова районної ради                                              Микола Пасько

 

додатки до ріш. 528 ріш.Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік