ПРОГРАМА пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році

 Затверджена Р І Ш Е Н Н Я №534 від 11 травня 2018 року     

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ Р.ТОКАЙ

 

«___» __________ 2018 р.

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2018 р.

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«____» __________ 2018 р.

МП

 

 

 ПРОГРАМА

пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 2018 року

  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку

Сокальської районної ради ________________ О.БЕРЕЗА

«__» __________ 2018 року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 2018 року

 

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 2018 року

 

      Начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації

_______________ М.МИХАЙЛЮК

«__» __________ 2018 року

 
   
       
       

м. Сокаль

2018 рік

 

     
       

 

 1. Загальні положення

         Станом на 01.01.2018 р. в Сокальському районі проводиться значна кількість фестивалів, конкурсів високого професійного рівня, що потребують фінансового забезпечення для реалізації.

Програма передбачає збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі, розвиток культурних традицій району, організацію та популяризацію фестивалів та конкурсів, відновлення та пропагування національних звичаїв та обрядів, організацію масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення здійснюють творчі колективи району. В конкурсах беруть участь учасники з різних регіонів України різноманітних вікових категорій.

Наявність даної  Програми у 2018 році дасть можливість удосконалити реалізацію та проведення заходів.

 1. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

– відродження української та інших національних культур, збереження культурних традицій району;

– проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів нашого краю;

– естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

– збільшення обсягів видатків на розвиток культурних проектів;

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році.

 1. Основні заходи Програми:
 • концертно-гастрольна діяльність в Україні та за кордоном, організація районних, обласних, міжнародних заходів, конкурсів, фестивалів, а саме: «Мамині зіроньки», День Незалежності України, «Сокальські візерунки», «Зірка ясна засіяла», «Dance Fest», розроблення та виготовлення книги «Сокальщина – мій соколиний край»;
 • культурно-просвітницька робота, аматорська та професійна творчість;
 • організація дозвілля населення;
 • пошук та підтримка обдарованої молоді;
 • співпраця з діаспорою з США, Канади, Австралії;
 • співпраця з громадськими організаціями, що ведуть діяльність з міжнародної співпраці.
 1. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватись в напрямах діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури, розпорядженнями голови адміністрації.

 1. Порядок фінансування

Розпорядником коштів по даній програмі є відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.

Відповідно до рішення сесії Сокальської районної ради голова Сокальської райдержадміністрації видає розпорядження про фінансування.

Кошти, надані згідно Програми, використовуються на придбання та виготовлення подарунків, сувенірної продукції, виготовлення друкованої продукції, транспортні перевезення, оплату за концерт, організацію прийому офіційних делегацій згідно затверджених кошторисів.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

 • підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті району за межами України;
 • покращення культурного обслуговування населення;
 • розвитку культурних традицій, звичаїв та обрядів району;
 • реалізації обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів;
 • пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном.

 

Додаток 1 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2018 році

ПАСПОРТ

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році

 

 1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна державна адміністрація.
 2. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________________________________________________
 3. Розробник програми: Сокальська районна державна адміністрація, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 4. Співрозробники програми: Сокальська районна рада.
 5. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна адміністрація, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 6. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 7. Термін реалізації програми: протягом 2018 року.
 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: 160, 000.

8.1. коштів районного бюджету: 160, 000 тис.грн.                       

Голова Сокальської 

районної державної адміністрації                 ______________ Р.Н.Токай 

 

                                                                    

Начальник відділу з питань культури,

охорони культурної спадщини,

туризму та релігій

Сокальської РДА                                          ______________ М.В.Михайлюк

 

Додаток 2 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2018 році

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування 

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 160,000 160,000
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 160,000 160,000

 

Заступник голови районної ради                                                     Василь Бойко

 

 

 

 

Додаток 3 до

Програми пропагування Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2018 році

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2018 рік***
1. Завдання Організація та проведення районних, обласних, міжнародних фестивалів Захід 1

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Мамині зіроньки»,

Виготовлення та придбання подарунків 10,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Мамині зіроньки», 14,0 тис.грн   районний бюджет 14,0

Виготовлення та придбання подарунків 10,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

 

Виявлення обдарованих дітей та молоді. Пропагування українського вокального мистецтва (народний спів, класичний спів, естрадний спів) в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 14,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 2

Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного та вокально-хорового мистецтва «Сокальські візерунки»,

Виготовлення та придбання подарунків 20,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу хореографічного та вокально-хорового мистецтва «Сокальські візерунки», 24,0 тис.грн   районний бюджет 24,0

Виготовлення та придбання подарунків 20,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

Пропагування українського вокального, хорового та хореографічного мистецтва в Україні та за кордоном.

Зміцнення культурних зв’язків між Сокальським районом та зарубіжжям

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 24,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Захід 3

Обласний фестиваль-конкурс юних піаністів «Зірка ясна засіяла»,

Виготовлення та придбання подарунків, сувенірної продукції 6,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення обласного фестивалю-конкурсу юних піаністів «Зірка ясна засіяла», 10,0 тис.грн   районний бюджет 10,0

Виготовлення та придбання подарунків, сувенірної продукції 6,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

 

Широка популяризація та сприяння подальшому розвитку національного музичного мистецтва, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення культурних зв’язків. Виявлення обдарованих дітей та молоді
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 10,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
    Захід 4

Обласний конкурс хореографічних колективів «Dance Fest»

Виготовлення та придбання подарунків 8,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

 

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення обласного конкурсу хореографічних колективів «Dance Fest», 12,0 тис.грн   районний бюджет 12,0

Виготовлення та придбання подарунків 8,0

Виготовлення друкованої продукції 4,0

 

Виявлення обдарованих дітей та молоді. Пропагування хореографічного мистецтва (народний танець, класичний танець, естрадний танець).

 

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 12,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
2. Завдання

Організація та проведення культурних заходів

Захід 1

«День Незалежності України»,

Оплата за концерт

40,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Дня незалежності, 40,0 тис.грн   районний бюджет 40,0

Оплата за концерт

40,0

Проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди 27-ої річниці незалежності України
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу 40,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
3. Виготовлення презентаційних матеріалів про Сокальський район Захід 1

Розроблення та виготовлення книги «Сокальщина – мій соколиний край»,

60,0

затрат: обсяг витрат на розроблення та виготовлення книги «Сокальщина – мій соколиний край», 60,0 тис.грн  

 

районний бюджет 60,0

Розроблення та виготовлення книги «Сокальщина – мій соколиний край» 60,0

Виготовлення книги про Сокальський район, туристично-привабливі об’єкти, розташовані на території Сокальщини, важливі історичні події, що відбувалися на теренах регіону, видатні історичні постаті краю.
продукту: кількість примірників книги, 500 од.
ефективності: вартість одного примірника книги, 120 грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Усього на етап або на програму:   160,0  

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко